Parafia
Aktualności
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w latach 2005-2011

Spotkanie założycielskie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gołkowicach

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, 3 kwietnia 2005 r. w dzień po śmierci Papieża Jana Pawła II w naszej parafii miało miejsce spotkanie dotyczące powołania Akcji Katolickiej. To wyjątkowy zbieg okoliczności, gdyż spotkanie zostało dużo wcześniej zaplanowane.

Ojciec Święty był wielkim orędownikiem tego katolickiego stowarzyszenia, upominał się o jego powołanie. Na ten apel odpowiedział Episkopat Polski, a teraz nasza parafia. W spotkaniu uczestniczyli goście z Barcic i ze Starego Sącza, którzy przybliżyli ideę Akcji Katolickiej.


23 kwietnia 2005 r. - Msza Święta w intecji powstającej AK w dniu św. Wojciecha - patrona AK

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów - módl się za nami

Święty Wojciechu, Biskupie - módl się za nami

Św. Stanisławie, Biskupie - módl się za nami

Bł. Piotrze Jerzy Frassati - módl się za nami

22 maja 2005 r. - pielgrzymka - majówka do nowo powstającej kaplicy w Skrudzinie w intencji szybkiej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II


11 czerwca 2005 r. - udział przedstawiciela AK w III Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Taranowskiej "Eucharystia źródłem nadziei"

"W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Krew, Chrystus wędruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic". (Ecclesia de Eucharystia,62).


13 czerwca 2005 r. - włączenie się w liturgię słowa na uroczystej Mszy Świętej z okazji 80 - lecia parafii w Gołkowicac


14 czerwca 2005 r. - konkurs organizowany przez AK w Tarnowie "Krzyże i kapliczki przydrożne w diecezji Tarnowskiej"

"Ocalić od zapomnienia" - Przeprowadzono konkurs poświęcony najpiękniejszym kapliczkomi krzyżom przydrożnym. Wpłynęło na niego 27 prac. Oceniono je w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat i powyżej 19. Komisja pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Kazimierza Koszyka nagrodziła prace plastyczne: Bożeny Myśliwiec, Kingi Krzak i Aleksandry Cabały z Gołkowic oraz album ze zdjęciami kapliczek wykonany przez Kamila Kudłacza i Michała Pogwizda, również z Gołkowic. Konkurs przeprowadził POAK w Gołkowicach. Nagrodzone prace wezmą udział w dalszym etpaie konkursu, organizowanego przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.


01 września 2005 r. - przygotowanie adoracji eucharystycznej w związku z Rokiem Eucharystii, hasło na bieżący rok- "Eucharystia źródłem mocy w głoszeniu Ewangelii Nadziei"


30 września 2005 r. - mianowanie Prezesem POAK p. Jana Gomółkę oraz wydanie Dekretu przez Biskupa

DEKRET BISKUPA

Mając na uwadze potrzebę zorganizowania apostolatu wiernych świeckich we współpracy z duchowieństwem świeckich kierując się przeświadczeniem, że powstawanie trwałych struktur organizacyjnych tegoż apostolatu przyczyni się do pełniejszej realizacji zadań Soboru Watykańskiego II oraz wskazań Ojca świętego Jana Pawła II, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanoniczego, (kanony: 298-320) eryguję niniejszym dekretem Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach jako jednostkę organizacyjną Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, posiadającego osobowość prawną (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 13.10.1997, Dz.U. Nr 130, poz.865) i podlegającego przepisom Kodeksu Prawa Kanoniczego. Podstawy i szczegółowe formy działania określa Statut Akcji Katolickiej w Polsce oraz Regulamin AK Diecezji Tarnowskiej, zatwierdzone przez Biskupa Tarnowskiego. Na owocną działalność Oddziału AK w w/w Parafii z serca błogosławię.

+Wiktor Skworc, Biskup Tarnowski

Ks. dr Adam Nita, Kanclerz

SKŁAD Zarządu POAK

Prezes - Jan Gomółka
Z-ca Prezesa - Józef Szabla
Z-ca Prezesa - Bożena Stawiarska
Sekretarz - Maria Masternak
Skarbnik - Alfreda Biel
Członkowie - Andrzej Kałuziński, Ryszard Klimek, Józefa Kurzeja
Kronikarz - Jadwiga Gomółka
Przedstawiciel POAK do Rady Dekanalnej - Małgorzata Niemiec
Parafialny Asystent Kościelny - Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk


01 października 2005 r. - wycieczka członków POAK i Caritas na Słowację


04 października 2005 r. - nabożeństwo w Skrudzinie w dniu św. Franciszka - patrona kaplicy

Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże
Niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą
Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem
Pan niech Ci błogosławi
/św. Franciszek/

23 października 2005 r. - prowadzenie modlitwy różańcowej przez członków POAK

"Na początku października klękasz przed Matką Jasnogórską z różańcem w ręku. I spotykasz się z Wami przy różańcu. Musimy się drodzy bracia i siostry mocno związać różańcem, ażeby nic z tego w nas nie zginęło. Musimy się bardzo związać modlitwą, ażeby człowiek każdy, a wraz z nim cały naród w utrzymał tę godność jaka wyrasta w całym jego życiu przede wszystkim poprzez rozmowę z Bogiem".

/Jan Paweł II, Watykan 6.10.1982/


20 listopada 2005 r. - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Akcji Katolickiej

Tarnów - spotkanie delegacji Parafialnych Oddziałów AK Diecezji Tarnowskiej. Nasz Oddział reprezentowało 5 osób.

Na program spotkania złożyło się:
1) Wystąpienie ks. dra Ireneusza Stolarczyka, który podkreślił osobisty wkład Ojca Św. Jana Pawła II w powstanie AK w 1993 r.
2) Wystąpienie Prezesa Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej Wacława Prażucha
3) Uroczysta Msza św. w Bazylice Katedralnej

Gołkowice
W uroczystość Chrystusa Króla o godz. 7 została odprawiona Msza św. Liturgię słowa przygotowali członkowie POAK.


ROK 2006

5 lutego 2006 r. - Zebranie POAK, podsumowanie działalności za rok 2005

Asystent Kościelny Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk pozytywnie ocenił dotychczasową pracę POAK kierowanego przez Jana Gomółkę. Zaakceptował również plan działalności na rok 2006.

W spotkaniu wziął udział Prezes AK Diecezji Tarnowskiej Wacław Prażuch.

