Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

AKCJA KATOLICKA - ROK 2013


6 lutego 2013 r. - podsumowanie działalności POAK za rok 2012.

PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2013

 1. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności w Krakowie, wspólnie z parafialnym Caritas.
 2. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa - 10.02.
 3. Udział członków Akcji Katolickiej w rekolekcjach wielkopostnych w Ciężkowicach: 15-17.02.
 4. Prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście - 15.03.
 5. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej z udziałem członków POAK.
 6. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona Akcji Katolickiej - 23.04.
 7. Diecezjalne spotkanie modlitewno-formacyjne AK Diecezji Tarnowskiej w kopalni soli w Bochni. Temat: "Wielka jest tajemnica naszej wiary"- 27.04.
 8. Organizacja parafialnej pielgrzymki majowej i wspólna modlitwa w kaplicy w Skrudzinie - maj.
 9. Pielgrzymka AK do źródeł wiary - Włochy. Czuwanie z Ojcem Świętym na Placu św. Piotra w Rzymie w Roku Wiary - 18.05.
 10. Udział AK w VII Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej - 15.06.
 11. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę - 15.06.
 12. Udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim - 02.07.
 13. Czynny udział członków POAK w organizacji VIII Festynu Parafialnego w Gołkowicach - dochód przeznaczony na budowę nowego kościoła parafialnego - lipiec.
 14. Dzień Społeczny AK w Gródku nad Dunajcem. Temat: "Katolicy i kultura" - w kontekście dokumentu Konferencji Episkopatu Polski "W trosce o człowieka i dobro wspólne" - 20.09.
 15. Prowadzenie różańca świętego przez członków POAKw kościele parafialnym w Gołkowicach - październik.
 16. Rekolekcje misyjne w Kozieńcu - październik.
 17. Święto AK - uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie - 25.11.
 18. Spotkania POAK w oparciu o materiały formacyjne - Akcja Katolicka w służbie apostolstwu "Być solą ziemi".
 19. Wykład p. dr doc.S. Kardaszewicz - członka AK na temat przyczyn i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 20. Fundacja stacji Drogi Krzyżowej dla sierocińca "Home of Peace" w Betlejem.
 21. Modlitwa za parlamentarzystów.
 22. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez parafię Gołkowice.

