Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

Budujemy nową Świątynię
 
 
     Budowa nowej Świątyni w Gołkowicach jest tematem, który był poruszany od wielu lat. Idea ta nabrała realnych kształtów po roku 2004, kiedy rozpoczęto cały proces przygotowywania do tego dzieła.

     Na posiedzeniu Rady Parafialnej, które odbyło się 19 lutego 2006 r. podjęta została decyzja o przyjęciu jednego z proponowanych projektów.

     Dwa tygodnie wczesniej parafianom zostało zaprezentowanych 6 koncepcji budowy, z których każda miała przyporządkowany numer. Koncepcje kosciołów zostały przedstawione Ks. Biskupowi Ordynariuszowi oraz Komisji Sztuki Koscielnej w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Po zapoznaniu się z projektami można było głosować na jeden, wrzucając kartkę numerem wybranego projektu do specjalnej urny.
Rada Budowy komisyjnie podsumowała te głosy, wyniki były następujące:

Wszystkich głosów oddano 506, z tego:

     Koncepcja numer 1 otrzymała 341 głosów
     Koncepcja numer 2 otrzymała  27 głosów
     Koncepcja numer 3 otrzymała   6 głosów
     Koncepcja numer 4 otrzymała  32 głosów
     Koncepcja numer 5 otrzymała  12 głosów
     Koncepcja numer 6 otrzymała  44 głosów
     Głosów nieważnych:  24

Rada Budowy w oparciu o wyniki sondażu parafialnego wybrała koncepcję wykonaną przez Biuro projektów TRZ z Nowego Sącza, powadzone przez mgr inż. arch. Mirosława Trzupka i mgr inż. arch. Ewę Szajna.
Obecnie są zakończono zostały prace projektowe oraz różne badania, są przygotowywane mapy, uzgodnienia. Równocześnie odbywają się spotkania z Komisją Sztuki Kościelnej w Tarnowie.


      Nowy Kosciół parafialny p.w. Św.Antoniego w GołkowicachKosciół został zaplanowany na podłużnej osi elipsy, z wklesłymi rytmicznie fragmentami ścian, wewnątrz jednoprzestrzenny, kaplica boczna po jednej stronie prezbiterium i z zapleczem zakrystyjnym po drugiej,nakryty dachem namiotowym, z osobno usytuowaną wieżą-dzwonnicą, bez podpiwniczeń.

     Kościół zostanie usytuowany na rozwidleniu dróg, za obecnym parkingiem.

Długość kościoła w bryle to 43 m, szerokość 31 m, wysokość do krzyża 34 m oraz 7-metowy krzyż .

     Planowane powierzchnie:

            nawa główna ok. 650 m2 ,
            kaplica boczna ok. 80 m2 ,
            inne (zakrystie, WC, magazyny) ponad 100 m2,
            chór ok. 150 m2.


OBRZĘDY ROZPOCZĘCIA BUDOWY KOŚCIOŁA

     Na rozpoczęcie budowy nowego kościoła należy odprawić obrzędy, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla podjętego dzieła, a wiernych pouczyć, że budynek wzniesiony z kamieni będzie widomym znakiem żywego Kościoła, czyli budowli Bożej, którą oni sami stanowią. Zgodnie ze zwyczajem liturgicznym obrzędy te obejmują błogosławieństwo placu przeznaczonego pod nowy kościół oraz błogosławieństwo i położenie kamienia węgielnego. Jeżeli ze względu na konstrukcję i sposób budowania nie kładzie się kamienia węgielnego, należy odprawić obrzędy błogosławieństwa placu przeznaczonego pod nowy kościół, aby poświęcić Bogu rozpoczęcie dzieła budowy.
     Błogosławienie miejsc jest najpierw wysławianiem Boga za Jego hojność i w duchu zaufania do Jego Opatrzności prośbą o dalszą opiekę nad wszystkimi, którzy będą na danym miejscu. Ta czynność objawia pełną szacunku i pokory postawę człowieka wobec świata powierzonego mu przez Stwórcę.
     Katechizm Kościoła Katolickiego rozróżnia błogosławieństwa, które mają trwały charakter oraz takie, które nie powodują trwałego skutku. Wśród tych, które powodują trwały skutek wyróżnia konsekrację osób oraz poświęcenie miejsc lub rzeczy.
     Słowo "poświęcenie" można odnieść do miejsc lub rzeczy, o których Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że poprzez obrzęd liturgiczny zostały zastrzeżone do użytku liturgicznego. Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary.
     Błogosławieństwo placu pod budowę nowego kościoła, jest ważnym obrzędem liturgicznym. Biskup dokonuje go w następujący sposób:
Po homilii biskup oddaje mitrę, wstaje i błogosławi plac pod budowę nowego kościoła:
Módlmy się.
Boże, Ty swoją świętością napełniasz cały świat, aby wszędzie uwielbiano Twoje imię. Pobłogosław swoich wiernych, którzy ofiarnością lub pracą przygotowali to miejsce, by na nim zbudować kościół ku Twojej chwale. Spraw, aby w tej jedności serc i duchowej radości, w której dzisiaj rozpoczynają to dzieło, mogli w Twojej świątyni wkrótce sprawować święte obrzędy, a potem w niebie wysławiać Ciebie bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen
Biskup otrzymuje mitrę i święconą wodą kropi plac pod kościół. Może to zrobić stojąc w miejscu albo procesjonalnie z posługującymi obchodząc fundamenty. Wówczas śpiewa się Psalm 48[47] z antyfoną:
Jak drogie kamienie wszystkie Twoje mury. (O.W. Alleluja).
Psalm 48[47].
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga.

     13 czerwca 2007 roku - w dniu poświęconym Patronowi naszej parafii Św. Antoniemu Padewskiemu przeżyliśmy niezwykłe dla naszej parafialnej społeczności wydarzenie. Było nim poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła. Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Wiktor Skworc, jako główny celebrans uroczystości odpustowych wygłosił homilię, w której zachęcił parafian do budowania i umacniania przede wszystkim świątyni duchowej, a następnie wzniesienia jej siłą kościoła materialnego. Ksiądz Biskup zwrócił także uwagę na znaczenie błogosławieństwa dla powodzenia tak wielkiego dzieła, jakim jest budowa świątyni.
     Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy w uroczystej, świątecznej procesji udali się na przygotowany pod względem budowlanym plac, na którym w niedalekiej przyszłości ma stanąć nowa świątynia pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Na miejscu Ksiądz Biskup pobłogosławił plac i górujący nad nim krzyż. Z Błogosławieństwem Bożym w niedługim czasie rozpoczniemy wznoszenie murów nowego Domu Bożego - naszej parafialnej świątyni.

Napisane z wykorzystaniem:
Materiałów ze strony internetowej Episkopatu Polski,
Katechizmu Kościoła Katolickiego,
artykułu Ks. ST. Hołodoka
z czas. W służbie Miłosierdzia grudzień 2006.
Wydatki wiązane z budową
pokrywane są ze comiesięcznych składek parafian oraz ofiar przeznaczonych na ten cel
wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do wsparcia naszego dzieła poprzez właty na konto 118816 0001 2001 0000 2219 0001 w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu
lub 07 8805 0009 0019 2503 2008 0001 w Banku Spółdzielczym w Łącku

Dodatkowo wyemitowano cegiełki na budowę kościoła o nominałach 20,- oraz 100,- PLN , które można nabywać u ks. Proboszcza


 
 
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76