Parafia
Aktualności
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

AKCJA KATOLICKA - ROK 2014


AKCJA KATOLICKA
PRZY PARAFII ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W GOŁKOWICACH
PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2014

 1. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności w Krakowie, wspólnie z parafialnym Caritas.
 2. 12.01.2014 Dekanalne spotkanie opłatkowe AK w Barcicach.
 3. 18.01.2014 Spotkanie prezesów POAK i Rady Instytutu AK Diecezji Tarn.
 4. 2.03.2014 - Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa
 5. 07-09.03.2014 - udział członków AK w rekolekcjach wielkopostnych w Ciężkowicach.
 6. Prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście.
 7. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej z udziałem AK.
 8. 23.04.2014- nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha- patrona AK.
 9. 17.05.2014- Spotkanie modlitewno-edukacyjne w Starym Sączu dla wszystkich oddziałów AK,Temat: Z nauczania Jana Pawła II: "Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych" - wiernośc papieskiemu przesłaniu.
 10. Maj 2014-organizacja parafialnej pielgrzymki majowej i wspólna modlitwa w kaplicy św. Franciszka w Skrudzinie.
 11. 21.06.2014 - Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę.
 12. 03.07.2014 - udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim.
 13. 04 -07.07.2014 - pielgrzymka AK Diecezji Tarnowskiej na Litwę
 14. Lipiec 2014 czynny udział członków POAK w organizacji IX Festynu Parafialnego w Gołkowicach- dochód przeznaczony na budowę nowej świątyni
 15. 19.09.2014 - Dzień Społeczny AK w Gródku nad Dunajcem. Temat: "Nauczanie społeczne Jana Pawła II"
 16. 28.09.2014 - Koronka na ulicach miast świata- włączenie AK w międzynarodową inicjatywę.
 17. 18.10.2014 -Spotkanie modlitewno-edukacyjne w Zabawie dla wszystkich oddziałów AK. Temat; Z nauczania Jana Pawła : Małżeństwo i rodzina w encyklice "Familliaris consortio" w kontekście gender'owej 'rewolucji antropologicznej.
 18. Pażdziernik 2014 prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym oraz w Kaplicy w Skrudzinie.
 19. Pażdziernik 2014 rekolekcje misyjne w Kozieńcu.
 20. 23.11.2014 Święto Akcji Katolickiej - uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie.
 21. Spotkania POAK formacyjne w oparciu o materiały AK Tarnów 2014.
 22. Wykład p. dr doc. Stefanii Kardaszewicz - członka AK, na temat przyczyn i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 23. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach, podejmowanych przez parafię w Gołkowicach.

Prezes POAK w Gołkowicach
Jan Gomółka


12 stycznia 2014 r. Opłatek dekanalny Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu Stary Sącz w Barcicach

12 stycznia 2014 r. członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu Stary Sącz wspólnie ze swymi duchowymi przewodnikami spotkali się na uczcie Wucharystycznej w Niedzielę Chrztu Pańskiego w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowało 9 członków na czele z Prezesem p. Janem Gomółką. Mszę Świętą koncelebrowali: Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Dekanalny - ks. Stanisław Dziekan oraz ks. Proboszcz Andrzej Kędryna. Słowo Boże skierował do zebranych ks. Bartoszek i zadał Piotrowe pytanie: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Święteym i mocą?". Odpowiedź wydaje się być prosta: tak, przecież ją znamy. Ale czy za tą znajomością idzie wiara czy, aby nie jest to tylko jakieś przyzwyczajenie, tradycja? Kaznodzieja przypomniał, że nasza podróż po ścieżkach wiary rozpoczyna się w momencie, gdy na naszą głowę spłynął zdrój łaski chrztu świętego. Wtedy też każdy chrześcijanin zostaje powołany do świadczenia o Jezusie Chrystusie i przynaglony Jego miłością jest wezwany do świętości. Przez chrzest stajemy się apostołami Bożej prawdy i miłosierdzia. W swojej homilii - ks. Asystent nawiązywał do wydarzeń znad Jordanu i podkreślał znaczenie tego sakramentu w życiu każdego człowieka. Przypominał o wielkiej odpowiedzialności, do której są zobligowani rodzice chrzestni dziecka, aby dbać o jego rozwój duchowy. Na zakończenie powiedział, byśmy pozostawali w duchu wdzięczności za dar chrztu świętego i odważnie dawali piękne świadectwo chrześcijańskiego życia. Po Ofierze Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim za liczne przybycie, ale przede wszystkim za służbę na rzecz wspólnotowego dobra.

Inicjatorzy dekanalnego spotkania opłatkowego - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Barcic zaprosili gości do Stodoły "Odnozyna" na wspólne kolędowanie na chwałę nowo narodzonej Dzieciny. Na pamiątkę wigilijnej wieczerzy zebrani połamali się chlebem miłości, składając najserdeczniejsze życzenia. Piękne słowa wypowiedziała Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - p. Bożena Kwitowska, życząc wszystkim członkom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej umocnienia ducha, kroczenia za Jezusem, który jest prawdziwym szczęściem. Głos zabrała również Prezes POAK z Barcic - p. Anna Jakubowska, dziękując gościom za przybycie. Na spotkaniu był obecny również dziekan starosądeckiego dekanatu - ks. Józef Wałaszek oraz Wiceprezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - p. Wacław Prażuch wraz z małżonką. Prezesi poszczególnych oddziałów w imieniu wszystkich członków przekazywali najlepsze życzenia, by praca na rzecz wspólnego dobra przynosiła błogosławione owoce również w tym nowym roku.

