Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Nasi duszpasterze

 

Obecnie posługę duszpasterską w parafii sprawują:

Ksiądz Proboszcz
  Kazimierz Koszyk
  tel. (018)446-36-36
  tel. kom. 0 609 144 618

Ksiądz Kanonik:
  Stefan Tokarz
  tel. (018) 446-32-69

Ksiądz Katecheta:
  Artur Marta
  tel. (018) 446-38-02

 

Z HISTORII

Ks. Andrzej Jaroch (1879 – 1930)

     Syn Antoniego, rolnika. Urodził się 3 I 1879 r. w Wyszałyczach (diecezja przemyska). Gimnazjum ukończył w Przemyślu (matura w 1899r.). Teologię studiował w Tarnowie i tu 29 VI 1904r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi.
     Obowiązki wikarego od 1 VIII 1904r. pełnił w Tuchowie, od 1 VI 1906r. w Baranowie Sandomierskim, od 1 XII 1909r. w Podegrodziu. Po krótkim urlopie, 1 XII 1911r. został wikarym eksponowanym w Gołkowicach, 29 IV 1917r. objął probostwo w Przecławiu, gdzie dał się poznać jako „dobry organizator i duszpasterz”. Odbudował z kompletnego zniszczenia kościół,plebanię i budynki gospodarcze.
Zmarł 1 XII 1930r. w Przecławiu. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.


Ks. Jan Cebula (1881 – 1948)

     Syn Franciszka i Katarzyny z domu Lipka. Urodził się 7 IX 1881 roku w Królówce. Gimnazjum ukończył w Bochni (matura 1903 r.).Teologię studiował w Tarnowie i tu w 1907 przyjął święcenia: subdiakonatu 30 III, diakonatu 25 V, prezbiteratu 29 VI – z rąk Biskupa Leona Wałęgi.
     Od 1 VIII 1907 był wikarym w Łososinie Górnej, od 1 VIII 1908 w Oleśnie, gdzie z księdzem A. Wilczkiewiczem, proboszczem, był współbudowniczym miejscowego kościoła. Tutaj od 1 VII do 26 IX 1911 roku administrował, po czym 16 XI został przeniesiony do Borzęcina. Tu znów był administratorem od 21 XI 1913 roku. 6 V 1916 roku został wikarym w Radomyślu Wielkim, 16 V 1917 roku wikarym eksponowanym w Gołkowicach. W 1925 roku podniesiony do rangi proboszcza. Był pierwszym proboszczem tej parafii. Zmarł 17 VIII 1948 w Gołkowicach. Spoczywa w Gołkowicach.


Ks. Michał Orczyk (1881 – 1964)

     Syn Stanisława i Anny z domu Banach. Urodził się 2 VIII 1881 roku w Piotrkowicach. Gimnazjum ( z maturą w 1903 roku) ukończył w Tarnowie. Tutaj studiował teologię i 29 VI 1907 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi.
     Od 1 VIII 1907 roku pracował jako wikary w Łącku, od 1 VIII 1909 roku w Pilźnie, od 19 X 1910 roku w Wierzchosławicach, od 23 III 1911 roku w Kolbuszowej, od 1 VIII 1913 roku w Mszanie Dolnej, Od 1 VIII 1916 roku w Czerminie, od 1 VIII 1917 w Wojniczu, od 6 X 1920 w Siedliskach Bogusz. 20 II 1922 roku objął probostwo w Rajbrocie, od 24 I 1936 roku przebywał na urlopie i rezydował w Łososinie Dolnej. 9 V 1942 roku został proboszczem w Sromowcach Niżnych, 21 VIII 1948 roku przeniósł się na probostwo w Gołkowicach. Zmarł 26 XII 1964 roku w Gołkowicach. Spoczywa w Gołkowicach.