10 lutego 2013 r. - adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa


15-17 lutego 2013 r. - rekolekcje wielkopostne w Ciężkowicach

AKCJA KATOLICKA-REKOLEKCJE W CIĘŻKOWICACH

W dniach od 15-17 lutego br. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, uczestniczyli w Rekolekcjach w Ciężkowicach. Dom Rekolekcyjny był wypełniony, bowiem udział słuchaczy w ROKU WIARY był liczny. Zgromadziliśmy się w liczbie 130 osób. Droga Krzyżowa, Spowiedź święta, Msze Święte, Konferencje, Homilie, czuwanie, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski, towarzyszyły nam w Roku Wiary. Dzięki dr Ireneuszowi Stolarczykowi - prowadzącemu całośc Rekolekcji, byliśmy z Piotrem, Jakubem i Janem na Górze Przemienienia(Ew.św.Mt 17,1-8). Powtarzaliśmy za Piotrem "Panie dobrze nam tu być". To miejsce osobliwe doświadczeniem Boga. Ks dr podkreślił iż, wierzyć to znaczy przyjąć jakąś prawdę z uwagi na Jezusa, który mi to oznajmia. W Roku Wiary trzeba zapytać o to, co daje nam bliskość z Jezusem. Człowiek żywej wiary to człowiek pracy nad sobą - czyli świętość życia. Wiara wzrasta, gdy nasza miłość do Jezusa wzrasta. Wiara jest łaską i ludzkim zaangażowaniem. Autentyczna wiara przemienia ludzkie życie - nie można wierzyć i żyć, jakby Boga nie było. "Wypłyń na głębię". Jezus wzywa i zaprasza na głębię tam, gdzie rozum ludzki milczy. Chrystus zaprasza na "głębię", tylko On się orientuje, tylko Jego słowo jest latarnią. Zaproszenie na głębię w sytuacjach patowych - człowiek idzie dalej. Trzeba siebie zapytać, na ile wiara zmienia moje życie, bo na moją wiarę może ktoś czeka. Dr I. Stolarczyk podkreślił że Stowarzyszenie Akcji Katolickiej, to dzielenie się naszą wiarą, by inni mogli tego dotknąć. Owocność działania w strukturach AK- mieć taką wiarę by innych przyciągnąć do Boga. Wiara daje nam potężną moc by nie zginąć w świecie. Jezus powiedział "Nie lękaj się bo Ja jestem z Tobą". Lęk ma być pokonany siłą wiary, nie jesteś sam - Bóg jest z tobą. Człowiek ciągle jest wydobywany ze swojego lęku, bo Bóg jest mocą i źródłem odwagi. Wykładowca zwrócił uwagę na grzech człowieka, który skazuje go na samotność tj. życie bez Boga. Dlaczego człowiek popełnia grzech ? Nieumiejętne podejście do daru wolności to jedna z odpowiedzi. Ale Bóg jest hojny, dał też zasady jak wolności używać. Człowiek przyjmując wolność nie zawsze żyje przykazaniami, przymyka oko na prawdę - nazywa zło dobrem, a dobro złem, co oznacza że coraz bardziej używa wolności w sposób ludzki np. Rób co chcesz, jesteś wolny. Należy dokonać wyboru takiej wolności, która służy rozwojowi człowieka, a nowoczesność życia, to życie zasadami, które Bóg dał. Grzech ma pozorną atrakcyjność - ma w sobie wiele pozorów, trzeba sobie wyobrazić efekty i skutki grzechu. Grzech zaciemnia umysł i osłabia wolę, a trwanie w nim osłabia człowieka w postrzeganiu zła. W grzechu nie odpowiadamy na miłośc Jezusa. Chrystus otrzymuje od nas odwrócenie od Niego. Im bardziej kochamy Jezusa, tym bardziej unikamy grzechu i zła. Człowiek z Bogiem może więcej. Grzech wytrąca tą moc i nie jest na miejscu.
Po Spowiedzi świętej członkowie Akcji Katolickiej trwali na Adoracji. "Adoracja" to trwanie z Chrystusem powiedział Jan Paweł II-gi, który czerpał siły z trwania z Jezusem.
Godzina 15-sta to Godzina Miłosierdzia. Na granicy Boga i człowieka jest miłość Boga. W Godzinie Miłosierdzia wspominamy Mękę Jezusa Chrystusa - "Panie dobrze że tu jesteśmy".
W tej Godzinie rozeznajemy, Chrystus zdobył nas autentyzmem swej miłości. Nasuwa się wielkopostna pieśń "Cichutko śpi Getsemani sad". Chrystus w duchowej agoni w Ogrojcu, pokazuje jak przyjmować cierpienie - Biczowanie, Koronowanie, Płaszcz szkarłatny. Na krzyżu rozgrywała się walka o oddech. Ogromny ból, pęknięcie serca - śmierć. W Godzinie Miłosierdzia zmaga się o człowieka. Nasuwają się słowa "Panie dobrze nam tu być, przy Twoim krzyżu". Miłość, która kruszy grzech(J.8) jest miłością silniejszą od naszych ludzkich serc. Jezus, ponieważ kocha nie potępia, ale swą miłością zadaje odwagi i mocy do odrodzenia, walcząc do końca.
W ROKU WIARY CHCEMY ZGŁĘBIAĆ MIŁOŚĆ JEZUSA - Ew. Łk 15. Radością Boga jest człowiek powracający do Niego. Prawda o Jezusowej miłości - ona nigdy nie ustaje by nas zdobyć. Bóg czeka na tę chwilę w której w miłości do Jezusa powracamy do Niego. Grzech powinien być krótką chwilą a nasza wiara jest w odradzającej miłości Boga.
Podczas następnej Konferencji ks dr I. Stolarczyk zwrócił uwagę na Doskonałość Chrześcijańską, która ma stan zależny (pokora) i stan niezależny (cechy dziedziczne).
Na pewne cechy nie mamy wpływu. Różnimy się temperamentem, wiekiem (inna wiara jest u 20, inna u 50 inna u 70 latka). Nie ma pierwszej formuły doskonałości. "Nie sądzcie, byście nie byli sądzeni", zatem porównywanie ludzi to błąd.
Doskonałość Chrześcijańska nakazuje różnorodność np. inni mają więcej, inni mniej talentów. W tej przestrzeni możemy coś uczynić. Bóg czeka na nas, zatem mogę odpowiedzieć.

Na co czeka Bóg?

 • na nawrócenie czyli radykalne opowiedzenie się za Chrystusem a rezygnację trwania przy grzechu
 • na systematyczny wysiłek ascetyczny człowieka; stawiając sobie wymagania realne, ocena siebie np. stały spowiednik

Uwarunkowania zależne od nas - wspólnota z Bogiem, dla Boga chcę coś zrobić, bo pragnienie dominujące w życiu, to Bóg. Ten przymiot ma być stały, niezachwiany w czasie bez emocji.
W Doskonałości Chrześcijańskiej Bóg ma być pragnieniem wzrastającym, ciągle większym w świetle uznania pełnej prawdy o sobie. Celem doskonałości jest świętość, która w obecnych czasach jest naznaczona ironią i nieczasowością. "Nie lękajcie się świętości" powiedział Jan Paweł II.
Święty to człowiek, który z miłości do Boga odpowiada na Jego miłośc mimo trudności.
Trudne zmagania, "ciemna noc", podejmujemy z heroicznej miłości do Boga.