Agata Nawojowska
Członek POAK w Gołkowicach

Galeria zdjęć:


2 marca 2014 r. - Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa


7-9 marca 2014 r. - Rekolekcje wielkopostne w Ciężkowicach


19 marca 2014 r. - wystawy poświęcone bł. Janowi Pawłowi II w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu   W święto św. Józefa członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w Mszy Świętej połączonej z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Eucharystia była ostatnim etapem przygotowania do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii apostołów Bożego Miłosierdzia - św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w tejże parafii.    Homilia poświęcona została dwóm sylwetkom - Maryi oraz św. Józefa. Przykład tych postaci pokazuje, w jaki sposób całkowicie poddać się woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażającym się w tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę.

   Kaznodzieja, w kontekście dokonanych wyborów zarówno przez Maryję, jak i Józefa, mówił o wolnej woli, którą posiada każdy człowiek. Osią kazania stała się wolność. Wiernym zadał pytanie, jak oni rozumieją to pojęcie. Przytaczał słowa Jana Pawła II, który w 1996 r. pod Bramą Brandenburską tak powiedział: "Człowiek jest powołany do wolności. Wolność nie oznacza prawa do samowoli. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, naraża wolność na śmiertelny cios. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej jego wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem". Przypomniał również spotkanie Papieża w Sejmie RP w 1999 r., kiedy to zwracał uwagę, że Polacy powinni zastanowić się: "(...)nad darem wolności i jednocześnie . Wolności wymagającej nieustannego wysiłku w jej umacnianiu i odpowiedzialnym przeżywaniu".

   Wolność dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla narodu polskiego silnie naznaczonego piętnem zniewolenia jest kluczowa. Winniśmy stale o nią zabiegać i dbać o to, aby nasz duch był przede wszystkim wolnym. Na zakończenie homilii kapłan zachęcał, abyśmy kroczyli ścieżką wiary i wybrali życie z Jezusem, bo wszelkie sprzeciwianie się mu jest opowiedzeniem się po stronie szatana, ducha nieprawości. Pójście za Jezusem, będącym "drogą, prawdą i życiem" stanowi sens naszej ziemskiej wędrówki, której celem jest zbawienie.

   Po Eucharystii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Niepokalanej wraz z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zaprosili do parafialnej galerii na "wydarzenie" pt. "Drogowskazy", w ramach którego zaprezentowano wystawy poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Pierwsza z nich nosiła tytuł "Jan Paweł Ii. Orędownik Bożego Miłosierdzia- fotogramy Adama Bujaka ze zbiorów Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie objętej patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz druga "Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja!" ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Otworzyła ją Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - p. Bożena Kwitowska. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać montażu słowno-muzycznego o Janie Pawle II przygotowanego przez młodzież Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu. Po montażu głos zabrał Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Robert Ślusarek, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalnej- ks.Kazimierz Markowicz oraz Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor.

   Po wystąpieniach zebrani mogli obejrzeć obie wystawy, które stały się wspaniałym spotkaniem z Janem Pawłem II Wielkim i doskonałym akcentem na czas zbliżającej się kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka.

Agata Nawojowska
Członek POAK w Gołkowicach

Wystawy czynne codziennie od 20 marca do 27 kwietnia 2014 r. w godz. 10-12 i 16-18 (z wyjątkiem sobót oraz okresu świątecznego: 17-22 kwietnia 2014 r.

Galeria zdjęć:


4 kwietnia 2014 r. (piątek)

Prowadzenie drogi krzyżowej przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej


23 kwietnia 2014 r. (środa)

"W hołdzie Janowi Pawłowi II" - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach

"Wiem o Tobie - Jesteś
Widziałam w tłumie - Twą twarz Ojca
Patrzyłeś w moje oczy
Widziałam ogrody Boga
Wiem o Tobie - Jesteś
Nauczyłam się kochać
Każdy Twój uśmiech
Który jest wierszem rzuconym o ziemię
Jak Ziarno.
Rośniesz we mnie
Nadzieją, miłością, wiarą
Jesteśmy przy Tobie".

23 kwietnia 2014 r. w patronalne święto Akcji Katolickiej - uroczystość św. Wojciecha - członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach uczestniczyli w ofierze Mszy Świętej pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego ks. Kazimierza Koszyka.

Przed Eucharystią Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprosił wiernych na montaż słowno-muzyczny pt. "Santo Subito" poświęcony osobie bł. Jana Pawła II. Refleksje w nim zawarte stanowiły duchowe przygotowanie do kanonizacji Papieża w dniu 27 kwietnia 2014. Dokonano kalejdoskopowej podróży przez cały pontyfikat. Przypomniano ważne słowa Ojca Świętego na temat modlitwy, krzyża oraz czystości serca i budowania cywilizacji miłości. Wybrzmiały również piękne i wzruszające pieśni: "Polski teolog Karol Wojtyła" oraz "Santo" Piotra Rubika.

Jan Paweł II często powtarzał, że każda beatyfikacja i kanonizacja jest największą radością, jaką może doznać Kościół w swej ziemskiej wędrówce. "Gaude Mater Polonia" - ciesz się cała Polsko z kanonizacji Jana Pawła II! Święty Janie Pawle II:
    - módl się za nami!
    - czuwaj nad nami!
    - wspieraj nas w dobrych poczynaniach!
    - broń nas od złego!

Twoje polskie serce zna dobrze drogi i bezdroża naszych serc i jednocześnie zna drogę do domu Ojca. Uproś dla nas obecność Jezusa Chrystusa w naszych codziennych zmaganiach o godne życie!

Agata Nawojowska
członek Parafialnego Oddziału Akcji KatolickiejPOLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76