Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Szopki Bożonarodzeniowe
 

BOŻE NARODZENIE 2013


Kościół w Gołkowicach

„Największy Skarb wtulony w garstkę siana”

      Słowa widniejące w dekoracji tegorocznej szopki w kościele parafialnym w Gołkowicach przypominają nam, że nieskończony Bóg zechciał dla nas wcielić się w słabe, bezbronne, wymagające opieki ludzi dziecko – niemowlę. Uświadamiają nam także, że Bóg zwykle wybiera to, co małe, słabe i niedoceniane przez ludzi, aby i oni dostrzegli wielkość tam, gdzie ona jest w wymiarze duchowym, a więc wiecznym, a nie tam, gdzie ma ona wymiar wyłącznie doczesny lub co gorsza jedynie materialny. Starajmy się być wielkim dla Boga i życia wiecznego, nie dla dzisiejszego materialistycznego świata.


Kaplica w SkrudzinieBOŻE NARODZENIE 2012

Kościół w Gołkowicach

      Tegoroczne hasło szopki bożonarodzeniowej w kościele w Gołkowicach „Wierzę w Chrystusa, który stał się jednym z nas” przypomina nam o trwającym w Kościele Powszechnym Roku Wiary.
     Prawda o narodzeniu Jezusa Chrystusa powinna w szczególny sposób wpłynąć na pogłębienie naszej wiary, byśmy, jak zachęcała Św. Teresa z Lisieux stali się dziećmi naszego Ojca w Niebie i z dziecięca ufnością powierzali mu siebie, nasze życie i naszych bliskich.


Kaplica w Skrudzinie


BOŻE NARODZENIE 2011

      Zgodnie z hasłem Roku Kościelnego nad szopką bożonarodzeniową widniały słowa „Kościół naszym domem”. Na nocnych obrazach poniżej mogliśmy rozpoznać trzy kościoły naszej parafii – w centrum usytuowany został drewniany, już ponad stuletni kościół w Gołkowicach, gdzie obecnie sprawowany jest kult, po prawej stronie widać niedawno powstałą kaplicę Skrudzinie, zaś po lewej budujący się nowy kościół w Gołkowicach. Jak co roku, szopce towarzyszyła choinka udekorowana ozdobami wykonanymi przez dzieci.
      Obie szopki: ta w kaplicy w Skrudzinie, jak i ta w kościele w Gołkowicach miały charakter tradycyjnych drewnianych szop, w których wnętrzu znajome figurki otaczały maleńką postać Bożej Dzieciny.

Kościół w Gołkowicach


Kaplica w SkrudzinieBOŻE NARODZENIE 2010

      Wystrój szopki bożonarodzeniowej jest każdorazowo wyrazem naszej wiary nie tylko w narodzenie Jezusa Chrystusa, ale także w to, że zechciał On, jako Bóg uczestniczyć w naszym życiu na ziemi, we wszystkich ludzkich troskach, kłopotach, nieszczęściach, ale także radościach i całym dobru, które także nas spotyka.
     Dominującym elementem szopek w naszej parafii była w tym roku Gwiazda Betlejemska. Przypomniała nam, że narodzony Bóg rozświetla naszą drogę życia samą swoją obecnością. Jednak my musimy dostrzec i przyjąć tę obecność, bo przecież Ojciec Niebieski obdarzył nas wolną wolą. Prostota a jednocześnie naturalne bogactwo zwierząt, płynąca woda, ptaki uzmysławiały nam, że Bóg jest z nami w naszej zwykłej, szarej codzienności.
Kościół w Gołkowicach


Kaplica w SkrudzinieBOŻE NARODZENIE 2009


Kościół w Gołkowicach

„Przychodzisz do nas na głos kapłana”

