Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny 23 - 30.10.2005

     W czwartek 27 października 2005r., w związku z kolejnym Tygodniem Misyjnym w naszej parafii został zorganizowany misyjny różaniec. Podczas nabożeństwa modlitwa różańcowa prowadzona była w siedmiu językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, łacińskim, angielskim i ukraińskim. Drugą część każdej modlitwy zgromadzeni w kościele wierni odmawiali w języku polskim.

     Modlitwy rozpoczynające Różaniec odmówił Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk w języku polskim. Pierwszą tajemnicę po włosku prowadził Grzegorz Gorczowski - pracownik Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Druga tajemnica była odmawiana w języku francuskim przez księdza misjonarza Jana Mężyka, pracującego w Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Modlitwę w języku angielskim prowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach: Izabela Konstanty, Ireneusz Kurowski i Mateusz Radecki. Czwartą tajemnicę odmówił w języku niemieckim ponownie Grzegorz Gorczowski. Nieco inaczej wyglądała modlitwa podczas odmawiania ostatniej tajemnicy Różańca Świętego. Modlitwę poprowadziły Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus pracujące w naszej parafii. "Ojcze nasz..." w języku ukraińskim odmówiła Siostra Ligia pełniąca w kościele funkcję zakrystianki, zaś "Zdrowaś Mario..." i "Chwała Ojcu..." Siostra Flawiana w języku łacińskim.

     Tak przeprowadzona modlitwa różańcowa miała na celu zbliżenie mieszkańcom naszej parafii problemu misji świętych, tym bardziej, że na misjach pracuje kilku księży związanych z parafią w Gołkowicach.

Tydzień Misyjny 21 - 28.10.2007

     "Miłość źródłem misyjnego powołania" - te słowa stanowiły hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego Kościoła w Polsce, zapraszając nas do współpracy misyjnej w myśl prawdy wyrażonej przez Ojca Świętego Benedykta XVI w tegorocznym orędziu misyjnym, zatytułowanym "Wszystkie Kościoły dla całego świata". Benedykt XVI pisze w orędziu misyjnym, że Niedziela Misyjna jednoczy nas wszystkich w solidarności wiary i odpowiedzialności za misyjne wyzwania, które stają przed Kościołem w naszych czasach. Nie można podjąć żadnej współpracy misyjnej bez zrozumienia prawdy, że z natury swojej jest ona wpisana w życie chrześcijańskie i przez Chrystusa została powierzona Kościołowi. Przez wiele miesięcy przypomina nam o tym rok duszpasterski, który w Kościele w Polsce przeżywamy pod hasłem: "Przypatrzmy się powołaniu naszemu".
     Odpowiedzialność za misje wyraża się przede wszystkim w modlitwie, ta zaś jest możliwa zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, gdzie realizujemy nasze życiowe powołanie. Przykłady świętych patronów misji, zwłaszcza św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej Kościoła w Polsce, są znakiem, że modlitwa jest zwyczajnym sposobem misyjnego zaangażowania. Z kolei ofiary materialne i duchowe są praktycznym sprawdzianem, że nasze zaangażowanie zmierza we właściwym kierunku.
     Warto przypomnieć, że Żywy Różaniec, zapoczątkowany przez Paulinę Jaricot w 1826 r., został pomyślany jako pomoc dla misji. W tym roku mija 175. rocznica założenia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które 85 lat temu wraz z dwoma innymi Dziełami zostało podniesione przez Papieża Piusa XI do godności papieskiej.
     Podczas Tygodnia Misyjnego, kiedy w całym Kościele modlimy się w intencji misjonarzy oraz ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa - dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego towarzyszyły naszej modlitwie, prezentując w poszczególne dni tygodnia poszczególne kontynenty: Azję, Afrykę, Europę, Amerykę, Oceanię.
     Nasze myśli ku misjom zwracała dekoracja w kościele. Ku krzyżowi Chrystusa prowadziła droga w pięciu kolorach, które symbolizują poszczególne kontynenty: żółty - Azja, biały - Europa, czerwony - Ameryka, zielony - Afryka oraz niebieski - Oceania. Dzieci zaangażowane w animację misyjną przebrane były w stroje przypominające sposób ubierania się ludów różnych kontynentów. Do ołtarza przynosiły dary, które swą wymową nawiązywały do sytuacji religijnej i społecznej na świecie. W modlitwie różańcowej prosiliśmy w intencjach misjonarzy oraz ludzi, wśród których pracują, jak i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.
     Misyjnie przebiegał również tydzień w szkole w Skrudzinie: świadczyły o tym dekoracje oraz loteria misyjna, która przeprowadzona została na rzecz dzieci w Rwandzie.
     Największym darem okazała się dla nas obecność misjonarza - o. Eliasza Trybały karmelity, który od ponad 30 lat pracuje na misjach w Afryce, w Burundi i Rwandzie. Przeprowadził katechezy misyjne w szkole w Skrudzinie oraz modlił się z nami w kościele i w kaplicy.
     Niech nasza wiara będzie darem dla innych, aby i oni poznali dar wielkiej miłości Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Siostra Marzena Karteczka