W swoim wystąpieniu przedstawił historię AK w Diecezji Tarnowskiej oraz główne założenia na rok 2006. Z wielkim uznaniem odniósł się do funkcjonowania POAK. Życzył wszystkim jego członkom błogosławieństwa Bożego w podejmowaniu nowych wyzwań.

"Życzę wszystkim członkom AK w Gołkowicach wielorakich łask Bożych w swym zaangażowaniu w działalność w naszym Stowarzyszeniu oraz z życiu rodzinnym i zawodowym. Szczęść Boże".

/Wacław Prażuch - wpis do kroniki POAK/19 marca 2006 r. - Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa

POAK wspólnie z Caritas naszej parafii przeżyła Misterium, w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.

Misterium to nie tyle tajemnica, co sposób na jej przeżycie, odkrycie i zagłębienie się w Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.


26 marca - 02 kwietnia 2006 r. - Misje Święte w Parafii pw. św. Antoniego  z Padwy w Gołkowicach

Program misji:

 • Bóg jest miłością
 • Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie
 • Wiara i nawrócenie
 • Jezus Chrystus jest Panem
 • Duch Święty obietnicą Ojca
 • "Oto Matka Twoja"
 • Powołani do Miłości
 • Bądźcie mi świadkami

"Copiosa apud eum Redemptio"

Niech Bogu będą dzięki za niezwykły czas Misji Parafialnych. Cieszymy się, że było nam dane przez te święte dni spotykać się z tymi, którzy pragną "miłością ożywieni służyć sobie nawzajem". Dziękujemy również dobremu Bogu, że mogliśmy być świadkami działania Bożego Słowa i mocy Ducha Świętego. Niech Boski Odkupiciel błogosławi całej wspólnocie parafialnej w dalszym budowaniu "cywilizacji miłości" W Chrystusie Odkupicielu - Redemptoryści. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela.

/Wpis do kroniki POAK misjonarzy przeprowadzających Misje Św. w naszej parafii/08 kwietnia 2006 r. - w hołdzie Janowi Pawłowi II w I-wszą rocznicę śmierci

"On nie odszedł. Jest jeszcze bliżej nas niż był".
/Ks. Mieczysław Maliński/

POAK wspólnie z młodzieżą zorganizowała uroczystość, na którą przybyła duża część wiernych. Po uroczystości zapalono świece, z których pod krzyżem misyjnym ułożono płonące serce.


21 maja 2006 r. - pielgrzymka majówka do kaplicy w Skrudzinie

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ks.dr hab. Ireneusz Stolarczyk - Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej. Odprawił Mszę Św. w intencji POAK oraz wygłosił homilię, po czym POAK wraz z wiernymi uczestniczyła w pielgrzymce - majówce do kaplicy w Skrudzinie, gdzie wyśpiewano Litanię Loretańską oraz maryjne pieśni.

"Ducha nie gaście. Dziękując za braterską atmosferę, życzę, by wśród Was był ciągle młody, inspirujący i gorący duch zaangażowania w dzieło apostolskie parafii w Gołkowicach".
/x.Ireneusz Stolarczyk - wpis do kroniki POAK/

W pielgrzymce wziął również udział Prezes AK Diecezji Tarnowskiej Wacław Prażuch.

"Na pamiątkę niedzielnej majówki życzę wszystkim członkom POAK oraz Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi "zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi"

/Wacław Prażuch wraz z Małożonką - wpis do kroniki POAK/


27 maja 2006 r. - spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI w Kalwarii Zebrzydowskiej

POAK z wiernymi z parafii uczestniczyła w spotkaniu z Ojcem Św. Benedyktem XVI. Słowa Papieża, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci "Trwajcie mocni w wierze". Po modlitewnym spotkaniu odprawiono drogę krzyżową na trasie dróżek kalwaryjskich.


17 czerwca 2006 r. Jasnogórskie uroczystości 10-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej

Ponad 10 tysięcy osób uczestniczyło 17 czerwca br. w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na zakończenie, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej, prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko odczytała Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Pani Jasnogórskiej.

Dzień wcześniej, w Sali Papieskiej sanktuarium, spotkało się ok. 300 delegatów stowarzyszenia, którzy uroczystą konferencją uczcili 10. rocznicę odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce. Z tej okazji Halina Szydełko wręczyła medale "Za Dzieło Apostolstwa" osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju stowarzyszenia. Medale otrzymali: Prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp, ks. bp Piotr Jarecki - pierwszy krajowy asystent kościelny AK, ks. bp Edward Frankowski, ks. prał. Stefan Schudy - organizator I Ogólnopolskiego Kongresu AK oraz Paula Bignardi - koordynator Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, Krystyna Mochlińska - wieloletnia prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Londynie i Jan Stefanek - prezes Zarządu KIAK poprzedniej kadencji. Mszę św., poprzedzającą konferencję, odprawił ks. kard. Józef Glemp, który w swej homilii podkreślił, że zadaniem Akcji Katolickiej jest obrona godności człowieka, instytucji rodziny i zadań, jakie się z tym wiążą. Podczas samej konferencji zebrani wysłuchali referatu ks. bpa Piotra Jareckiego, w którym nakreślił on warunki, na jakich Akcja Katolicka stanie się nadzieją dla aktywnego laikatu w Polsce. Z kolei Tomasz Arabski - przewodniczący Rady Katolików świeckich przy KEP mówił o "Odwadze i odpowiedzialności - zadaniach świeckich we współczesnym świecie".
Gośćmi uroczystości jubileuszowych byli przedstawiciele Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii - wspomniana już Krystyna Mochlińska i Zenon Handzel - od niedawna prezes Instytutu Polskiego AK w Londynie. Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej i Włoską Akcję Katolicką reprezentowały Stefania Sbriscia i Chiara Finocchetti.


22 czerca 2006 r. - różaniec w Radio Dobra Nowina Małopolska w Tarnowie

Delegacja POAK na falach RDN Małopolska prowadziła modlitwę różańcową ofiarując ją na Księży i Siostry zakonne pracujące w naszej parafii. Prosimy, by Matka Boża dała nam siły na do szczęśliwego rozpoczęcia budowy nowego kościoła.