Doskonałość Chrześcijańska to:

 • silna więź z Bogiem
 • ufność Bogu, przyjmuję Jego wolę, choć nie pojmuję tego
 • posłuch Duchowi Świętemu, otwarcie się na Jego znaki, to widzenie głębiej
 • to troska o zbawienie w dziele odkupieńczym Boga
 • to angażowanie się w swoje zbawienie i innych ludzi

Akcja Katolicka tu ma pole do działania, w rzetelnej pracy nad swoim wnętrzem, by je dać innym. Brak Dojrzałości Duchowej:

 • posiada ten, kto ma tendencje do wybiórczego traktowania Ewangelii np. przyjmuję tę tezę, która jest przyjemna - selektywne podchodzenie do Ewangelii
 • to działanie pod presją ciała nie ducha np. promowanie zazdrości, kłótliwości, nieczystości
 • to poczucie samowystarczalności np. nie potrzebny mi Bóg, bliźni, a to wynika z pychy patrzenia na siebie
 • to zmienność postaw - żyjemy chwilą, nastrojem
 • to błędne pojmowanie wolności - liberalizm jest cechą ludzi, którzy nie liczą się z prawdą która dookreśla wolność, by wolność nie stała się zaprzeczeniem wolności

Ewangelia mówiąca o "Kuszeniu Jezusa przez szatana" mówi NIE.
Jawi się tu pytanie o OWOCNOŚĆ I GŁĘBIĘ NASZEJ WIARY.
Nie ma przyzwolenia na grzech, szatana i zło.
Szkoła mówienia "nie", to program na każdy kolejny dzień Wielkiego Postu, odcięcie się od zła i szatana.
Świety Augustyn powiedział "Jeśli Chrystus by nie był kuszony, nie nauczyłby cię zwycięstwa w pokusie". Uczymy się więc, że szatan jest, działa, czyni wiele podchodów i nie ustaje. C h r y s t u s   u c z y   n a s   m ó w i ć   "n i e"   sz a t a n o w i  
M a r y j a   u cz y   n a s   m ó w i ć   "t a k"   B o g u
J a n   P a w e ł   II   powiedział do M a r y i i   T o t u s   T u u s  ( Cały Twój), a do wiernych "Nie lękajmy się świętości".
Podążać za Jezusem, zaprzeć się siebie, to ostateczne zwycięstwo w życiu.

Podczas Rekolekcji ks mgr Jan Bartoszek, odczytał i wręczył List od ks bkp Andrzeja Jeża panu Prezesowi Wacławowi Prażuchowi, z podziękowaniem za Jego 15 letnią pracę na rzecz Akcji Katolickij Diecezji Tarnowskiej. Nowym Prezesem AK została pani Bożena Kwitowska, której pełnienie tej zaszczytnej funkcji powierzył ks bkp Andrzej Jeż na najbliższe 4 lata.

Uczestniczący w Rekolekcjach Wielkopostnych w Ciężkowicach członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, wdzięczni organizatorom i głoszącym Słowo Boże w duchowym formowaniu naszych serc i postaw w ROKU WIARY, dzieląc się owocami wiary ze swoją Parafią, i nie tylko, powtarzają za słowami św. Pawła w Liście do Galatów "Ducha nie gaście". Szczęść Boże.

Jadwiga Gomółka
kronikarz POAK

Więcej zdjęć na stronie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach tutaj »


15 marca 2013 r. - prowadzenie Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Gołkowicach oraz w kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie


19 marca 2013 r. - Wystawa "Zbrodnia Katyńska"

Akcja Katolicka wzięła udział w uroczystej Mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu oraz w otwarciu wystawy objętej patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża pt. ZBRODNIA KATYŃSKA.
Wystawa przygotowana została przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Gołkowic, również uczestniczyli w tych wydarzeniach. Mszę świętą odprawił ks. Kazimierz Markowicz Proboszcz Parafii M.B.N., a homilię wygłosił przybyły z Tarnowa ks. Jan Bartoszek - Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Msza św. została odprawiona w intencji:
- oficerów Wojska Polskiego i przedstawicieli elity Państwa Polskiego zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni;
- śp. Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta RP i członków Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej - ofiar katastrofy samolotu TU-154M pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.;
- Ojczyzny.

