Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Biuletyn parafialny ECHO
 
 
Dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi, rozpoczęliśmy wydawanie naszego parafialnego pisma. Ma ono na celu informować o naszych wspólnotowych sprawach. O tym co dzieje się i będzie działo! Znajdują się tutaj sprawy radosne i budujące, ale również trudne i pewnie bolesne. Takie jest życie! Celem gazetki jest również formacja, umacnianie naszej wiary, rozwijanie nauki Kościoła, nauczania
papieskiego,odwoływanie się do Roku Kościelnego. Znajdują w niej również swoje miejsce sprawy grup duszpasterskich działających w naszej parafii.
Gazetka jest bezpłatna, dzięki bezinteresowności pracujących przy niej i ją drukujących. Serdeczne Bóg zapłać! Chcemy, aby Pismo znalazło się w każdej rodzinie, a także dotarło do naszych ukochanych chorych! O co prosimy sąsiadów i przyjaciół.

     Począwszy od pierwszej Niedzieli Adwentu roku 2004 (28.11.2004) ukazuje się w naszej Parafii biuletyn informacyjny pod nazwą „Echo Parafii Świętego Antoniego Padewskiego”. W biuletynie zamieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem Parafii, prezentowane zamierzenia i działania istniejących przy Parafii organizacji, artykuły przybliżające tematykę świąt oraz informacje bieżące.

     Biuletyn jest rozprowadzany bezpłatnie wśród mieszkańców miejscowości należących do Parafii Gołkowice oraz zainteresowanych osób przyjezdnych.
Parafianie otrzymują pismo przeciętnie raz w miesiącu. Zawiera ono artykuły pisane przez osoby świeckie, miejscowych duszpasterzy, siostry zakonne, a także przedruki z prasy katolickiej, literatury chrześcijańskiej, nauczanie Kościoła... W założeniu dzieło ma służyć ewangelizacji, pogłębianiu więzi parafian z parafią; nieść informację, refleksję i zachętę do działania - czynnego włączenia się w życie lokalnego Kościoła.

Echo, to coś co się niesie w przestrzeni, odbija ważną treść.
„Echo”, to pismo, które zbiera informacje i podaje do wiadomości parafian.
Biuletyn, to echo ważnych wydarzeń Parafii Gołkowice.Zespół redakcyjny "Echa" tworzą:

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona – Sowińska, Agata Masternak – Nawojowska, Mariusz Łomnicki, Jadwiga Gomółka.

Adres redakcji:

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego
Gołkowice Górne 41, 33-388 Gołkowice Dolne
e-mail: kkoszyk@tarnow.opoka.org.pl

Poniżej moża pobrać w formacie PDF i przejrzeć dotychczas wydane numery biuletynu

 Echo nr 1     
 Echo nr 2     
 Echo nr 3     
 Echo nr 4     
 Echo nr 5     
 Echo nr 6     
 Echo nr 7     
 Echo nr 8     
 Echo nr 9     
Echo nr 10    
Echo nr 11    
Echo nr 12    
Echo nr 13    
Echo nr 14    
Echo nr 15    
Echo nr 16    
Echo nr 17    
Echo nr 18    
Echo nr 19    
Echo nr 20    
Echo nr 21    
Echo nr 22    
Echo nr 23    
Echo nr 24    
Echo nr 25    
Echo nr 26    
Echo nr 27    
Echo nr 28    
Echo nr 29    
Echo nr 30    
Echo nr 31    
Echo nr 32    
Echo nr 33    
Echo nr 34    
Echo nr 35    
Echo nr 36    
Echo nr 37    
Echo nr 38    
Echo nr 39    
Echo nr 40    
Echo nr 41    
Echo nr 42    
Echo nr 43    
Echo nr 44    
Echo nr 45    
Echo nr 46    
Echo nr 47    
Echo nr 48    
Echo nr 49    
Echo nr 50    
Echo nr 51    
Echo nr 52    
Echo nr 53    
Echo nr 54    
Echo nr 55    
Echo nr 56    
Echo nr 57    
Echo nr 58    
Echo nr 59    
Echo nr 60    
załącznik do nr 60    
Echo nr 61    
załącznik nr 1    
załącznik nr 2    
załącznik nr 3    
Echo nr 62    
Echo nr 63    
Echo nr 64    
Echo nr 65    
Echo nr 66    
Echo nr 67    
 
Echo nr 68    
Echo nr 69    
załącznik do nr 69    
Echo nr 70    
Echo nr 71    
Echo nr 72    
Echo nr 73    
Echo nr 74    
Echo nr 75    
Echo nr 76    
Echo nr 77    
Echo nr 78    
Echo nr 79    
Echo nr 80    
załącznik do nr 80    
Echo nr 81    
załącznik do nr 81    
Echo nr 82    
Echo nr 83    
Echo nr 84    
Echo nr 85    
Echo nr 86    
Echo nr 87    
Echo nr 88    
Echo nr 89    
Echo nr 90    
Echo nr 91    
Echo nr 92    
załącznik do nr 92    
Echo nr 93    
Echo nr 94    
Echo nr 95    
Echo nr 96    
Echo nr 97    
Echo nr 98    
Echo nr 99    
Echo nr 100    
Echo nr 101    
Echo nr 102    
Echo nr 103    
Echo nr 104    
Echo nr 105    
załącznik do nr 105    
Echo nr 106    
załącznik do nr 106    
Echo nr 107    
załącznik do nr 107    
Echo nr 108    
Echo nr 109    
Echo nr 110    
Echo nr 111    
Echo nr 112    
Echo nr 113    
Echo nr 114    
Echo nr 115    
Echo nr 116    
Echo nr 117    
Echo nr 118    
Echo nr 119    
Echo misyjne - dodatek do nr 119    
Echo nr 120    
Echo nr 121    
Echo nr 122    
załącznik do nr 122    
Echo nr 123    
Echo nr 124    
Echo kanonizacyjne - załącznik do nr 124    
Echo nr 125    
Echo nr 126    
Echo nr 127    


Do przeglądania "Echa" w formie elektronicznej niezbędna jest aplikacja Acrobat Reader, którą można pobrać darmowo w Internecie na stronie producenta:


POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76