19 października 2008 - Światowy Dzień Misyjny

     Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest od 1926 r., kiedy papież Pius XI na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary ogłosił "Dzień Modlitwy i upowszechnienia idei misyjnej". Zachęca wszystkich katolików do współpracy misyjnej przez modlitwę i składanie ofiar na rzecz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
     W niedzielę rozpoczynającą tegoroczny Tydzień Misyjny (19 - 25 października 2008) odbyło się w naszej parafii wyjątkowe Nabożeństwo Różańcowe. Poszczególne tajemnice poprzedzały rozważania o tematyce misyjnej, a dla podkreślenia jego misyjnego charakteru pierwsze części modlitw: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" i "Chwała Ojcu" były odmawiane przez prowadzących w różnych językach. Kolejne części były odmawiane przez wiernych w języku polskim. Ta forma modlitwy miała uświadomić nam wszystkim misyjność całego kościoła i odpowiedzialność całej społeczności wiernych za rozwój i wspieranie misji.
     Mogliśmy usłyszeć jak modlą się ludzie używający języka portugalskiego (modlił się misjonarz z Brazylii Ks. Roman Góra), niemieckiego (modlił się Pan Grzegorz Gorczowski), francuskiego (modliła się S. Wiktoryna, karmelitanka, Przełożona domu zakonnego w Gołkowicach) jednego z języków afrykańskich/Kamerun/ (modliła się S. Marilea, karmelitanka) oraz angielskiego (modliła się uczennica Natalia Luty). Ponieważ niezmiennie uniwersalnym językiem kościoła pozostaje łacina, niektóre modlitwy zostały odmówione w tym języku.
     Z misjami była też związana dekoracja w kościele. Od krzyża Chrystusa spływały tkaniny w pięciu kolorach, które symbolizują poszczególne kontynenty: żółty - Azja, biały - Europa, czerwony - Ameryka, zielony - Afryka oraz niebieski - Oceania. Podobne barwy miały też lampki, które płonęły podczas nabożeństw, a o pracy misjonarzy na całym świecie przypominał oświetlony globus - kula ziemska.
     Swą modlitwę za misje i misjonarzy w Tygodniu Misyjnym ofiarowały także dzieci - członkowie PDMD ze Skrudziny z Siostrą Rachelą. Przygotowały one oprawę Mszy Św. - czytania , modlitwę wiernych oraz dary ołtarza, które symbolizowały potrzeby ludzi z krajów misyjnych. Poprowadziły także nabożeństwo różańcowe czytając "misyjne" rozważania i odmawiając kolejne "dziesiątki". Wszystko to przybliżało problematykę misji tym bardziej, że dzieci były przebrane w stroje ludzi z różnych misyjnych krajów.
     Hasłem towarzyszącym modlitwom w intencji misji były w tym roku słowa "Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei". Na świecie pracuje ponad 2000 polskich misjonarzy: księży, braci oraz sióstr zakonnych. Na misjach jest aktualnie około 300 księży diecezjalnych, najmniej liczną grupę stanowią misjonarze świeccy - 41 osób. Blisko połowa polskich misjonarzy (ponad 900) pracuje w Afryce. Na misjach przebywa także 13 polskich biskupów - posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, Kamerunie, Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei (dane Episkopatu za Portalem wiara.pl).