     Przypominając nam o trwającym jeszcze w Kościele Roku Kapłańskim zdanie „Przychodzisz do nas na głos kapłana” daje nam także do zrozumienia, że Jezus Chrystus jest z ludźmi zawsze, bo w każdej chwili gdzieś na Ziemi odprawiana jest Ofiara Mszy Świętej. Jest z nami żyjącymi tu i teraz, gdy uczestniczymy w Eucharystii, Jego Najświętszej Ofierze.
     Tę wielką prawdę unaoczniła w naszym kościele dekoracja Szopki, której symbolika nawiązywała do Mszy Świętej i stale na nowo odbywającego się Zbawczego Misterium Boga - Człowieka. Jezus nie tylko raz przed wiekami przyszedł na świat. On przychodzi ciągle na nowo, by być z człowiekiem, by go odkupić.
     Oprócz tradycyjnych elementów groty, zwierząt, żłóbka, a przede wszystkim Świętej Rodziny istotną część zamykającą niejako rzeczywistość Betlejemskiej Szopki stanowią symbole kłosów i powstającego z nich chleba oraz dorodnych kiści winogron i kielicha przywodzące na myśl Ostatnią Wieczerzę. Tak oto z prostej Bożonarodzeniowej Szopki możemy odczytać historię naszego zbawienia.
     Pełną treści i wyrazu Szopkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2009 roku przygotowała Siostra Anita przy współpracy Pana Ryszarda Klimka i jego syna.


Kaplica w Skrudzinie


BOŻE NARODZENIE 2008


Kościół w Gołkowicach

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE

     To hasło obecnego roku liturgicznego stało się także myślą przewodnią dekoracji bożonarodzeniowej w kościele parafialnym w Gołkowicach.
     Dzieciątko Jezus złożone w sercu kwiatu o białych płatkach unaoczniało nam to, że Jezus przychodząc na świat jako człowiek, obdarował nas największym z możliwych darów - darem ŻYCIA. Także pozostałe elementy dekoracji korespondowały z tą ważną PRAWDĄ.
     W szopce nie zabrakło najlepszej z Matek - Maryi oraz Św. Józefa. W święto Objawienia Pańskiego pojawili się także Trzej Królowie. Dzieciątku towarzyszyły również zwierzęta.
     Ku Bożej Dziecinie spływały z nieba różnoimienne serca - serca ludzi. Tych, którzy już się narodzili, odbyli swoja ziemską pielgrzymkę, ale także tych, którzy dopiero mają przyjść na świat. Tych ludzi symbolizowały serca bezimienne.
     Czy ludzie pozwolą im się narodzić?!
     Otoczmy troską życie! Każde życie...

Kaplica w Skrudzinie

     W kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie w okresie Bożego Narodzenia uwagę zwracały pięknie udekorowane choinki. Zwłaszcza, że wszystkie ozdoby na świątecznych drzewkach były wykonane przez dzieci z pomocą ich mam.


BOŻE NARODZENIE 2007


W ubóstwie narodziłem się, dla ciebie

Kościół w Gołkowicach

Kaplica w Skrudzinie


BOŻE NARODZENIE 2006


ALBOWIEM W TOBIE JEST ŻRÓDŁO ŻYCIA...
(Hasło - motto widniejące nad szopką bożonarodzeniową 2006)

     Symbolami szopki Bożonarodzeniowej 2006 w naszym kościele są woda i światło. Woda, dająca życie jest czysta i nie ma siły zagrażającej ludziom i przyrodzie. Taka jest woda źródlana. Źródło jest początkiem, ale także symbolem krystalicznej czystości. Tym jest dla śmiertelnych ludzi, nowo narodzony Bóg - Dziecina. Rodząc się ciągle w naszym skażonym złem grzechu świecie daje nam szansę narodzenia do nowego życia, którego siłą jest On Sam - Źródło Życia.
     Ale, żeby móc czerpać ze źródła konieczne jest Światło. Rozbłyska ono czasem w naszym życiu, jak Gwiazda Betlejemska przed ponad dwoma tysiącami lat. I chociaż szybko gaśnie, w wielu z nas pozostawia swój Blask. A jeśli Twojemu życiu nie zdoła nakreślić jasnych Dróg, to pozostawi Nadzieję..., że niedługo znów ujrzysz jej Światło.

