Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Kilka słów o dziejach parafii
 
 
     Dzieje powstania kościoła w Gołkowicach można obecnie poznać śledząc zapiski kroniki parafialnej, założonej wraz z rozpoczęciem budowy tego Domu Bożego. Pierwszych, najważniejszych dla poznania historii naszej parafialnej świątyni wpisów dokonał Ks. Andrzej Jaroch, którego dnia 30 listopada 1910 roku Biskup Leon Wałęga, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, wyznaczył na przewodniczącego komitetu budowy nowego kościoła.
     Na podstawie tejże kroniki można stwierdzić, że aż do roku 1911 (tj. roku założenia kroniki) wsie wchodzące i obecnie w skład parafii Gołkowice (m.in. Gołkowice polskie, które liczyły w tym czasie 386 mieszkańców) oraz Gaboń (który liczył 970 mieszkańców) należały do rozległej Parafii w Podegrodziu. Proboszczem był tam wówczas Ks. Jan Oleksik a wikariuszami Ks. Andrzej Jaroch i Ks. Franciszek Kmieciński.
 
     Założyciel kroniki, a jednocześnie budowniczy kościoła wspomina, iż Gołkowice zwano niegdyś Gałkowicami, i że były one podzielona na Gołkowice polskie i Gołkowice niemieckie. Te ostatnie były osadą Niemców wyznania ewangelickiego. W roku 1911 w Gołkowicach pozostawało tylko siedem rodzin niemieckich – protestanckich. Gospodarstwa pozostałych wykupili, jak wyraził się Ks. Jaroch „górale nowotarscy”.
Duża odległość wsi Gołkowice, Gaboń i Skrudzina od Podegrodzia sprawiała, że wielu mieszkańców tych wiosek nie uczestniczyło w niedzielnych nabożeństwach. Inni np. z Opalanej, Gabonia chodzili do kościoła w Jazowsku, a z Gołkowic i Skrudziny do kościoła w Starym Sączu.W związku z tym postanowieniem Biskupa Ordynariusza rozpoczęto budowę świątyni w Gołkowicach polskich. Budowę plebani rozpoczęto 29 kwietnia 1911 roku na gruncie ofirowanym przez Józefa Janor,
 
Szymona i Jakuba Janików. Zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Leona Wałęgi kościół miał być drewniany. Plan nowej świątyni był dziełem prowadzącego budowę Ks. Jarocha, zaś miejsce pod nią ofiarowali Franciszek i Rozalia Florek pochodzący z Opalanej, a zamieszkali w Gołkowicach polskich.
     3 września 1911 roku rozpoczęto budowę kościoła. Pierwszym ważnym etapem tego dzieła było poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego. Dokonał go 18 września 1911 roku Dziekan nowosądecki Ks. Infułat Alojzy Góralik. Już w listopadzie tego samego roku budynek został przykryty blachą. Dzięki temu 3 grudnia 1911 roku, w I Niedzielę Adwentu Ks. Jan Oleksik poświęcił nową świątynię.
Dzień wcześniej, Ks. Andrzej Jaroch, który miał zostać administratorem tej części parafii Podegrodzie przeniósł się do Gołkowic. Pracował nadal nad wykończeniem, wyposażeniem
oraz urządzeniem kościoła i jego otoczenia oraz plebani. W roku 1912 kościół został wyposażony w posadzkę z płytek cementowych (istniejącą do dziś), ławki, konfesjonał, oszalowany wewnątrz i pomalowany na zewnątrz. Teren wokół budynków obsadzono drzewami owocowymi (w pobliżu plebani), świerkami oraz lipami (wokół kościoła). Przy drodze do świątyni zasadzono także kasztanowce. Te i tym podobne prace wykończeniowe trwały do roku 1914, kiedy to budowa została zamknięta. Na rok przed jej zakończeniem nawiedził powstający kościół Biskup Leon Wałęga.
     Ks. Andrzej Jaroch dbając nie tylko o tzw. „bazę materialną”, ale także sferę duchową życia parafii, założył już w roku 1912 „Żywy Różaniec” (działa on więc w naszej parafii ponad 90 lat). Ukończywszy swą pracę w Gołkowicach odszedł z naszej miejscowości 6 maja 1917, by objąć parafię w Przecławiu.

