Parafia
Aktualności
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

     Głównym zadaniem zakonu karmelitańskiego w Kościele jest głębokie życie modlitwy i apostolstwo Słowa Bożego. Karmel znany jest z wielu świętych, którzy odbierają kult w całym Kościele. Przez kilka stuleci istniały w Polsce tylko kontemplacyjno-klauzurowe klasztory sióstr karmelitanek bosych. Po I wojnie światowej, gdy pierwszym prowincjałem wskrzeszonej Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych został o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gądek 1884-1969), mógł urzeczywistnić długo noszone w sercu pragnienie założenia Zgromadzenia kontemplacyjno-czynnego. Widział on potrzebę zaszczepienia w społeczeństwo polskie karmelitańskiego ducha modlitwy, podobnie jak to miało miejsce w innych krajach.      Ojczyzna nasza przeżywała wówczas nie tylko nędzę materialną, ale przede wszystkim kryzys duchowy, moralny. Największe zagrożenie przeżywała polska rodzina borykająca się z trudnościami ekonomicznymi. Ludzie masowo napływali do większych ośrodków przemysłowych, szukając pracy, mieszkań i szkół. Przed Kościołem, podobnie jak w obecnej rzeczywistości, stanęło wielkie zadanie otoczenia opieką duchową tych najbiedniejszych.
     Do ojca Anzelma zwrócił się Dyrektor Towarzystwa Dobroczynności w Sosnowcu, ks. Franciszek Raczyński z prośbą o przysłanie sióstr karmelitanek, które podjęłyby pracę charytatywną wśród ubogich Sosnowca. Jego prośbę poparł bp Władysław Krynicki - ówczesny wizytator apostolski klasztorów w Polsce. Odpowiedzią o. Anzelma na to wezwanie było założenie Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Opatrzność Boża więc, jak mawiał o. Anzelm, znalazła drogę i sposób realizacji dzieła Bożego, jakim jest nasze Zgromadzenie.

     Na pierwszą przełożoną i Matkę Zgromadzenia wybrał o. Anzelm siostrę Janinę Kierocińską (1885-1946), tercjarkę karmelitańską, której był wieloletnim kierownikiem duchowym (w Zgromadzeniu - Matka Teresa od św. Józefa).
     Pierwsze siostry, po obłóczynach w klasztorze karmelitanek bosych w Krakowie - dnia 31 grudnia 1921 roku - udały się do Sosnowca, by objąć pracę w 9 placówkach Towarzystwa Dobroczynności, stąd Dom Macierzysty Zgromadzenia znajduje się w Sosnowcu.

Zgromadzenie liczy ponad 500 sióstr. Ma charakter międzynarodowy: siostry pochodzą z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Francji, Burundi, Rwandy i Zairu.
Rozwija się w trzech prowincjach: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej.

Cel Zgromadzenia


     Ogólnym celem naszego Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie swoich członków przez praktykę trzech ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przez zachowanie Konstytucji w duchu Reguły Karmelitańskiej.
Celem specjalnym jest miłość bliźnich i ich uświęcenie szczególnie na małej drodze dziecięctwa duchowego.
     Zgodnie z celem i duchem Zgromadzenia siostry mogą:

 • utrzymywać domy wychowawcze dla dzieci ubogich, sierot lub opuszczonych przez     rodziców,
 • katechizować w szkole czy poza szkołą
 • pomagać zgodnie z Konstytucjami w pracy duszpasterskiej,
 • prowadzić domy rekolekcyjne,
 • pracować w krajach misyjnych.

 •      Wspólnota istniejąca na terenie parafii Gołkowice liczy 10 sióstr.
  Odpowiadając na wezwanie Kościoła, podejmujemy działalność wychowawczą, katechetyczną, parafialną zgodnie ze swoim wykształceniem, potrzebami prowincji i wolą przełożonych. Głównym rysem działalności Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach jest udział w wychowaniu dzieci oraz pomocy potrzebującym. Siostry pracują jako:

 • wychowawczynie i obsługa w prowadzonym przez siebie Przedszkolu w Gołkowicach 4     siostry,
 • katechetki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach i w Skrudzinie – 2     siostry,
 • zakrystianka w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach,
 • w parafialnym Caritas – siostra Przełożona,
 • w Radzie Parafialnej – s. Przełożona i s. zakrystianka,
 • logopeda w Szkole Podstawowej w Skrudzinie – s. katechetka,
 • ponadto siostry podejmują różnorodne prace w Domu Zakonnym.


 •      Więcej informacji na temat Karmelu można zaczerpnąć tutaj

   

   
  POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
   Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
  Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76