Ks. Jan Stach (1903 – 1979)

     Syn Jana i Karoliny z domu Augustyn. Urodził się 4 IX (X?) 1903 roku w Jaworznem. Szkołę podstawową ukończył w Limanowej, gimnazjum w Nowym Sączu. Teologię studiował w Tarnowie i tu 29 VI 1929 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Leona Wałęgi.
     Od 1 VIII 1929 roku pracował jako wikary w Lipnicy Murowanej, od 1 VIII 1933 roku w Borzęcinie, od 12 I 1935 roku w Ropczycach. Zorganizował Akcję Katolicką oraz przyczynił się do budowy Domu Katolickiego. 4 I 1936 roku został administratorem w Męcinie, później wikarym w Rzezawie, w 1938 roku w Chełmie (26 XI 1941 wikarym w Starym Wiśniczu), w 1943 administratorem w Krzyżanowicach – po aresztowaniu tamtejszego proboszcza, ks. W. Biernata, po czym został wikarym. W 1945 roku objął probostwo w Kamiannej. W 1965 roku przeniósł się na probostwo w Gołkowicach. Z powodu słabnącego zdrowia w 1976 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Starym Sączu. Zmarł 4 IV 1979 roku. Pochowany w Gołkowicach.


Księża, którzy pracowali w parafii Gołkowice


 1. Ks. Andrzej Jaroch, pierwszy proboszcz i budowniczy, 1911 - 1917

 2. Ks. Jan Cebula, proboszcz, 17.05.1917 – 17.08.1948

 3. Ks. Michał Orczyk, proboszcz, 8.09.1948 - 26.12.1964

 4. Ks. Tadeusz Adamczyk, wikariusz, 1954 - 1957

 5. Ks. Franciszek Czosnek, wikariusz, 1957 - 1962

 6. Ks. Tadeusz Machnik, wikariusz i administrator po śmierci Michała Orczyka, 1962 - 1966

 7. Ks. Jan Stach, proboszcz, (+ 4.04.1979) 19.03.1965 - 25.01.1977

 8. Ks. Marian Majerczak, wikariusz, 26.06.1966 - 3.07.1968

 9. Ks. Kazimierz Zaucha, wikariusz, 3.07.1968 - 24.08.1971

10. Ks. Stanisław Janas, wikariusz, 1.09.1971 - 10.07.1973

11. Ks. Marek Usarz, wikariusz, 10.07.1973 – 20.06.1977

12. Ks. Stefan Tokarz, proboszcz, 25.01.1977 - 20.08.2004

13. Ks. Franciszek Mlyczyński, wikariusz, 20.06.1977 - 20.06.1980

14. Ks. Józef Godek, wikariusz, 25.04.1978 - 1982

15. Ks. Tadeusz Skura, wikariusz, 19.08.1980 - 1981

16. Ks. Stanisław Szałda, wikariusz, 1980 - 1982

17. Ks. Adam Wojciechowski, wikariusz, 1982 - 1985

18. Ks. Stanisław Biskup, wikariusz, 1985 - 1986

19. Ks. Jan Kwarciński, wikariusz, 1986 - 1990

20. Ks. Ryszard Łątka, wikariusz, 08.1990 - 1991

21. Ks. Adam Wojciechowski, wikariusz, 13.04.1991- 1993

22. Ks. Józef Szewczyk, wikariusz, 17.06.1991- 02.1992

23. Ks. Adam Chmiel, wikariusz, 07.1993 - 08.1996

24. Ks. mgr Krzysztof Dynarowicz, wikariusz, 26.08.1996 - 1998

25. Ks. mgr Jacek Zagórowski, wikariusz, 26.08.1998 - 08.2003

26. Ks. Arkadiusz Stępień, wikariusz, 08.2003 - 08.2006

27. Ks. mgr Kazimierz Koszyk, proboszcz, 20.08.2004

28. Ks. mgr Krzysztof Migacz, wikariusz, 08.2006 - 24.08.2013

29. Ks. mgr Artur Marta, wikariusz, 25.08.2013


POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76