25 czerwca 2006 r. - Festyn parafialny w Gołkowicach

Inicjatorem Festynu był Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk. Przy organizacji współdziałały: rada Parafialna, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialny Oddział Caritas, firma gastronomiczna "RAJ" oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Imprezie przyświecały takie ważne cele jak:

- integracja wspólnoty parafialnej

- poznawanie kultury i tradycji własnej i innych narodów

- propagowanie dobrej zabawy

- gromadzenie funduszy na budowę kościoła w Gołkowicach

Wśród sponsorów znalazło się wiele ludzi z parafii i nie tylko, a także różne firmy i instytucje.Nie zabrakło też: cegiełek na budowę nowego kościoła, loterii fantowej oraz aukcji dzieł sztuki (członków AK). We wspólnej zabawie wzięli udział m.in.: poseł LPR - Edward Ciągło, Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz - Marian Cycoń, przewodniczący Rady Miejskiej w St. Sączu - J. Górka, Prezes Banku spółdzielczego St. Sącz - W. Kulak, Dyrektorzy miejscowych szkół - Z. Korona, M. Niemiec, J. Pietruszewski, radni Miasta i Gminy St. Sącz i z terenu parafii Gołkowice, dużo ludności z parafii i okolic.


Lipiec 2006 r. - pomoc ubogim rodzinom 

"Dobra inicjatywa"- w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach od kwietnia organizowana jest pomoc dla najuboższych rodzin. Z taką inicjatywą wystąpiła parafialna AK i Caritas. Bank Żywności w Krakowie przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa przeprowadza akcję pomocy żywnościowej. Procedura pozyskiwania produktów żywnościowych polega na tym, że ARR wykupuje nadwyżki takich towarów jak: mleko, ryż, sery, mąka czy cukier. Następnym krokiem jest przekazanie ich do Banku Żywności, który rozprowadza je dla ubogich rodzin poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Cały program nosi nazwę PEAD. W Gołkowicach korzysta z niego około 110 rodzin. Miesięcznie na parafię przypada około 2 ton produktów żywnościowych. Koordynatorem akcji jest pan Jan Gomółka, prezes POAK , który co miesiąc, przy udziale życzliwych kierowców - parafian, przywozi żywność z Krakowa. Duży wkład w przedsięwzięcie mają także Danuta Rams i Bogusława Niesporek, które zajmują się rozdzielaniem żywności. Dzięki zaangażowaniu ze strony parafian i miejscowego księdza Proboszcza Kazimierza Koszyka, pojawiają się nowe inicjatywy.  


10 września 2006 r. - wizytacja kanonicza parafii Gołkowice dokonana przez Biskupa Stanisława Budzika

Spotkanie AK z Ks. Biskupem odbyło się w kościele parafialnym. Działalność POAK przedstawił Prezes Jan Gomółka. Biskup sprawozdanie z pracy POAK przyjął z zadowoleniem, życząc siły i zapału do dalszych działań, a na zakończenie udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.


30 września 2006 r. - spotkanie modlitewno-formacyjne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu

"Witaj, Pasierbicka Matko Jedyna, uproś nam łaskę u Swojego Syna. Witaj, ach witaj, Niepokalana, witaj Maryjo, Matko kochana" /z pieśni/

W tym spotkaniu wzięła udział AK naszej parafii. Do Sanktuarium przybyli przedstawiciele AK z Dekanatu: Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Piwniczna, Łużna, Nowy Sącz, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.

Program spotkania:

 • Msza św. w kościele parafialnym w Pasierbcu
 • Referat pt. "Znaczenie postaw, gestów i symboli w liturgii
 • Dyskusja, wolne wnioski
 • Dróżki Maryjne


14 października 2006 r. - wycieczka na Słowację zorganizowana przez POAK dla parafii Gołkowice

Zwiedzano: Spiski Hrad, Levoczę, Słowacki Raj - Dolinę Hornadu.


ROK 2007

Styczeń 2007 r.- "W poszukiwaniu małego Jezusa"

Grupa Teatralna parafii pw. św. Antoniego w Gołkowicach przedstawiła Misterium Narodzenia Pańskiego, w którym wzięli udział członkowie AK.


Kwiecień 2007 r. - Misterium Męki  Pańskiej

W hołdzie Janowi Pawłowi II w II rocznicę śmierci przedstawiono Misterium Męki Pańskiej w dniach: 1, 3 i 4 kwietnia 2007 r. w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej. W Misterium wzięli udział członkowie POAK.


9 czerwca 2007 r. - IV Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich pod hasłem "Rodzina wspólnotą życia i miłości"- Tarnów

"Rodzina jako wspólnota życia i miłości, zakorzeniona w Bogu, pozostaje uprzywilejowanym miejscem przekazu wiary. Wspierajmy rodzinę modlitwą! Nie ustawajmy w coraz bardziej niezbędnym działaniu na rzecz małżeństwa i rodziny!"

/Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji/

Program:

 • Otwarcie Forum przez Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca
 • Referat pt. "Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian rodziny polskiej na początku XXI wieku" - dr Iwona Kowalska
 • Referat pt. "Rodzina pomiędzy mądrością zamysłu Bożego a pomysłami ludzkimi" - ks.dr Władysław Szewczyk
 • Referat pt. "Relacje w rodzinie a media" - red. Bogdan Sadowski
 • Spotkania panelowe
 • Podsumowanie spotkań panelowych oraz msza św. pod przewodnictwem Biskupa W. Skworca


13 czerwca 2007 r. - ważny dzień dla parafii - uroczystość odpustowa, poświęcenie placu pod budowę świątyni przez Ordynariusza Wiktora Skworca.

POAK ofiarował do nowej świątyni gong ufundowany przez wszystkich członków AK.


24 czerwca 2007 r.- II Festyn parafialny

Kolejne wielkie spotkanie rodziny parafialnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli udało się zorganozować dobrą zabawę i integrację wspólnoty parafialnej oraz zgromadzić dużą kwotę (45 000 zł) na fundusz budowy kościoła. Słowa podziękowania należą się Księdzu Proboszczowi , Parafialnemu Oddziałowi Caritas, Akcji Katolickiej, Radzie Parafialnej, Sołtysom Wsi, sponsorom indywidualnym oraz firmom. Nie zabrakło też: cegiełek na budowę kościoła, loterii fantowej, aukcji. Udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz dużo ludności z parafii i okolic.


2 września 2007 r. - panorama parafii, artykuł ks. A. Turka w "Gościu Niedzielnym" pt. "Padwa w budowie" poświęcony naszej parafii jak również pochwale inicjatyw płynących z POAK.