Po Mszy świętej wysłuchaliśmy patriotycznego montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież. Nie zabrakło wzruszeń, łzy same cisnęły się do oczu. Dalszą częścią uroczystości był wernisaż wystawy w Galerii parafialnej -"ZBRODNIA KATYŃSKA". Wystawa ta ukazuje oryginalne dokumenty, fotografie, opisy, listy ofiar pomordowanych w Katyniu i wiele innych cennych materiałów, które są PRAWDĄ z tamtych lat.

Jadwiga Gomółka
kronikarz POAKRequiem aeternam.
10 IV - trzecia rocznica tragedii smoleńskiej

Przyjmij Królowo Jasnogórska
Losem ojczyzny obarczonych
Strażników źródeł i pamięci
Nie umieliśmy Ich ochronić.


O pamięć umęczonych ojców
Za nas upomnieć się lecieli.
Za nas zginęli na obczyźnie
To myśmy Ich ochraniać mieli.


Wyproś u Syna przebaczenie,
Pomóż sumienia nam ukoić
Zabliźnić się smoleńskiej ranie
Żeśmy nie mogli Ich ochronić.


Przygarnij w sercu lud skarlały
Pomóż nam żyć, jak Oni żyli
By godnie rządzić w Ich Ojczyźnie
Bo myśmy Ich nie ochronili.


z Epitafium smoleńskiego na Jasnej Górze


23 kwietnia 2013 r. - Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. Święto Akcji Katolickiej

O godz. 18 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza została odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich członków POAK, po której odbyło się uroczyste spotkanie Parafialnego Oddziału AK.


26 maja 2013 r. - VII Pielgrzymka majowa, wspólna modlitwa w kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie.

Spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszego dekanatu.

W uroczystość Trójcy Świętej - 26 maja 2013 r. wspólnota parafii pw. św. Antoniego Padewskiego z Gołkowic odbyła po raz siódmy pielgrzymkę majową do kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie. Jak co roku inicjatorem maryjnych modlitw był Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na czele z p. Prezesem Janem Gomółką oraz Młodzieżowa Grupa Apostolska z jej opiekunem Księdzem Katechetą Krzysztofem Migaczem.
W tegorocznym maryjnym pielgrzymowaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - ks. Jan Bartoszek, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - p. Bożena Kwitowska wraz z mężem Wojciechem, Wiceprezes DIAK - p. Wacław Prażuch oraz członkowie POAK ze Starego Sącza, a także misjonarz z Brazylii - ks. Roman Góra oraz Ksiądz-Rodak z gołkowickiej parafii - Antoni Lorczyk.

Po krótkiej modlitwie w parafialnym kościele w Gołkowicach, pielgrzymi wyruszyli w drogę z radosnym śpiewem na ustach, wychwalając w ten sposób Maryję - Naszą Matkę. Po dojściu do celu została odprawiona Msza Św. wraz z nabożeństwem majowym.
W homilii ks. J. Bartoszek zachęcał, abyśmy kroczyli drogą świętości i nie bali się po nią sięgać. Świętość, do której powołał nas Jezus Chrystus jest doskonałością człowieczeństwa. Ksiądz Asystent podkreślił, że do świętości prowadzi wiele ścieżek, lecz każda domaga się życia w miłości do Boga i człowieka. Owa miłość stanowi egzamin, który w pełni zdał Chrystus, bowiem przeszedł drogą świętości. Chrześcijanin zatem ma obowiązek naśladować Jezusa. Współczesny świat potrzebuje nas jako świadków, że Chrystus istnieje. Dzisiaj coraz częściej odrzuca się Dekalog, nie świętuje niedzieli, próbuje się wykreślić Boga z życia, następuje rozwój cywilizacji śmierci poprzez propagowanie aborcji, eutanazji. Dlatego tak ważnym jest, by przez przykład dobrego życia, zgodnego z Ewangelią, przeciwstawiać się grzechom świata.
Ks. Bartoszek zwrócił także uwagę na to, aby nasza wiara była radosna i żywa, a wtedy przynosić będzie dojrzałe owoce. Na zakończenie kaznodzieja przywołał osobę Maryi, stanowiącej wzór prawdziwego uwielbienia dla Boga.

Po eucharystycznej duchowej uczcie można było w miłej atmosferze rozkoszować się pięknem majowej przyrody i posilić się kiełbaskami z grilla podczas rodzinnego pikniku. Młodzieżowa Grupa Apostolska radosnym śpiewem i energicznym tańcem zachęcała do wspólnej zabawy.