     17 maja 1917 roku pracę w parafii rozpoczął Ks. Jan Cebula. W okresie jego działalności duszpasterskiej w Gołkowicach, 15 lipca 1921 roku odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Leon Wałęga. Ks. Cebula cały czas wyposażał kościół w to, co w każdej świątyni niezbędne sprzęty, aż wreszcie 10 maja 1925 roku została erygowana Parafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, a on sam stał się jej pierwszym proboszczem. Dane mu było przeżyć i pracować wśród parafian gołkowickich ponad 30 lat.

     8 września 1948 roku drugim z kolei proboszczem został Ks. Michał Orczyk. Pracując starał się być dobrym gospodarzem zarówno w kościele, jak i na plebani. Ważnym dokonaniem tego okresu było założenie w obu budynkach elektryczności. W okresie jego proboszczowania pracę na terenie parafii rozpoczęły Siostry Karmelitanki. Ks. Orczyk był proboszczem w Gołkowicach 16 lat, a zmarł 26 grudnia 1964 roku.

     Od 19 marca 1965 roku parafią w Gołkowicach zaczął zarządzać Ks. Jan Stach. Czas jego pracy naznaczony był ważnymi wydarzeniami w całym polskim kościele, które dotarły także do małej parafii na południu Polski. Były to obchody milenijne związane z 1000-leciem państwa polskiego a zwłaszcza Chrztu naszej Ojczyzny w 966 roku. Jako przygotowanie do tych obchodów Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński zarządził nawiedzenie wszystkich parafii w Polsce przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Maryja nawiedziła więc także kościół gołkowicki. Aby lepiej docierać do parafian, a przy tym we właściwy sposób wykorzystywać zdobycze techniki Ks. Jan Stach zradiofonizował kościół. Działając w myśl postanowień Soboru Watykańskiego II oraz zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski w 1973 roku zainstalował w naszym kościółku drewniany ołtarz, przy którym Msza Święta mogła być odprawiana przez kapłana zwróconego twarzą do ludzi. Ze względu na stan zdrowia Ks. Jan Stach, zrezygnował z probostwa 25 stycznia 1977 roku (po 12 latach) i jako rezydent zamieszkał w Starym Sączu. Zmarł 4 kwietnia 1979 roku, a jego pogrzeb odbył w Gołkowicach.

     2 lutego 1977 roku kolejnym proboszczem został Ks. Stefan Tokarz. W okresie jego pracy w parafii Gołkowice w latach 1979 – 80 wszystkie rodziny naszej parafii nawiedził obraz Matki Bożej, ubogacając tym samym życie duchowe jej mieszkańców. 9 maja 1981 roku rozbrzmiał na nowo w całej okolicy głos dzwonów z dzwonnicy przy kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego w Gołkowicach. Ich konsekracji dokonał ówczesny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup Jerzy Ablewicz. W 1992 roku konieczne stało się powiększenie powierzchni cmentarza, gdyż okazał się on już nie wystarczający. Ważną inwestycją dla samego budynku kościoła było założenie w 1993 roku krat zabezpieczających na jego oknach. Staraniem Ks. Stefana Tokarza w roku 1998 na dziedzińcu kościoła została ustawiona rzeźba drewniana przedstawiająca Świętego Antoniego patrona Parafii (autor: Józef Lizoń z Rogów). Uroczystość poświęcenia tej figury odbyła się 16 października tego samego roku. W ostatnim okresie swojej pracy w charakterze proboszcza parafii Gołkowice Ks. Stefan Tokarz zadbał o oświetlenie dziedzińca kościoła. W 2004 roku odszedł on na emeryturę, pozostając w parafii, z którą związał 27 lat swojego kapłańskiego życia.

     Od 21 sierpnia 2004 roku proboszczem Parafii Gołkowice jest Ks. Kazimierz Koszyk. W tym czasie została ponownie zwiększona powierzchnia cmentarza, zmieniono i ulepszono jego ogrodzenie, rozpoczęto adaptację budynku dawnej szkoły w Skrudzinie na kaplicę. Ważną inwestycjami były: odremontowanie budynku plebani i ocieplenie stropu kościoła. Czynione są wielostronne działania mające na celu podjęcie budowy nowej świątyni w Gołkowicach. Jesienią 2004 roku na terenie parafii rozpoczęła się peregrynacja figury Świętego Antoniego. Zostały zorganizowane oddziały: Caritas i Akcji Katolickiej, ukazuje się Biuletyn Parafialny „Echo”. Wiadomości na temat parafii można czerpać z powstałej w 2004 roku parafialnej strony internetowej, gruntownie przebudowanej w 2006.

POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76