4 października 2007 r. - uroczyste poświęcenie kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie

"Daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo".

/Św. Franciszek z Asyżu/


13 października 2007 r. - spotkanie modlitewno-formacyjne w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu

W tym spotkaniu wzięła udział AK naszej parafii. Przybyli przedstawiciele AK z dekanatów: Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Piwniczna, Łużna, Nowy Sącz, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.

Program spotkania:

 • Msza św. w sali Przemienienia Pańskiego
 • Referat okolicznościowy
 • Dyskusja, wolne wnioski


25 listopada 2007 r. - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Święto AK

Msza Św. odprawiona w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej, której przewodniczył ks. Biskup Władysław Bobowski. Wspólna modlitwa była poprzedzona spotkaniem organizacyjnym w auli Domu Katechetycznego im. Jana Pawła II. Na spotkaniu tym Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk podsumował działalność Parafialnych Oddziałów AK, dziękując za pracę podjętą w 2007 r.


ROK 2008

Styczeń 2008 - Zebranie POAK, podsumowanie działalności w roku 2007.

Program działania na rok 2008:

 1. Udział członków POAK w koncercie noworocznym "Niech kolęduje z nami cała ziemia".
 2. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności, wspólnie z Caritas.
 3. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa (3.02.)
 4. Prowadzenie Drogi Krzyżowej - Wielki Post.
 5. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, udział członków POAK.
 6. Udział Zarządu POAK w rekolekcjach w dniach 14-16.03.2008 r. w Ciężkowicach.
 7. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona AK (23.04.).
 8. Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki majowej i wspólnej modlitwy w kaplicy w Skrudzinie.
 9. Udział w II Kongresie AK Diecezji Tarnowskiej (7.06.).
 10. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę (21.06.).
 11. Czynny udział członków AK w organizacji III Festynu parafialnego (29.06.).
 12. Uczestnictwo POAK w Wielkim Odpuści Tuchowskim (2.07.).
 13. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej (wrzesień).
 14. Prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym w Gołkowicach (październik).
 15. Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Limanowej (październik).
 16. Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata - Święto AK w Tarnowie (23.11.).
 17. Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK pt. "Bądźcie uczniami Chrystusa".
 18. Wykład pani doc. St. Kardaszewicz, członka AK na temat powstawania i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.


12 stycznia 2008 r. - I Bal Charytatywny

"Niech nam wszystkim Bóg błogosławi na każdy dzień i na każdy trud związany z budowaniem Jego świątyni i sprawianiem radości tym, którzy jej potrzebują".

Ksiądz Proboszcz, Rada Parafialna, AK oraz Caritas zorganizowali I-wszy Bal Charytatywny, przeznaczając zgromadzone w ten sposób fundusze na budowę nowej świątyni. Do białego rana bawiło się 238 osób i udało się zebrać 20.030.00 zł.


2 marca 2008 r. - Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Grupa Teatralna parafii św. Antoniego przestawiła Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. W Misterium udział wzięli członkowie AK.


29 marca 2008 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła


4 kwietnia 2008 r. - Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny w naszej parafii

Relikwie bł. Karoliny przybyły do parafii w dniu 4 kwietnia. Zostały sprowadzone dzięki staraniom Księdza Proboszcza Kazimierza Koszyka oraz POAK. W modlitewnej zadumie i prośbie cała parafia pozostawała przez okres jednego tygodnia, prosząc o jej kanonizację. Szczególne zaangażowanie wykazały: Grupy Młodzieżowe i stowarzyszenia działające w parafii, w tym AK, która odwiozła relikwie bł. Karoliny do parafii św. Jakuba w Tuchowie.

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokor?nym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci.

Dopomóż mi trwać - jak Ona - na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, Twą łaską, abym w obliczu przeciwności - za przykładem Błogosławionej Karoliny - swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.

Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby Błogosławiona Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościoła. Oby za Jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwę tę odmówił i przekazał wiernym Ks. Bp Wiktor Skworc podczas odpustu 18 listopada 2002 roku w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie na zakończenie obchodów 15. rocznicy beatyfikacji.Kwiecień 2008 r.

Wybór p. Jana Gomółki, Prezesa POAK do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady z Ks. Biskupem Skworcem odbyło się 19 kwietnia 2008 r.


18 maja 2008 r. - pielgrzymka do kaplicy św.Franciszka w Skrudzinie

 • Krótka modlitwa przy kościele w Gołkowicach
 • Przemarsz z pieśniami Maryjnymi do kaplicy w Skrudzinie
 • Msza św. w kaplicy wraz z nabożeństwem majowym
 • Spotkanie przy grillu na placu szkolnym w Skrudzinie

W pielgrzymce wzięli również udział goście: Asystent AK Diecezji Tarnowskiej ks. Ireneusz Stolarczyk, z-ca Prezeza AK w St. Sączu p. Jamiński oraz p. Golba AK z Barcic.


13 czerwca 2008 r. - Odpust parafialny św. Antoniego z Padwy. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Kanonika Stefana Tokarza


14-15 czerwca 2008 r. - Uroczystości prymicyjne ks. Krzysztofa Przychockiego

"Pójdźcie za Mną, a uczynię Was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim".

/Mt 4, 19-20/21 lipca Ojciec Krzysztof Przychocki opuścił Gołkowice, swoją rodzinną parafię, by kontynuować pracę misyjną w Salvadorze, w Brazylii.


5 czerwca 2008 r. - Dzień Społeczny - konferencja "Cóż to jest prawda?"

W Gródku nad Dunajcem odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu prawdy. Przybyli na nią przedstawiciele poszczególnych oddziałów AK z Diecezji Tarnowskiej. Wśród nich nie zabrakło członków POAK.

"Poznajcie prawdę a prawda Was wyzwoli".

/Jan Paweł II/22 czerwca 2008 r. - III Festyn parafialny

III wielkie spotkanie rodziny parafialnej. Festyn to tradycja organizowana od 3 lat w celu gromadzenia pieniędzy na budowę świątyni. Dzięki wysiłkowi ludzi dobrej woli, stowarzyszeniom działającym przy kościele, firmom-sponsorom, osobom prywatnym dochód z festynu wyniósł

57 033,60 zł. Atmosfera była wspaniała, dla uczestników przewidzianych było wiele atrakcji: loteria fantowa, losowanie cegiełek, aukcja, muzyczne i taneczne występy oraz wiele innych.