Parafialne Oddziały Akcji Katolicjiej starosądeckiego dekanatu spotkały się ponadto w szkolnych murach tuż obok kaplicy, by wymienić się swoimi doświadczeniami, a także wysłuchać wystąpień zaproszonych gości. Swoją niezwykle barwną i ciekawą opowieść o pracy na misjach w Brazylii przedstawił ks. Roman Góra. Następnie Prezes DIAK p. B. Kwitowska zdała relację z pielgrzymki AK do Wiecznego Miasta i włoskich sanktuariów. Opowiadała m.in. o wzruszających momentach spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, o emocjach towarzyszących patriotycznemu nabożeństwu na wzgórzu Monte Cassino, o porywach serca targających wnętrzem człowieka podczas przebywania twarzą w twarz z wizerunkiem Chrystusa z Manoppello, a także o mistycznym klimacie Cascia, gdzie żyła święta stygmatyczka - Rita. Pani Prezes podkreśliła, co było bardzo sympatycznym akcentem, iż dla niej ta pielgrzymka tak naprawdę zakończyła się przed obrazem św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. Wyjaśniła, że pielgrzymom nie udało się bowiem dotrzeć do Padwy.
Po sprawozdaniu z wyjazdu zaprezentowała najbliższe plany AK tj. pielgrzymkę ekspiacyjną za profanację obrazu Czarnej Madonny na Jasną Górę w dniu 15.06.2013 r., w której uczestniczyć będzie p. Maria Gracja Tibaldi z Włoch - Sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele AK z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Litwy.
Po zabraniu głosu przez panią Prezes, przedstawicielka POAK ze Starego Sącza zrelacjonowała ostatnio odbyte pielgrzymki zorganizowane przez ich Oddział.

Na zakończenie Prezes POAK w Gołkowicach podziękował wszystkim za wspólne pielgrzymowanie i piękny modlitewny klimat.

Agata Masternak-Nawojowska
Członek POAK w Gołkowicach

Fot. A. Masternak-Nawojowska, G. Gorczowski


8 czerwca 2013r. - SPOTKANIE MODLITEWNO-FORMACYJNE W BOCHNI

8 czerwca 2013r. w bocheńskiej kopalni soli odbyło się modlitewno - formacyjne spotkanie członków Akcji Katolickiej, połączone ze zwiedzaniem obiektu, w którym uczestniczyli członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii. Drugie już spotkanie w roku obchodzonym pod hasłem Być solą ziemi zorganizowano w związku z ogromnym zainteresowaniem wcześniejszym z dnia 27.04.2013 r.

W kaplicy św. Kingi, gdzie została odprawiona Msza św., zgromadziło się prawie 200 osób. Przewodniczył jej Ks. Infułat Zdzisław Sadko, proboszcz bocheńskiej parafii św. Mikołaja, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni, w koncelebrze z Asystentem diecezjalnym AK Ks. Janem Bartoszkiem oraz Księżmi Asystentami dekanalnych, jak również parafialnych struktur stowarzyszenia.
Ks. Jan Bartoszek w swojej homilli zaznaczył, że spotkanie to wkomponowuje się w program i hasło roku duszpasterskiego Być solą ziemi, a zarazem jest związane z przeżywanym w Kościele powszechnym Rokiem Wiary. Jezus, zwrócił się do uczniów słowami: Wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłem świata. To ustanowienie nas światłem i solą Chrystusa dokonało się w chrzcie świętym. Ducha Chrystusa żyje w nas, dlatego z dzieci ciemności, stajemy się światłością w Panu. Naszym zadaniem jest nieść pochodnię wiary i przekazywać ją tym, którzy dotąd nie odnaleźli Jezusa, aby zostali oświeceni Jego światłem, wtedy ich życie nabierze sensu i właściwego kształtu. Mamy ciągle podsycać ogień naszej wiary, byśmy byli dla innych wzorem chrześcijanina. Aby takowym być, musimy karmić się ciałem Pana, adorować Go w Najświętszym Sakramencie, odprawiać akty pokutne i wsłuchiwać się w Słowo Boże, realizując naukę z niego płynącą, w codziennym życiu.
Ks. Bartoszek podkreślił, że z wezwaniem do "bycia solą ziemi" wiąże się również wezwanie do ewangelizacji, które należy zacząć od własnego nawrócenia, a potem od nawrócenia społecznego.
Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali się na posiłek, a następnie zwiedzali wnętrze bocheńskiej kopalni.

