Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Parafialny Oddział CARITAS
 
     Od września 2004 roku działa parafialny oddział Caritas Przewodniczącym jest ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk a jego zastępcą Siostra Przełożona Romualda
Funkcję Skarbnika pełni Bogusława Niesporek, Sekretarzem jest Marzena Opoka
Członkowie grupy to: Irena Kotala, Maria Kaczor, Maria Ogorzały, Maria Zagórowska, Zofia Buczek, Zofia Szewczyk, Beata Kuczaj, Agata Bieryt, Halina Zych, Danuta Rams, Anna Korona, Lucyna DrozdPoczątki Caritas Diecezji Tarnowskiej

sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie.

Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu "Gwiazdki", "Święconki", "Zbiórki odzieży", "Dni chorych", "Zbiórki na ociemniałych", "Tygodni miłosierdzia".

Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i "nasze stragany", zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała "Tygodnik miłosierdzia".
8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39 latach formalnego nieistnienia, Arcybiskup Jerzy Ablewicz, reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej.


Program pomocy żywnościowej PEAD w naszej Parafii


     Od 28.IV.2006 r. - Akcja Katolicka razem z Caritas widząc potrzebę pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu, nawiązały współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie.

     Bank ten jest Stowarzyszeniem mającym na celu przede wszystkim racjonalne wykorzystanie żywności pochodzącej z nadwyżek unijnych. W 2004 roku Komisja Europejska we współpracy z Agencją Rynku Rolnego rozpoczęła program pod nazwą PEAD mający na celu regularne wsparcie osób najbardziej potrzebujących.

     Aby otrzymać żywność należało przygotować i opracować rzetelną dokumentację oraz zebrać wnioski od osób zainteresowanych i kwalifikujących się do takiej pomocą. Udało się spełnić postawione przed nami wymagania formalne – w efekcie czego Prezes Akcji Katolickiej Pan Jan Gomółka podpisał umowę z Bankiem na dostawę produktów żywnościowych przez okres 10 miesięcy. Programem tym zostało objętych 78 rodzin co daje w sumie 375 osób. Pierwszą partię produktów otrzymaliśmy w kwietniu b.r.; następna partia będzie wydawana 26 maja 2006 roku - zgodnie z harmonogramem, który przekazany został zainteresowanym przy pierwszej dostawie. Szczegółowe informacje dotyczące wydawania żywności zostaną również podane w kościele i wywieszone w gablotach.

     Serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Klimkowi za bezpłatny przywóz żywności z Krakowa w kwietniu oraz Panom: Andrzejowi Zych i Waldemarowi Wideł, którzy zobowiązali się do użyczenia transportu w kolejnych miesiącach.

Apel o pomoc dla Mateusza


     Kilka tygodni temu Caritas przeprowadziła akcję zbierania funduszy na leczenie dla Mateusza Dąbrowskiego. Udało się zgromadzić ponad 2 tysiące złotych. Pieniądze te zostały przekazane przez Ks. Proboszcza rodzicom Mateusza z przeznaczeniem na jego leczenie. Chłopiec jest bardzo chory i wymaga nieustannej opieki medycznej. W ostatnim czasie pojawił się bardzo drogi lek, który daje duże szanse na poprawę zdrowia dziecka. Niestety choroba Mateusza jest bardzo rzadka i nie figuruje w wykazie chorób w naszym kraju, dlatego lek ten nie podlega refundacji. Rodzice w najbliższych miesiącach muszą zgromadzić dużą kwotę pieniędzy na ten lek we własnym zakresie.

     W imieniu rodziców Mateusza dziękujemy Wam drodzy parafianie za szczere ofiary składane na ten cel. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty w miarę możliwości na konto założone specjalnie dla Mateusza.

DO WSZYSTKICH LUDZI „WIELKIEGO” SERCA

OFIARUJ SWÓJ GROSZ NA LECZENIE
MATEUSZA DĄBROWSKIEGO
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Wanda Dąbrowska, Gołkowice Dolne 130
nr 20 8816 0001 2001 0013 7807 0001
z dopiskiem: pomoc dla MateuszaPOLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76