Październik 2008 r. - wybory Prezesa i Zarządu AK połączone z modlitwą różańcową

Zgodnie ze Statutem AK po 3-letniej kadencji dokonano wyboru Prezesa oraz Zarządu AK. Prezesem nadal pozostał Jan Gomółka, również Zarząd pozostał w tym samym składzie.


23 listopada 2008 r. - 10-l ecie AK Diecezji Tarnowskiej - II Kongres

  W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w dniu 23 XI 2008 r. w Tarnowie odbył się II Kongres zorganizowany przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej z okazji 10-lecia AK. Program Kongresu obejmował wręczenie Medali 10-lecia AK, referaty tematyczne oraz przyjęcie Deklaracji Programowej. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Tarnowskiej. Homilię wygłosił ksiądz biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Nawiązał do początków tworzenia Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Podkreślił dużą rolę Jana Pawła II, który "upomniał się" o tę formację katolików świeckich, funkcjonującą w Polsce z wielkim powodzeniem już przed II wojną światową. Znaczącym akcentem Mszy Świętej jubileuszowej było uroczyste ślubowanie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodych.

Po Mszy Świętej nastąpiła inauguracja II Kongresu AK w auli Jana Pawła II. Prezes Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej pan Wacław Prażuch przywitał biskupa Ordynariusza, Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka, prelegentów, asystentów dekanalnych, parafialnych oraz przedstawicieli parafialnych oddziałów z całej Diecezji Tarnowskiej. I Kongres odbył się w 2004 r. Obecny zwołano z racji 10-lecia istnienia AK w naszej diecezji. Na wstępie odczytano list z gratulacjami i życzeniami od Krajowego Asystenta Kościelnego AK, ks. biskupa Mariana Leszczyńskiego. 

Następnie odbyła się ceremonia wręczania Medali 10-lecia AK. Z okazji Jubileuszu wydano okolicznościowy medal, którym uhonorowano hierarchów kościelnych, członków AK najbardziej zaangażowanych w działalność stowarzyszenia oraz osoby świeckie spoza struktur AK wspierające jej istnienie. Medale przyznano m.in.: księdzu biskupowi Ordynariuszowi, biskupowi Leszczyńskiemu, księdzu dr hab. I. Stolarczykowi, księdzu dr J. Siedlarzowi, asystentom dekanalnym, asystentom parafialnym, w tym Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi- asystentowi kościelnemu naszego oddziału parafialnego AK, Prezesowi Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej Wacławowi Prażuchowi. Medale otrzymali najbardziej aktywni prezesi POAK, w tym również pan Jan Gomółka, prezes naszego oddziału parafialnego. Największą rzeszę odznaczonych stanowili członkowie parafialnych oddziałów AK. Z całej diecezji medale otrzymało 300 osób. Z naszej parafii tym wyróżnieniem zostały uhonorowane następujące osoby: Alfreda Biel, Jadwiga Gomółka, Grzegorz Gorczowski, Krystyna Kałuzińska, Antonina Klimek, Maria Masternak, Małgorzata Niemiec, Grzegorz Niesporek, Jadwiga Plata, Józef Szabla. 

Po ceremonii odznaczeń miłym akcentem Kongresu było przybycie delegacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Na ręce pana Wacława Prażucha złożyli oni gratulacje z okazji Jubileuszu oraz przekazali życzenia dalszej owocnej pracy. Wyrazili nadzieję, że w przyszłości szeregi AK zasilą obecni członkowie KSM. Po części oficjalnej przedstawiano referaty omawiające działalność AK. 

Jako pierwszy wystąpił ks. prof. Ryszard Banach, który przybliżył AK z okresu II Rzeczypospolitej. AK działała w Polsce przed wojną przez okres sześciu lat, od 1933 do 1939 r. Głównym celem tej katolickiej organizacji było przeciwdziałanie klerykalizmowi. W ówczesnej Polsce działały różne organizacje katolickie, chociaż nie występowały pod taką nazwą. Akcja Katolicka miała ze zadanie pogłębianie wewnętrznego życia swoich członków, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, poszerzanie wiedzy na temat spraw społecznych. Jej działalność przyjmowała różnorodne formy: kursy dokształcające, prowadzenie parafialnych bibliotek, chóru, świetlic, obozów letnich, kursów przysposobienia obronnego, zlotów, rekolekcji, zebrań, wystaw, przedstawień teatralnych, rozgrywek sportowych, itp. 

Wojna zgasiła AK, której nie udało się już reaktywować w okresie komunizmu. Reżimy totalitarne uniemożliwiły jej funkcjonowanie. Działalność AK była przedsięwzięciem gigantycznym, jak ocenił ks. prof. Banach. W tak krótkim czasie AK dokonała rzeczy niezwykłych: zaktywizowała wielu katolików, nauczyła współpracy księży z parafianami. AK znajdując się w stadium początkowym, zostawiła pozytywny i wyraźny ślad w życiu Kościoła i diecezji.

Następnie ks. dr Jan Siedlarz przedstawił proces budowy struktur AK Diecezji Tarnowskiej w latach 1995-1998. W kościele działały różne grupy nieformalne, które nie miały jednak żadnych struktur i mocy prawnej. W czasie wizyty biskupów w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką. Od 1995 r. podjęto działania mające na celu wypracowanie pewnych ustaleń dotyczących tej organizacji katolickiej. W 1995 r. stosownym dekretem erygowano AK Diecezji Tarnowskiej. Organizowano różne spotkania katolików świeckich, wymieniano doświadczenia, szukano odpowiedzi na pytanie dotyczące struktur, statutu, rejestracji AK. Najstarsze erygowane oddziały AK Diecezji Tarnowskiej pochodzą z 23 IV 1998 r. Przyjęto statut wypracowany na forum ogólnym. Charakterystyczną cechą struktur AK Diecezji Tarnowskiej jest funkcjonowanie organizacji dekanalnej. Pierwsze spotkanie Zarządu Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej odbyło się 3 X 1998 r. Zaczęto wydawać Biuletyn AK. Gdy ukierunkowano stronę organizacyjną, przekazywanie informacji było sprawą prostszą. Pierwszym Asystentem Kościelnym AK Diecezji Tarnowskiej był ks. dr Jan Siedlarz i pełnił tę funkcję przez siedem lat. 