Agata Masternak-Nawojowska
Członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej


15 czerwca 2013 r. (sobota) - VII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie

W sobotę 15 czerwca 2013 r. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego odbyło się w Tarnowie VII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w którym uczestniczyli członowie POAK naszej parafii. Hasło przewodnie brzmiało: "Być solą ziemi", a tematyka wykładów nawiązywały do Roku Wiary oraz obchodów 50-lecia Soboru Watykańskiego II. Biskup Andrzej Jeż, otwierając forum zwrócił uwagę na rozwój znaczenia laikatu w dzisiejszych czasach. Nazwał go darem Ducha Świętego i odnowy posoborowej. Mówił, jaką ogromną rolę odgrywają świeccy w Kościele i w różnych obszarach życia społecznego. Biskup Tarnowski nawoływał,iż wszyscy zostaliśmy zaproszeni do odnowienia naszej wiary, by uczynić ją ewangeliczną solą dla dzisiejszego świata. Biskup Ordynariusz serdecznie powitał arcybiskupa Szczepana Wesołego, uczestnika obrad Soboru Watykańskiego II, nazywając go skarbnicą wiedzy historycznej i podkreślając jego znaczny wkład w obrady soboru.

Tematyka wykładów:

"Refleksja o Kościele w kontekście prac Soboru Watykańskiego II" - abp Szczepan Wesoły.

Rozpoczął swoje rozważania od przypomnienia roli i znaczenia soborów w Kościele. Podkreślił, że uznanie działania Ducha Świętego jest kluczem do zrozumienia natury Kościoła. Odwoływał się do postanowień Soboru Jerozolimskiego, które zaakcentowano słowami: "Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my... "(Dz 15,28). Przypominał historię soborów i  pokazywał, że zwoływane były w kluczowych momentach i ich postanowienia miały dla Kościoła duże znaczenie. Szczególną uwagę skupił na Soborze Watykańskim II zwołanym przez Jana XXIII, który miał tak istotne znaczenie dla świata i Kościoła.

Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienia apostolstwa świeckich" - ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka.

Prelegent podkreślał, że Sobór Watykański II jest czasem łaski. Uświadomił on wszystkim, jak ważne jest zaangażowanie świeckich w sprawy Kościoła i świata. W czasie obrad abp Karol Wojtyła zwrócił uwagę, iż za jakość życia społecznego odpowiedzialni są wszyscy ludzie wierzący, zarówno duchowni, jak i świeccy, gdyż wszyscy razem, wspólnie, jesteśmy Kościołem Chrystusa. Apostolstwo zradza się z umiłowania Kościoła, którego źródło stanowi radość wynikająca z tajemnic wiary: Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia. Apostolstwo świeckich powinno przekształcać ludzi wierzących w aktywnych członków Kościoła odpowiedzialnych za jego przyszłość. Te słowa wciąż są aktualne.

"Zaangażowanie świeckich w życie Kościoła" - redaktor tygodnika "Gość Niedzielny" Franciszek Kucharczak.

Redaktor mówił o znaczeniu indywidualnego przykładu, dawaniu świadectwa funkcjonowania we wspólnocie Kościoła, umiłowania Chrystusa i zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji. Aby to zrealizować należy umieścić Boga w centrum swojego, "totalnie" oddać życie Jezusowi. Bóg pragnie odnowić wszystkich i teraz jest ten czas cudów i znaków. Nasza wspólnota będzie żywa, jeśli będzie żył w niej Jezus.

Po wykładach był czas na pytania i dyskusję, a po przerwie zaprezentowało się kilka wybranych ruchów i stowarzyszeń, m.in.: Rycerze Kolumba, grupy modlitewne św. Ojca Pio, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk".

Po skończonych obradach uczestnicy forum udali się do Bazyliki Katedralnej na Eucharystię sprawowaną pod przewodnictwem abpa Szczepana Wesołego. Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę na to, iż należy mieć świadomość, że tam gdzie jest wspólnota Kościoła, tam jest Chrystus. Kościół jest Chrystusowy i my - jako lud Boży, wyznając wiarę w Jezusa, mamy nadal wznosić Kościół z żywych kamieni i nieustannie dawać świadectwo światu.

Galeria zdjęć - fot. J. Górecki   tutaj »


28 sierpnia 2013 r. (środa) - Msza Św. i modlitwa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w intencji posła Andrzeja Sztorca i posłów z numerami 456 i 457.


8 września 2013 r. (niedziela) - Msza św. patriotyczna pod Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Przehybie

Jak co roku pod Krzyżem III Tysiąclecia o godz. 14 w niedzielne popołudnie zgromadzili się na uroczystości religijno - patriotycznej przedstawiciele środowisk kombatanckich i lokalnych władz samorządowych, duchowieństwo, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści. Odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Uroczystość zorganizowana jest z inicjatywy Zarządu Koła Światowego Związku Armii Krajowej w Starym Sączu oraz naszą parafię, na czele z Księdzem Proboszczem oraz przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.