18-24 października 2009 - Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny w naszej parafii

     W tym roku Tydzień Misyjny był obchodzony od 18 do 24 października, towarzyszyło mu hasło "Aby mieli życie", które nawiązywało do hasła roku duszpasterskiego "Otoczmy troską życie".
     Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, obchodzony 18 października, był wezwaniem do udzielania misjonarzom i młodym Kościołom na całym świecie, różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji, do której nawołuje Benedykt XVI w orędziu misyjnym.
     Trudna i pełna poświęcenia jest praca misjonarzy w krajach misyjnych, którzy są dla miejscowych ludzi nie tylko zwiastunami Ewangelii, opartej na miłości do Boga i szacunku dla człowieka, ale osobami, które również udzielają konkretnej pomocy materialnej, medycznej, dbają o rozwój intelektualny dzieci, uczą ich jak uczynić życie bardziej wartościowym.
     W tygodniu misyjnym w naszej parafii gościliśmy kleryków ze Zgromadzenia Księży Werbistów: Bartłomieja Parysa i Łukasza Chrunika, którzy poprzez wspólną modlitwę, spotkania w szkołach i rozprowadzanie materiałów misyjnych pomogli nam głębiej przeżyć ten tydzień.
     Dzieci z PDMD podejmowały różnorodne działania, aby na miarę swoich możliwości wspomóc misje. W niedzielę dzieci przygotowały oprawę misyjną liturgii Mszy św., modliły się za tych, którzy posługują na misjach, za misjonarzy, którzy zginęli, głosząc Dobrą Nowinę, oraz prosiły Ducha Świętego o wzrost zamiłowania do misji we wspólnocie Kościoła.
     W rozważaniach różańcowych prowadzonych przez kleryków i dzieci, w szczególny sposób ogarnialiśmy modlitwą pracę misjonarzy. Wspólnie z werbistami odmawialiśmy różaniec w różnych językach min. łacińskim, angielskim, greckim, hiszpańskim, Papui-Nowej Gwinei.
     Klerycy Bartek i Łukasz prowadzili katechezy misyjne w naszych szkołach, w ciekawy sposób ukazywali życie i kulturę mieszkańców żyjących na różnych kontynentach, budząc w ten sposób zainteresowanie u dzieci działalnością misyjną Kościoła.
     W szkole podstawowej w Skrudzinie dzieci przygotowały również misyjną loterię fantową. Ciekawa dekoracja, oraz smakołyki z kuchni misyjnej znalazły wielkie uznanie wśród uczniów. Uzyskane w ten sposób ofiary zostały przekazane na cele misyjne naszej diecezji.
     Cieszymy się, że poprzez wspólną modlitwę, spotkania z przyszłymi misjonarzami, oraz nasze ofiary mogliśmy pomóc misjonarzom i dzieciom z krajów misyjnych.

Józefa Konieczny

***

     Tydzień Misyjny został także zaakcentowany w kościele parafialnym w Gołkowicach. Wyrazem troski parafian o misje była modlitwa różańcowa w tej intencji. W tym roku w Gołkowicach modliliśmy się głównie za zlaicyzowane kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Modlitwa przeprowadzona została w językach: rosyjskim, ukraińskim, słowackim, węgierskim i niemieckim. Mszę Św. odprawił rodak - misjonarz z Brazylii Ks. Roman Góra.POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76