Działalność AK w latach 1998-2008 przedstawił obecny Prezes Instytutu Diecezjalnego Wacław Prażuch. Mocno podkreślił, że Diecezja Tarnowska liczy najwięcej członków. W 166 oddziałach parafialnych skupia 3 700 osób. Przedstawił kilka najistotniejszych kwestii dla AK:

- rekolekcje wielkopostne w Ciężkowicach. One ukształtowały i nadal tworzą duchowość stowarzyszenia

- pielgrzymki diecezjalne: przez 5 lat do Starego Sącza, a ponadto do Tuchowa, Zabawy, Pasierbca, Limanowej

- spotkania regionalne

Mówił o ważnych dla AK wydarzeniach, do których zaliczył:

 • obecność w Starym Sączu podczas kanonizacji Kingi i złożenie daru Ojcu Świętemu
 • poświęcenie sztandaru na Jubileuszu odkupienia 2000 roku- symbol stowarzyszenia Diecezji
 • I Kongres AK w piątą rocznicę powstania - ogólnodiecezjalne konkursy
 • organizacja Dnia Społecznego

Prezes Instytutu AK podziękował wszystkim oddziałom parafialnym za ogromne zaangażowanie w życie parafii, za ducha ewangelizacji. 
Kongres zamknął swoim wystąpieniem Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej- ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Podziękował za trafność decyzji przy tworzeniu struktur AK i za każdą formę zaangażowania. Podkreślił konieczność koncentrowania się na potrzebach parafii, odczytywania, co dla niej jest najistotniejsze. 

Następnie ks. Stolarczyk odczytał Deklarację Programową II Kongresu.

Deklaracja Programowa II Kongresu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, świadoma swej misji ewangelizacyjnej we współczesnej rzeczywistości, przeprowadzanej wraz z hierarchią kościelną, a więc z księdzem Biskupem Ordynariuszem, asystentem diecezjalnym, asystentami kościelnymi, dekanalnymi i parafialnymi w strukturach stowarzyszenia postanawia:

 - uwielbiać Boga za dar czasu 10-lecia istnienia Akcji Katolickiej

- wyrażać wdzięczność Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II i Episkopatowi Polski za reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce oraz z całą mocą słów Zbawiciela potwierdzić, że Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem, a my jesteśmy Jego uczniami.

Jan Paweł II ojciec duchowy odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce prosząc o jej powołanie postulował: "Trzeba, aby na nowo odżyła". To także dla nas członków AK wielkie wyzwanie. Mówił również do nas Jan Paweł II: "Głos chrześcijan nie może zamilknąć, ponieważ Chrystus powierzył nam słowo zbawienia, którego pragnie każde ludzkie serce. Ewangelia, ofiaruje nam bezcenną perłę, której wszyscy szukają". Świadomi, iż dostąpiliśmy łaski bycia świadkami miłości, jaką zesłał nam Bóg w osobie Jana Pawła II, winniśmy sami zgłębiać jego słowa i propagować nauczanie Piotra naszych czasów. W 30 rocznicę powołania na Stolicę Piotrową naszego wielkiego rodaka sytuującego AK na miejscu szczególnym wśród stowarzyszeń wiernych świeckich pomni nakazu Ojca Świętego Jana Pawła II, podwójcie waszą miłość, by przez świętość życia i zapał apostolski czynić coraz wspanialsze oblicze Kościoła, zobowiązujemy się w naszej działalności podążać drogowskazem jego słów, opartych na Ewangelii, by:
- Budować przejrzysty program działania stowarzyszenia i gorliwie go realizować

- Wytrwale dążyć do wypracowania własnego profilu duchowego

- Wspólnotowo pogłębiać życie religijne, intelektualne i kulturalne

- Skutecznie przenikać wartościami ewangelizacyjnymi życie społeczne

- Odpowiedzialnie zajmować stanowisko w sprawach publicznych Kościoła

- Odważnie reagować na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej

"Wszyscy jesteśmy wezwani do pracy w winnicy pańskiej. Tak więc nie można oddzielać wiary od życia. Idźmy więc naprzód z wiarą, z nadzieją. Chrystus, Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło. Musimy mieć przenikliwy wzrok, aby go dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się Jego narzędziami. Możemy liczyć na moc Ducha Świętego, który przynagla nas, abyśmy wyruszyli w daleką drogę, pokrzepieni nadzieją, która zawieść nie może". To myśl z wypowiedzi Jana Pawła II.

Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, Królowa Apostołów oraz święci patronowie: św. Wojciech, bł. Karolina wspierają nas na drodze apostolstwa i świadectwa.

Na zakończenie Asystent Kościelny Diecezji Tarnowskiej zaapelował do wszystkich zebranych, aby Akcja Katolicka, która zrodziła się w myśli i koncepcji Jana Pawła II, odczytywała jego słowa i wprowadzała je w życie. 

Sekretarz POAK
Maria Masternak

Galeria zdjęć: 

Listopad 2008

BISKUP TARNOWSKI WIKTOR SKWORC mianował Pana Jana Gomółkę Prezesem Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.ROK 2009

04 stycznia 2009 r. - Koncert "Tobie mały Panie"

W programie:

 • Koncert "Tobie mały Panie"
 • Prezentacja multimedialna"Budujemy nowy kościół"
 • Poczęstunek

17 stycznia 2009 r. - II Bal Charytatywny

Przy udziale Księdza Proboszcza, członków AK oraz innych stowarzyszeń został zorganizowany drugi Bal Charytatywny. Dochód wyniósł 29 000 zł i przeznaczono go na budowę nowego kościoła. To dar-cegiełka wypracowany przez wielu parafian, gdyż łączy nas jedność- budowa świątyni.


Luty 2009 r. - Zebranie POAK

Podsumowanie działalności w roku 2008.