16 września 2013 r. (poniedziałek)

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu serdecznie zaprasza Akcję Katolicką na DEBATY KANEŃSKIE

Pierwsza debata pt. "Co dziś znaczy wierzyć w Kościół?" odbędzie się już 16 września br. z udziałem Ks. Bp. Andrzeja Jeża - Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej; Ks. Bp. Grzegorza Rysia - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, Delegata KEP ds. Nowej Ewangelizacji; oraz p. Marcina Przeciszewskiego - redaktora naczelnego KAI.

Spotkanie zainauguruje uroczysta Msza Święta o godz. 17.00 w Bazylice Świętej Małgorzaty. Debata rozpocznie się o godz. 18.00 w Kaplicy Przemienienia Pańskiego, ul. Ducha Świętego 2.


24 września 2013 r. (wtorek)
Dzień Społeczny AK - "KATOLICY I KULTURA"

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej po raz kolejny zorganizowała Dzień Społeczny w Centrum Rekolekcyjno - Formacyjnym "Arka" w Gródku nad Dunajcem, który odbył się 24 września 2013 r. Tym razem pochylono się nad tematem: "Katolicy i kultura".

W spotkaniu wzięło udział ponad dwustu członków stowarzyszenia. Rozpoczęła go Msza św., pod przewodnictwem Ks. bp dr Wiesława Lechowicza, koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów, wśród nich przez Asystenta diecezjalnego AK - ks. dra Jana Bartoszka.

Homilia wygłoszona przez Ks. Biskupa poświęcona była słuchaniu Słowa Bożego przez wiernych. Podkreślał, iż ci wszyscy, którzy pochylają się nad Słowem skierowanym przez Boga do każdego człowieka, są ludźmi błogosławionymi, a więc szczęśliwymi. Wyjaśniał też, co należy robić, aby słuchać, a przez to należeć do rodziny Chrystusa. Wskazywał, że warunki odpowiedniego przyjmowania Słowa Bożego, wiążą się z warunkami koniecznymi do wzrastania także w kulturze. Biskup wymienił te niezbędne czynniki. Są nimi: cisza, a w niej możliwość adoracji i kontemplacji Boga, by lepiej Go poznać i zjednoczyć się z Nim, świadomość, iż Słowo kieruje do nas miłujący Bóg oraz przyjmowanie tego Słowa z myślą, że służy Ono naszemu dobru i szczęściu. Kaznodzieja zwracał uwagę również na to, że aby prawdziwie cieszyć się z owoców ludzkiego umysłu, trzeba, by płynęły one z ciszy oraz wiązały się z szacunkiem do drugiego człowieka.

Po Mszy Św. rozpoczęła się konferencja. Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - Bożena Kwitowska wprowadziła przybyłych na spotkanie w klimat wykładów. Posłużyła się słowami bł. Jana Pawła II z jego I pielgrzymki do Ojczyzny:
"Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra - i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot".

 • Pierwszy wykład pt. Katolicy i kultura w kontekście dokumentu Konferencji Episkopatu Polski "W trosce o człowieka i dobro wspólne" wygłosił ks. dr Andrzej Turek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; w latach 2003 - 2010 dyrektor i redaktor naczelny tarnowskiego oddziału "Gościa Niedzielnego", obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

Ksiądz Doktor swoje wystąpienie zaczął od podania definicji kultury:
Mianem "kultury" w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała /KDK 53/.

Zwracał uwagę, jak ważną sprawą jest kultura (rozumiana w sensie kultywowanie dóbr i wartości naturalnych), dzięki której osiąga się prawdziwe i pełne człowieczeństwo. Wskazał, iż naczelnym zadaniem kultury jest troska o wychowanie człowieka.

Centrum kultury, a więc jej serce stanowi religia. Wiara stanowi fundament i sprawia, że kultura trzymana jest w swoistych ryzach, nie ulega deformacji. Prelegent podkreślał również, że kultura, będąca bardziej profanum, odrzucająca sacrum rodzi ogromne zagrożenie. Przede wszystkim chodzi o to, że grzech staje się chlebem powszednim, przyzwyczajamy się do niego, przez co banalizujemy zło i uznajemy je za normę. Dlatego tak ważnym jest, by katolicy kreowali tę kulturę, postulując jej ewangelizację i dbali o życie publiczne.

 • Wysłuchano również słów prof. dra hab. Jana Żaryna - historyka Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktora naczelnego miesięcznika "w Sieci Historii".

