Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Boże Ciało

19 czerwca 2014 - Boże CiałoOŁTARZE

30 maja 2013 - Boże Ciało

      Mimo deszczowej początkowo pogody procesja Boże Ciała, jak co roku w naszej parafii zgromadziła licznych wiernych pragnących zamanifestować swa wiarę i wierność Jezusowi Chrystusowi. Uczestnicy procesji modlili się przy pięknie udekorowanych ołtarzach, na których szczególnie wymowne były teksty: „Te Deum laudamus”, „Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe oraz „Chlebem życia jest Pan”. Oprócz księży pracujących w naszej parafii: Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka , Ks. Katechety Krzysztofa Migacza, rezydentów: Ks. Kanonika Stefana Tokarza i Ks. Czesława Litaka, w uroczystościach wzięli udział księża rodacy: Ks. Roman Góra – misjonarz w Brazylii oraz emeryt Ks. Antoni Lorczyk. Oprawę procesji uświetniły orkiestra i Chór parafialny, sztandary: Ochotniczej Straży Pożarnej z Gołkowic Górnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz grupy dziecięce i młodzieżowe działające przy naszej parafii.OŁTARZE
7 czerwca 2012 - Boże Ciało

      Tegoroczna procesja Bożego Ciała zgromadziła licznie mieszkańców naszej parafii, których nie odstraszyły gromadzące się czarne chmury. Zgodnie z tradycją pielgrzymowaliśmy do czterech ołtarzy, z których jeden usytuowany był przy pomniku Jana Pawła II, a drugi u stóp wznoszonej świątyni. Po raz pierwszy jako kapłan uczestniczył w tej procesji nasz rodak, tegoroczny prymicjant ks. Paweł Tokarczyk.OŁTARZE
23 czerwca 2011 - Boże Ciało

      „Eucharystia przybliża nas zawsze do tej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.” Te słowa Jana Pawła II były wyrazem naszej wiary w obecność Jezusa w Eucharystii, kiedy towarzyszyliśmy Chrystusowi, który podczas procesji Bożego Ciała „zagrody nasze widzieć przychodzi, i jak się dzieciom Jego powodzi.” Wspólnie z nami w tej radosnej uroczystości uczestniczył nasz rodak, Ojciec Krzysztof Przychocki, misjonarz w Brazylii.OŁTARZE
3 czerwca 2010 - Boże Ciało

      Procesja Bożego Ciała w 2010 roku miała szczególne znaczenie dla budującego się w naszej parafii nowego kościoła. Ostatni ołtarz został umieszczony wewnątrz murów wznoszonej dopiero świątyni. Stąd popłynęło pierwsze błogosławieństwo Chrystusa Eucharystycznego dla całej parafii.OŁTARZE
11 czerwca 2009 - Boże Ciało

      Tegoroczna procesja Bożego Ciała miała w naszej parafii charakter wyjątkowy i historyczny. Dwa spośród czterech ołtarzy przygotowywanych w tym uroczystym dniu umiejscowiono w szczególnie znaczących dla mieszkańców miejscach. Jeden z nich został wkomponowany w niedawno powstały pomnik Jana Pawła II przypominając wszystkim nie tylko postać Papieża - Polaka, ale przede wszystkim jego naukę wyrażająca się w niesieniu Chrystusa ludziom całego świata. Po raz pierwszy ołtarz kończący procesję został umiejscowiony na płycie budowanego kościoła, na której mogli się też zgromadzić uczestnicy procesji. Modlitwą w tym właśnie miejscu parafianie Gołkowic starali się uprosić Błogosławieństwo Boże wielkiego dzieła budowy nowej świątyni.

22.05.2008

     Zgodnie z tradycją, w przypadające w czwartek Święto Bożego Ciała w Gołkowicach odbyła się uroczysta procesja drogami parafii. Prowadziła ona jak zwykle do czterech ołtarzy, przygotowanych przez przedstawicieli wsi należących do parafii tj. Gołkowic Górnych, Gołkowic Dolnych, Gabonia – Praczki i Skrudziny.
     Liczny udział parafian w procesji z Panem Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie był wyznaniem wiary, opowiedzeniem się za Chrystusem i zaproszeniem Go do naszych domów.

7.06.2007

     Licznym udziałem w uroczystej procesji Bożego Ciała mieszkańcy naszej parafii dali świadectwo swojej wierze w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Swą wiarę zamanifestowali oddając Chrystusowi publiczny hołd. Dzieci słały wędrującemu naszymi drogami Panu dywan z kwiatów, a wszyscy parafianie modlili się przy czterech, tradycyjnie przygotowanych ołtarzach.

15.06.2006

     Manifestując swoją wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie liczni parafianie wzięli udział w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. Jak co roku wiodła ona drogami parafii do czterech ołtarzy przygotowanych przez poszczególne wsie oraz służbę liturgiczną. Procesję uświetniały dzieci i młodzież dzwoniąc, sypiąc kwiaty, niosąc figury oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Figurę przedstawiającą postać patrona parafii Świętego Antoniego nieśli sołtysi wsi wchodzących w skład parafii.

PROCESJA

26.05.2005

     Wielu przeżyć religijnych dostarczyło nam Święto Bożego Ciała. Ta tak doniosła uroczystość miała i w naszym kościele bogatą oprawę. Jej punktem centralnym była oczywiście procesja, której trasa prowadziła drogami naszej parafii. Tradycyjne cztery ołtarze przygotowali mieszkańcy Gołkowic Górnych, Gołkowic Dolnych, Skrudziny oraz parafialna służba liturgiczna.

OŁTARZE

2006

2007

2008

2009

POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76