Program działania na rok 2009:

 1. Udział członków POAK w koncercie noworocznym "Tobie mały Panie"(04.01.)
 2. Współudział w zorganizowaniu II Balu Charytatywnego (17.01.).
 3. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności, wspólnie z Caritas.
 4. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa (22.02.)
 5. Prowadzenie Drogi Krzyżowej - Wielki Post.
 6. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, udział członków POAK.
 7. Udział członków POAK w rekolekcjach w dniach (03-05.04) w Ciężkowicach.
 8. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona AK (23.04.).
 9. Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki majowej i wspólnej modlitwy w kaplicy w Skrudzinie(maj).
 10. Udział w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń (13.06.).
 11. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę (19.06.).
 12. Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole (24-26.06).
 13. Czynny udział członków AK w organizacji IV Festynu parafialnego (czerwiec).
 14. Uczestnictwo POAK w Wielkim Odpuści Tuchowskim (05.07.).
 15. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej (sierpień/wrzesień).
 16. Prowadzenie modlitwy różańcowej w RDN Małopolska (17.09.).
 17. Prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym w Gołkowicach (październik).
 18. Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Starym Sączu (październik).
 19. Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata - Święto AK w Tarnowie (22.11.).
 20. Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK pt. "Otoczmy troską życie".
 21. Wykład pani doc. St. Kardaszewicz, członka AK na temat powstawania i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 22. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez parafię w Gołkowicach.


03-05 kwietnia 2009 r. - Rekolekcje w Ciężkowicach, udział AK połączone z Misterium Męki Pańskiej w kościele pw. Najświętszej Marii Staszkowskiej.

W tych dniach odbyły się rekolekcje wielkopostne w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Uczestniczyło w nich 150 osób, członków AK z poszczególnych parafii Diecezji Tarnowskiej. W duchu modlitwy, skupieniu, zamyśleniu wysłuchano homilii ks. dra I. Stolarczyka. Adorowano Najświętszy Sakrament, uczestnicząc w codziennej Mszy Św. Całość rekolekcji przebiegała pod hasłem "Otoczmy troską życie".

Staszkówka - Niedziela Palmowa, uroczysta Msza św., Misterium Męki Pańskiej.


13 czerwca 2009 r. - V Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

"Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne"

Miłość Boża nie robi różnicy między nowo poczętą istotą, będącą jeszcze w łonie matki, a dzieckiem, młodzieńcem, człowiekiem dojrzałym czy starcem. Nie robi różnicy, ponieważ w każdym dostrzega odbicie swego obrazu i podobieństwo (por.Rdz 1,26). Człowiek został obdarzony wielką godnością, wynikającą z bliskiej więzi, jaka łączy go ze Stwórcą: w człowieku, w każdym człowieku, obojętnie na jakim etapie życia i niezależnie od kondycji życiowej, jaśnieje odblask rzeczywistości samego Boga. Dlatego Magisterium Kościoła niezmiennie głosiło świętość i nienaruszalność każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do naturalnego kresu: <<Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny>>".

/Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Akademii Pro Vita21 czerwca 2009 r. - IV Festyn Parafialny


17 czerwca 2009 r. - Modlitwa różańcowa w Radiu RDN Małopolska

Członkowie POAK prowadzili różaniec w RDN Małopolska w Tarnowie. Modlitwę prowadzono za rodziny naszej parafii, księży oraz budowniczych naszej świątyni.


18 października 2009 r. - Modlitewno-formacyjne spotkanie członków AK w Klasztorze św. Kingi w St. Sączu

Program:

 • Msza św. pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego AK ks. dra hab. I. Stolarczyka
 • Wykład okolicznościowy
 • Dyskusja i wolne wnioski, zakończenie spotkania


ROK 2010

3 lutego 2010 r. - Podsumowanie działalności POAK w roku 2009.

Program działania na rok 2010:

 1. Udział członków w Jasełkach.
 2. Współudział w zorganizowaniu III Balu Charytatywnego (16.01.).
 3. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności, wspólnie z Caritas.
 4. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa (14.02.)
 5. Prowadzenie Drogi Krzyżowej - Wielki Post.
 6. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, udział członków POAK.
 7. Udział członków POAK w rekolekcjach w Ciężkowicach w dniach (26-28.03.).
 8. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona AK (23.04.).
 9. Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki majowej i wspólnej modlitwy w kaplicy w Skrudzinie(maj).
 10. Przygotowanie nabożeństwa w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz kapłanów rodaków.
 11. Udział w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń (13.06.).
 12. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę (19.06.).
 13. Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole (24-26.06).
 14. Czynny udział członków AK w organizacji V Festynu parafialnego (czerwiec).
 15. Uczestnictwo POAK w Wielkim Odpuści Tuchowskim (02.07.).
 16. Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole (04-08.07.).
 17. Organizacja diecezjalnego konkursu "Ślad kapłana w moim życiu".
 18. Prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym w Gołkowicach (październik).
 19. Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Szczyrzycu (październik).
 20. Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata - Święto AK w Tarnowie (21.11.).
 21. Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK pt. "Bądźmy świadkami miłości".
 22. Wykład pani doc. St. Kardaszewicz, członka AK na temat powstawania i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 23. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez parafię w Gołkowicach.


30 maja 2010 r. - V Pielgrzymka Majowa, wspólna modlitwa w kaplicy w Skrudzinie

 Z inicjatywy Ks. Proboszcza i POAK odbyła się kolejna pielgrzymka do kaplicy św. Franciszka w Skrudzinie. Pieśni maryjne podczas pielgrzymki prowadziła młodzież wraz z ks. Krzysztofem. Nabożeństwo majowe odprawił Ks. Proboszcz.


11 czerwca 2010 r. - IV Dzień Społeczny AK

Zorganizowany przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w dniu 11 czerwca w Gródku nad Dunajcem, który był poświęcony rozważaniom na temat encykliki Jana Pawła II pt. "Fides et ratio" ("Wiara i rozum"). Wiara i rozum muszą się uzupełniać. Nauka może oczyścić religię z fałszywych przesądów.


19 czerwca 2010 r. - Rok Kapłański (19.06.2009-19.06.2010)

Ks. Proboszcz i POAK zorganizowali nabożeństwo w intencji kapłanów rodaków oraz wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii w latach 1911-2010.

Modlitwy za kapłanów:

Ojcze Niebieski, w Roku Kapłańskim, który dałeś Twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata. Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę. Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen.27 czerwca 2010 r. - V Festyn Parafialny

Dochód z Festynu został przekazany na budowę kościoła - 72 800 00 zł


23 października 2010 r. - Modlitewno-formacyjne spotkanie AK w Szczyrzycu

Członkowie AK wzięli udział w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej oo.Cystersów. Na program uroczystości złożyła się Msza św., zwiedzanie muzeum oraz wykład okolicznościowy ks. Marka Kluzy. Podsumowaniem spotkania był apel Ks. Asystenta Kościelnego AK Diecezji Tarnowskiej I. Stolarczyka: "Nie pozwólmy, by współczesnemu człowiekowi zabrakło Boga".


