Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Wizytacja kanoniczna


     Niedziela 10 września 2006 roku była szczególnym dniem dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.
     W ramach wizytacji kanonicznej parafię odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Budzik - sufragan Diecezji Tarnowskiej.

     Program wizytacji był następujący:
 • godz. 6.20 - Godzinki o NMP w kościele
 • godz. 6.50 - Powitanie Ks. Biskupa przed kościołem
  Procesja, wprowadzenie, powitanie przez przedstawicieli parafii i Msza Święta.
  Po Mszy Św. w kościele spotkanie z Akcja Katolicką, Caritas, Różami Różańcowymi.
 • godz. 9.00 - Msza Św.
  Po Mszy Św. spotkanie na plebanii z Radą Parafialną, Radą Budowy Kościoła, dyrektorami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie oraz Gimnazjum w Gołkowicach, a także szafarzami Komunii św.
 • godz. 10.30 - Msza Św. dla dzieci
  Po Mszy Św. w kościele spotkanie z ministrantami, lektorami, grupa misyjną, grupą młodzieżową, scholą, dziećmi z przedszkoli Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i "Skrzat".
 • godz.12.00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa
  Na tej Mszy udzielony został Sakrament Bierzmowania - obecni byli również kapłani z parafii na terenie dekanatu.
  Po Mszy Św. oficjalne zakończenie wizytacji w kościele.
     Wczesne godziny popołudniowe poświęcone były na krótki odpoczynek oraz podpisanie koniecznych dokumentów.

     Program przewidywał także zwyczajowe odwiedziny w kilku domach - w naszej Parafii zaplanowano:
 • Wizyta u księży: Ks. Kanonika Stefana Tokarza i Ks. Katechety Krzysztofa Migacza,
 • Wizyta w rodzinie kapłańskiej (u Ks. Antoniego Lorczyka),
 • Wizyta w domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
     Zakończenie wizytacji i pożegnanie Ks. Biskupa nastąpiło w późnych godzinach popołudniowych.

***

     Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii co 10 lat. Jest ona czasem sprawdzania, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2034).

     W niedzielę 10 września bieżącego roku w ramach wizytacji kanonicznej parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Budzik - Wikariusz Generalny Diecezji Tarnowskiej.

     Przed kościołem, przybyłego z Tarnowa Księdza Biskupa powitał z relikwią św. Antoniego Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. Po pokropieniu obecnych woda święconą Jego Ekscelencja w uroczystej procesji został wprowadzony do kościoła.

     Tutaj miała miejsce dalsza część powitania przez przedstawicieli naszej parafii. Przybycie Dostojnego Gościa poprzedzone zostało przygotowaniem modlitewnym. W jego ramach o godz. 6.20 odśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Odprawioną po nich Mszę św. zakończyło spotkanie Ks. Biskupa z działającymi w parafii: Akcją Katolicką i Caritas oraz członkami ponad dwudziestu Róż Żywego Różańca.

     Po Mszy św. o godz. 9.00 równie ważne, przebiegające w ciepłej atmosferze spotkanie miało miejsce na plebanii, gdzie Jego Ekscelencja z zainteresowaniem rozmawiał z osobami wchodzącymi w skład Rady parafialnej i Rady Budowy Kościoła, Dyrektorami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie oraz Gimnazjum w Gołkowicach, a także Szafarzami Komunii świętej. Ks. Biskup żywo interesował się problemami naszej parafii zwłaszcza tymi dotyczącymi budowy nowej świątyni. Na zakończenie spotkania przedstawiciel zebranych, zastępca przewodniczącego Rady Parafialnej, pan Jan Szewczyk wyraził wielką wdzięczność naszej parafialnej rodziny wobec Księdza Biskupa za Jego posługę w czasie wizytacji, zwłaszcza za słowa przestrogi przed niebezpieczeństwami jakie zagrażają dziś Kościołowi, parafii i wierzącym oraz za słowa zachęty do pogłębienia wiary.

     Msza św. o godz. 10.30 zgromadziła dzieci. Szczególnym zainteresowaniem Jego Ekscelencja Ks. Biskup obdarzył dbających o oprawę naszych parafialnych nabożeństw ministrantów, lektorów, grupę młodzieżową, schole oraz nowo powstałą grupę misyjną. Dostojny Gość z radością spotkał się także z najmłodszymi członkami naszej społeczności parafialnej to znaczy dziećmi z przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i Niepublicznego Przedszkola "Skrzat".

     W słowie skierowanym do każdego z nas podczas Mszy św. Ks. Biskup wyjaśniał, iż dzisiaj spotykamy różnego rodzaju głuchotę, wiele osób nie słyszy Bożego zaproszenia, Bożego słowa. Zachęcał byśmy "otworzyli się" - Effatha (słowo, które wypowiada Chrystus do głuchoniemego) na Boga oraz na drugiego człowieka.

     Najważniejszym momentem wizytacji była koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa odprawiona o godz. 12.00. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Stary Sącz Ks. Prałat Alfred Kurek, Ks. Kazimierz Koszyk, Ks. Kanonik Stefan tokarz i Ksiądz Antoni Lorczyk - przedstawiciel rodaków. Podczas tej uroczystej Eucharystii Ks. Biskup Stanisław Budzik udzielił Sakramentu Bierzmowania 74 absolwentom klas trzecich Gimnazjum w Gołkowicach.

     Zwracając się do młodzieży zachęcał, by odkryła ona swoje powołanie i z pomocą łaski Bożej je realizowała. Bądźcie świadkami, rycerzami i apostołami Chrystusa, - mówił Biskup - korzystajcie z natchnień Ducha świętego. "Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę." Zechciejcie -prosił dalej - zdumiewać się Chrystusem. Uroczystość ta zakończyła oficjalną część wizytacji.

     Po południu Dostojny Gość złożył niezbędne podpisy a następnie odbył zwyczajowe wizyty u księży pracujących w parafii: Ks. Kanonika Stefana Tokarza i Ks. Katechety Krzysztofa Migacza, w rodzinie Ks. Antoniego Lorczyka, gdzie nawiedził chorą i cierpiącą mamę Ks. Antoniego oraz w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.


POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76