Parafia
Aktualności
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Wmurowanie kamienia węgielnego
dla kościoła p.w.
Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach      13 czerwca 2013 roku parafia Gołkowice przeżywała podniosłą uroczystość, jaką był odpust ku czci św. Antoniego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowo budowaną świątynię.
     Uroczysta suma odpustowa została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza - ks. dra Andrzeja Jeża, a Mszę Świętą koncelebrowało wielu księży, w tym dziekan dekanatu Stary Sącz ks. Józef Wałaszek. Wierni czciciele św. Antoniego, w tym zaproszeni goście, mieli szansę zanosić modlitwy za przyczyną świętego w jeszcze surowych murach nowej świątyni.
     Tuż przed Mszą Świętą parafianie powitali Biskupa Ordynariusza oraz złożyli mu życzenia z okazji 25-lecia kapłańskiej posługi. Biskup nie krył wzruszenia i podziękował za wielką życzliwość.
     W homilii Pasterz diecezji tarnowskiej odnosił się do budowania kościoła zarówno tego materialnego, jak i duchowego. Zaznaczał, jak ważną rolę odgrywa tworzenie żywego kościoła na fundamentach wiary. Mówił: - Niech będzie on mocny mocą Eucharystii. Niech będzie mocny modlitwą indywidualną, rodzinną, wspólnotową. Niech będzie mocny zaangażowaniem w życie parafii, a zwłaszcza w dzieła miłosierdzia. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wielkie poświęcenie w budowie tej świątyni - dodał. Podkreślał znaczenie kamienia węgielnego, będącego symbolem Jezusa Chrystusa, skały na której chcemy budować swe życie. Wspominał również niedawne prace wykonywane przy nowym kościele. - Dzisiaj patrzymy na poszczególne elementy konstrukcji tej świątyni i widzimy, że ich wzajemne relacje, punkty podparcia dają w efekcie stabilność i pewność konstrukcji tej wznoszącej się, wspaniałej świątyni. W życiu jest tak samo. Funkcję tych elementów, na których wznosi się gmach ludzkiego życia pełni rodzina, nauczyciele, wychowawcy, duszpasterze. Potrzebujemy jednak wszyscy jednego, stałego punktu odniesienia. Tym właśnie punktem jest Osoba Jezusa Chrystusa. Zwrócił także uwagę na przenikające się, podczas wznoszenia świątyni, trzy elementy, jakimi są: natura, kultura i łaska. Wyjaśnił, że kościół powstaje na tle pięknego krajobrazu, jest dziełem kultury, jako architektoniczna bryła oraz, że przesiąknięty jest darem łaski, gdyż Bóg, za przyczyną świętego z Padwy, pozwala tworzyć to wspaniałe dzieło.
     Kamień węgielny, oprócz biskupa Andrzeja Jeża oraz dziekana ks. Józefa Wałaszka, wmurowali Jan Golonka, starosta sądecki, oraz Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Odczytano również akt upamiętniający to wydarzenie, który brzmiał następująco:
     Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk wyraził wdzięczność całej wspólnocie parafialnej za wszelkie dobro i pomoc we wznoszeniu domu Bożego. Słowa szczególnego podziękowania skierował pod adresem majstrów budowy kościoła, w tym do pana Antoniego Klaga, chwaląc za ogromną wyobraźnię oraz do inżynierów, a także wszystkich osób zaangażowanych w to wielkie dzieło.
Agata Masternak-Nawojowska


AKT POŚWIĘCENIA I WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO DLA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO W GOŁKOWICACH

BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE, ŚWIĘTEMU ANTONIUEMU PADEWSKIEMU CZEŚĆ I CHWAŁA

      W czwartek we wspomnienie Świętego Antoniego, patrona naszej parafii, podczas uroczystości odpustowych, 13 czerwca Roku Pańskiego 2013, w roku nawiedzenia naszej diecezji i parafii przez obraz Miłosierdzia Bożego oraz relikwii krwi błogosławionego Jana Pawła II i relikwii Świętej Faustyny, za pontyfikatu papieża Franciszka, w łączności z Benedyktem XVI papieżem, który przeszedł na emeryturę, kiedy nuncjuszem w Polsce był arcybp Celestino Migliore, prymasem arcybiskup gnieźnieński Józef Kowalczyk, metropolitą Krakowskim kardynał Stanisław Dziwisz, rządy w naszej diecezji sprawował J. E. Ks. Biskup dr Andrzej Jeż, a proboszczem parafii pw. Św. Antoniego w Gołkowicach był Ks. mgr Kazimierz Koszyk. Burmistrzem Starego Sącza był mgr Jacek Lelek. Nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego dla kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.

     J. E. Ksiądz Biskup dr Andrzej Jeż – Biskup Diecezjalny poświęcił i wmurował KAMIEŃ WĘGIELNY oraz dwie tablice upamiętniające to wydarzenie: jedną tablicę poświęcił osobiście a drugą poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w Starym Sączu 16.06.1999 roku, w murach kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, w obecności wielu kapłanów, sióstr zakonnych Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz rzeszy wiernych z parafii Gołkowice, parafii sąsiednich oraz wielu gości. Dokumentację projektową wznoszonej Świątyni wykonał mgr inż. Mirosław Trzupek wraz z mgr inż. Ewą Szajna - Kubacką z Nowego Sącza; projekt konstrukcyjny mgr inż. Andrzej Gołaszewski z Nowego Sącza; inspektorem nadzoru był mgr inż. Wiesław Smoroński z Limanowej; nadzór geodezyjny prowadził mgr inż. Zdzisław Domański; kierownikiem budowy był mgr inż. Tadeusz Kudłacz z Gołkowic; prace budowlane w większości prowadzone były systemem gospodarczym; majstrem budowy jest Antoni Klag ze Skrudziny – Parafia Gołkowice. Niech ten kamień węgielny wmurowany w ściany świątyni, wznoszonej z ogromnym poświęceniem wiernych mieszkających w miejscowościach: Gaboń Praczka, Skrudzina, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne oraz wiernych modlących się w naszych kościołach, będzie symbolem wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej, Świętemu Antoniemu za błogosławieństwo w dziele budowy, za codzienną obfitość łask, świadectwem wierności Kościołowi Świętemu wraz z papieżem Franciszkiem, całym Ludem Bożym naszego pokolenia.

      Na wieczną rzeczy pamiątkę niniejszy akt tego historycznego dla Parafii Gołkowice wydarzenia własnoręcznie przez Biskupa Ordynariusza dra Andrzeja Jeża wmurowany zostaje.

Gołkowice Górne 13.06.2013 r.


AD MAIOREM DEI GLOLRIAM! AMEN
AD LAUDEM TRINITATIS ET DEI PARAE

POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76