11 listopada 2010 r.

Uroczystości patriotyczne połączono z uroczystością religijną związaną z wprowadzeniem relikwii św. Rafała Kalinowskiego do naszego kościoła.


21 listopada 2010 r.

Uroczystość Chrystusa- Króla Wszechświata w Tarnowie, święto AK.

Nominacja na Diecezjalnego Asystenta AK Diecezji Tarnowskiej ks. mgra Jana Bartoszka nadana przez Biskupa Wiktora Skworca.

Ksiądz Bartoszek został nominowany na 5 lat. Podziękowano również dotychczasowemu Asystentowi - Ks. Stolarczykowi, który opiekował się AK, wspierając wszelkie inicjatywy przez 8 lat.


ROK 2011

9 lutego 2011 r. - podsumowanie działalności POAK w roku 2010.

Program działania na rok 2011:

 1. Współudział w zorganizowaniu IV Balu Charytatywnego (8.01.).
 2. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności, wspólnie z Caritas.
 3. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa (06.03.)
 4. Prowadzenie Drogi Krzyżowej - Wielki Post.
 5. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, udział członków POAK.
 6. Udział członków POAK w rekolekcjach w Ciężkowicach w dniach (15-17.04.).
 7. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona AK (02.05.).
 8. Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki majowej i wspólnej modlitwy w kaplicy w Skrudzinie(maj).
 9. Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Nowym Sączu (28.05.).
 10. Udział w VI Forum Ruchów i Stowarzyszeń (18.06.).
 11. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę (18.06.).
 12. Czynny udział członków AK w organizacji VI Festynu parafialnego (czerwiec).
 13. Uczestnictwo POAK w Wielkim Odpuści Tuchowskim (02.07.).
 14. Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole (29.06.-03.07.).
 15. 25-lecie kapłaństwa Ks. Proboscza Kazimierza Koszyka (27.08.).
 16. Pomoc w organizacji Mszy Św. na Przehybie (wrzesień).
 17. Prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym w Gołkowicach (październik).
 18. Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata - Święto AK w Tarnowie (20.11.).
 19. Jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego (03.12).
 20. Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK.
 21. Wykład pani doc. St. Kardaszewicz, członka AK na temat powstawania i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 22. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez parafię w Gołkowicach.


1 maja 2011 r. - beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

Udział członka AK - reprezentana w Mszy Św. beatyfikacyjnej w Rzymie.


28 maja 2011 r.

Uczestnictwo w Dekanalnym spotkaniu modlitewno-edukacyjnym w Nowym Sączu w Białym Klasztorze w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób, w tym również przedstawiciele naszego oddziału. Na program spotkania złożyło się:

- Msza święta pod przewodnictwem asystenta kościelnego diecezji tarnowskiej ks. Jana Bartoszka

- Wykład okolicznościowy "Odpust biletem wstępu do nieba", w którym została przedstawiona nauka o odpustach w kościele katolickim na przestrzeni wieków.


18 czerwca 2011 r. - VI Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń - Tarnów

Udział AK - Prezesa J. Gomółki w VI Diecezjalnym Forum w Tarnowie.

Program:
- Godz. 10:00- Otwarcie Forum przez Biskupa Skworca
- Referat: Kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
- Referat: "Communio chrześcijańska w pismach Ojców Kościoła - ideał zrealizowany?" - ks. dr hab. St. Longosz, prof. KUL JPII
- Godz. 11:45 - Przerwa
- Godz. 12:15 - Trójgłos: "Urzeczywistnienie komunii"
- Dyskusja
- Godz. 13:30 - Posiłek w kuluarach
- Godz. 15:00 - Spotkania panelowe
- Godz. 17:00 - Przerwa
- Godz. 17:30 - Podsumowanie spotkań panelowych
- Godz. 18:00 - Msza św. pod przewodnictwem Kardynała Ryłko


19 czerwca 2011 r.- Udział w uroczystej Mszy św., która odbędzie się przy ołtarzu papieskim w St.Sączu

Była ona wyrazem wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II. Przewodniczył jej ks. kardynał Ryłko.


19 czerwca 2011 r. - VI Festyn Parafialny; Jubileusz 735-lecia lokacji Gołkowic 

Już po raz szósty odbył się Festyn Parafialny dzięki zaangażowaniu wielu osób. Oprócz szczytnego celu, jakim co roku jest gromadzenie funduszy na budowę kościoła, na tegorocznym festynie świętowano również 735-lecie lokacji wsi Gołkowice. Z tej okazji wydano folder prezentujący akt lokacyjny naszej miejscowości z dnia 30 marca 1276 r., odnaleziony przez dra Przemysława Stanko.Dokument jest unikatowy, gdyż jest jednym z dwóch zachowanych aktów w regionie.


27 sierpnia 2011 r. - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Kazimierza Koszyka

oraz 25-lecia życia zakonnego Siostry Janiny Koszyk

O godz.14 rozpoczęto uroczystą Mszą św. oba jubileusze. My parafianie Gołkowic, w tym również POAK,wyrażamy wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa i życia zakonnego dla Jubilatów.


16 września 2011 r. - Dzień Społeczny w Gródku nad Dunajcem

Tematem przewodnim były media katolickie. Wygłoszono referaty na temat postawy katolików wobec mediów. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo manipulacji przez media i uzależnienie od mediów. Wskazano na zadanie dla członków AK - wychowywanie do odbioru mediów i zaangażowanie w media w sposób rozsądny.


20 listopada 2011 r. - Cegiełka AK Gołkowice dla Afryki

AK upamiętniła Rok Jubileuszowy 225-lecia istnienia Diecezji Tarnowskiej poprzez fundację dzwonu (sygnaturki) dla parafii w Afryce, wspierając w ten sposób działalność misyjną Kościoła Tarnowskiego. Sygnaturkę tę, która jest naszym darem dla Afryki poświęcił w dniu 20 listopada 2011 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Jego Ekscelencja, Arcybiskup Wiktor Skworc.


03 grudnia 2011 r. - 100-lecie poświęcenia kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach

W dniu uroczystości odprawiono Mszę św. o godz. 16 i modlono się za budowniczych tego kościoła, dobroczyńców, za wszystkich tych, którzy modlą się w tym kościele i za całą naszą parafię, a także założycieli wsi Gołkowice.POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76