***
     Symbole wody i światła wiążą się nierozerwalnie z przyrodą. W takim też otoczeniu usytuowali Żłóbek, Maryję i Józefa Siostra Zakrystianka oraz pan Ryszard Klimek i jego synowie, pomysłodawcy i wykonawcy tegorocznej szopki. Nad stajenką, bijącym z ziemi źródłem i całym stworzeniem oddającym cześć swemu Stwórcy w postaci Dziecięcia, piętrzą się skaliste góry symbol trwania, stałości i pewności. Wszystko oświetla swym co raz rozbłyskującym światłem, wielka gwiazda, która z połyskującymi na błękitnym niebie iskierkami małych gwiazdek jest dziełem pana Stanisława Olszowskiego.

     "O Gwiazdo Betlejemska"

O Gwiazdo Betlejemska zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn.
Bóg - Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win.
O nie masz Go już w szopce. Nie masz Go w żłóbku tam.
O gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości żar
I hołd Ci niski oddać - to jest nasz wszystek dar.
Ja nie wiem, o mój Panie, Któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie chcę,
Gdyś stajnią nie pogardził, ni gardź i sercem mym.
                                                                  /tekst kolędy/


BOŻE NARODZENIE 2005


     Szopki Bożonarodzeniowe, przemawiające swoją symboliką stają się powoli w naszym kościele tradycją.
     Inspiracją tegorocznej stała się postać Świętego Franciszka, który został obrany patronem powstającej w Skrudzinie ( wsi będącej częścią naszej parafii) kaplicy. Oprócz Świętej Rodziny oraz Trzech Mędrców ze Wschodu nie widzimy w niej żadnych ludzi. Cześć Wcielonemu Bogu oddają… tylko zwierzęta. Śpiewają Mu dzikie leśne ptaki, otaczają Go swym ciepłem sarny, borsuki, lisy, jeże… Nie brakuje wokół także ptactwa wodnego, a ptaki drapieżne, jak parasolem, osłaniają szopkę swymi rozpostartymi szeroko skrzydłami.
     Któż więc odnajduje Maleńkiego Boga w Świętą Noc?
     Ten, kto jest prosty i naturalny (jak zwierzęta, jak przyroda) i ten, kto jest mądry ( jak Trzej Królowie).
     Bogactwo świata natury pochodzącego od Boga i Jemu oddanego uświadamia nam też obfitość gwiazd na niebie, nad małą, nędzną szopką.
     Pomysł autorstwa i realizacji pana Ryszarda Klimka wspierała swą pomocą (zwłaszcza w składaniu misternych, papierowych gwiazd) Siostra Zakrystianka.
BOŻE NARODZENIE 2004

     Jak w innych kościołach tak i w naszym tradycyjnie z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego przygotowana została szopka bożonarodzeniowa.
     Na uwagę zasługuje jej symboliczne przesłanie. Składa się ona z dwóch części odzwierciedlających dwa światy. Część górna to świat bogactwa – piękny pałac ociekający złotem i błyszczący feerią świateł. Część dolna, położona niejako u stóp poprzedniej, to uboga szopa, a w niej biedna rodzina, Święta Rodzina. Nad wszystkim góruje jednak Gwiazda zwiastująca Narodzenie Pańskie – Narodzenie Miłości.
     Ta głęboko przemawiająca do duszy symbolika pozostaje aktualna do dzisiaj od czasów Pana Jezusa.
     Autorem pomysłu i wykonawcą tej dekoracji jest pan Ryszard Klimek wraz z rodziną, a oświetlenie stanowiące niemniej istotna część szopki przygotował pan Stanisław Olszowski.


POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76