Profesor przywołał okres marksizmu, kiedy to doszło do zdeptania kultury chrześcijańskiej. Dopiero lata 70-te XX wieku zrodziły dobre owoce. Rozpoczęto budowanie kultury niezależnej. W 1975 r. w Warszawie zorganizowano po raz pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Prof. Żaryn wspomniał o fenomenie, który miał miejsce w latach 80-tych, czyli o spotkaniu artystów w Kościele; spotkaniu kultury, Kościoła, człowieka. Prelegent nawiązywał do czasów minionych i zaznaczał, że historia zatacza koło i teraz również znajdujemy się w trudnym położeniu. Znowu chce się nam odebrać wolność np. przez język poprawności politycznej, który jako narzędzie totalitaryzmu kulturowego niszczy komunikację i bezpieczeństwo własne. Wtedy ratunku szukamy w Kościele, otrzymując należną odpowiedź na nasze potrzeby kulturowe i inspiracje, płynące z faktu, iż jesteśmy ludźmi.

Po wystąpieniach prelegentów przystąpiono do debaty. Analizowano obecną sytuację i zwrócono uwagę na to, iż obecnie kultura ulega degradacji. Stąd też zadaniem katolików polega na interwencji, wyrażeniu głośno swej opinii. Przywoływano wypowiedź prof. Ryszarda Legutki, który w "Eseju o duszy polskiej" zawarł przygnębiająca diagnozę, stwierdzając, iż "zwykłym stanem polskiej duszy jest dziś uległość, nie hardość".

Spotkanie zakończono wezwaniem bł. Jana Pawła II: "Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."

Więcej zdjęć tutaj »


23 października 2013 r. (środa)
Prowadzenie różańca świętego przez członków AK w parafialnym kościele


CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ połączone z zakończeniem ROKU WIARY

Wzorem lat poprzednich, dla wyrażenia jedności z Biskupem Tarnowskim oraz podkreśleniem kościelnego charakteru stowarzyszenia w niedzielę 24listopada 2013 r. o godz.10.30 podczas Mszy Świętej w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej, Akcja Katolicka w sposób uroczysty oddała cześc Chrystusowi Królowi. W uroczystej Mszy Św. wzieli udział członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wraz z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło tam również delegacji z naszej parafii. Głównym koncelebransem uroczystej Mszy Świętej był ks.Biskup Andrzej Jeż, który także wygłosił homilię.Przed Mszą Swiętą o godz. 9.00 w sali im. Jana Pawła II domu katechetycznego obok katedry odbyło się spotkanie członków AK.

Program spotkania obejmował: wystąpienie p. Prezes Bożeny Kwitowskiej, wykład ks. dra Jana Bartoszka, Asystenta Diecezjalnego AK -"Dlaczego wiara jest światłem" oraz relację z Posiedzenia Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie - p.B.Hałas.


Pochylmy się nad słowami, które przybliżył ks. dr Jan Bartoszek "Dlaczego wiara jest światłem?". Aby zgłębić i rozeznać światło wiary w naszych sercach, zadajmy sobie pytanie, jaka ona jest? Dlaczego w naszym życiu jest światłem, co to oznacza? Ks. dr przywołał Encyklikę "Lumen Fidei" napisaną przez dwóch papieży - Benedykta XVI i Franciszka. Jest o aktualności wiary, odpowiada na pytanie co znaczy wierzyć, co daje człowiekowi wiara dziś.

Trzeba wybrać wiarę jako sposób życia i myślenia. Tytuł światło wiary znaczy kto wierzy widzi dzięki Chrystusowi, który przyniósł ją na ziemię. Gdy brakuje światła nie można odróżnic dobra od zła, ono pochodzi od Boga a człowiek widzi dalej i głębiej. Wiara jest jasnym światłem pewnych nauk i prawd przyjętych przez Boga,dotyczy całego człowieka także przeszłości i przyszłości. Człowiek przez miłość Bożą otwiera się na człowieka. Następuje wspólnota wierzącego Kościoła. Wiara jest prawdą, daje pokorę, jest specyficznym rodzajem poznania- słuchaniem, dotykaniem Boga.Wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają.Wiara zmienia świat na lepszy, pomaga budować na społeczności, którym fundamentem jest miłość Boża.

Prośmy Chrystusa Króla Wszechświata o światło wiary. Szczęśc Boże.

Kronikarz Parafialnego
Oddziału AK
Jadwiga Gomółka

 

Więcej zdjęć tutaj »


Chrystus Król Wszechświata

Chryste do Ciebie serca wznosimy
Chryste w pokorze swojej prosimy
Chryste króluj w naszych oczach
Chryste króluj w naszych słowach
Chryste króluj w naszych myślach
Chryste króluj w naszych mowach
Chryste użycz ciepła
Miłosierdzia blasku
Przez ręce Maryi
Ufnością niesieni
Poddany lud Twój
Z polskiej ziemi.

go-jaPOLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76