Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

Rok 2009 - II sezon budowy
 
 

Rozszalowywanie płyty głównej

Pierwsze prace przy budowie kościoła w Gołkowicach, w nowym sezonie rozpoczęły się 23 marca 2009 roku. Na początek należało rozszalować płytę główną zamykającą kondygnację techniczną i stanowiącą istotny element budowli. 2 kwietnia 2009 można było już przyjrzeć się pierwszym efektom prac budowlanych – pomieszczeniom tzw. „dolnego kościoła”.

Przygotowanie stempli – korowanie

Wraz z rozpoczęciem prac na placu budowy – 26 marca 2009 roku zaczęły się prace przygotowawcze do wylewania kolejnych płyt i słupów konstrukcyjnych – korowanie stempli.

Izolowanie i obsypywanie fundamentów

Dla właściwego zabezpieczenia budynku przed wpływem niszczących czynników zewnętrznych wykonano wiele prac polegających na zaizolowaniu kondygnacji technicznej. Te części budowli zostały następnie obsypane piaskiem, żwirem i ziemią w efekcie czego znalazły się pod jej powierzchnią. Prace przy fundamentach rozpoczęły się 6 kwietnia 2009, a jedne z ostatnich tego rodzaju działań miały miejsce 24 września 2009 roku.

Wykonywanie słupów konstrukcyjnych

Jednym z kluczowych działań budowniczych kościoła w Gołkowicach było wykonanie słupów konstrukcyjnych. Już 14 kwietnia 2009 roku miały miejsce pierwsze poważne prace przygotowawcze do właściwego do wykonania zbrojenia tych podstawowych elementów konstrukcji architektonicznej świątyni. Postępowały one stopniowo przez cały okres budowy, a jedne z ostatnich tego rodzaju prac zostały podjęte 3 października 2009 roku.

Wykopy pod wjazd i wejście do pomieszczeń kondygnacji technicznej

Jedną z pierwszych prac wykonywanych w nowym sezonie budowlanym były wykopy pod wjazd i wejście do pomieszczeń podziemnych. Prace te rozpoczęły się już 16 kwietnia 2009, a miały w przyszłości umożliwić wykorzystanie obszernych pomieszczeń tzw. kondygnacji technicznej. Większość wykopów została wykonana do 21 kwietnia 2009 roku.

Wjazd i wejście do pomieszczeń kondygnacji technicznej

Aby w przyszłości stało się możliwe wykorzystanie pomieszczeń znajdującym się w podziemnej części nowego kościoła konieczne było wykonanie traktów komunikacyjnych – wjazdu dla samochodów oraz wejścia dla ludzi. Po przygotowaniu wykopów prace te rozpoczęły się 18 kwietnia 2009 roku, by 22 kwietnia możliwe było wylanie pierwszego betonu. Szalowanie, prace zbrojeniowe, izolacyjne i betoniarskie trwały systematycznie chociaż z przerwami większość sezonu budowlanego tj. do 24 listopada 2009 roku. Zarówno wjazd dla samochodów, jak i schody dla pieszych musiały być wykonane solidnie, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, a kolejne etapy i uzyskane efekty najlepiej obrazują zdjęcia.

Prace zbrojeniowe

Są nieodłącznym elementem prac budowlanych, a szczególne znaczenie mają przy tak wielkich przedsięwzięciach, jak budowa kościoła. Trwały prawie od samego początku prac w sezonie 2009 i obejmowały zbrojenie płyt, wjazdu i wejścia do części podziemnej, chóru, ściany prezbiterium, schodów, a przede wszystkim jednego z najistotniejszych elementów podtrzymujących – słupów konstrukcyjnych.

Płyta pod zakrystią

Jednym z elementów prac, który należało wykonać na początku sezonu 2009 było zalanie płyty pod zakrystią. Wykonanie tej części prac miało na celu ostateczne „zamknięcie” etapu prac ziemnych i powstawania kondygnacji technicznej. Stemplowanie tej płyty rozpoczęło się 25 kwietnia 2009 roku, by pod koniec kwietnia możliwe było zbrojenie, a 16 maja 2009 roku zalanie tak przygotowanej konstrukcji płyty betonem.

Prace murarskie

…a mury rosły…

12 maja 2009 roku rozpoczęły się prace murarskie przy budowie nowego kościoła w Gołkowicach. Położenia symbolicznej pierwszej cegły dokonał Ks. Prob. Kazimierz Koszyk wraz z nieżyjącym już niestety dotychczasowym majstrem budowy panem Antonim Olszakiem. Od tego dnia mury budowli systematycznie rosły, by w dniu 21 listopada 2009 roku dać ostateczny efekt widoczny na zdjęciach. Mury świątyni zostały w ten sposób zabezpieczone na okres zimy i przygotowane do tworzenia w kolejnym sezonie konstrukcji dachu.

Lanie ściany prezbiterium

Pierwsze prace zbrojeniowe i szalunkowe przy tym niezwykle trudnym i ważnym elemencie architektury nowego kościoła miały miejsce początkiem czerwca. Ta półokrągła, betonowa ściana powstawała w kilku etapach. Istotny fragment został zalany 23 lipca 2009 roku. Część ściany powstawała 15 września 2009 roku, a w ostatecznym kształcie ściana powstała 31 października 2009 roku. W listopadzie ze ściany prezbiterium zostały zdjęte szalunki.

„Chór” ze schodami

Szczególnie ważną architektonicznie częścią kościoła jest „chór”. 27 lipca 2009 roku rozpoczęto stemplowanie i szalowanie jego kolejnych części. Już z początkiem sierpnia widoczne były pierwsze elementy zbrojeniowe tej płyty oraz schodów wiodących na górę. Zbrojenie powstawało do 28 sierpnia 2009 roku wiążąc ze sobą poszczególne części „chóru”, w tym zwłaszcza tzw. „wieńce” i podtrzymujące całość słupy konstrukcyjne. W dniu 29 sierpnia 2009 roku zalana została płyta „chóru”, jak również schody łączące ją z pozostałą częścią kościoła.

Płyta nad zakrystią wraz ze schodami

Jako jedna z ostatnich prac została wykonana płyta zamykająca zakrystię oraz pomieszczenia z nią związane. Stemplowanie pod tę płytę rozpoczęte zostało w końcu sierpnia. Od początku września pracujący trudzili się nad wykonaniem zbrojenia płyty oraz schodów. 15 września 2009 roku płyta wraz ze schodami została zalana.

Rozeta

Bardzo ważnym i trudnym elementem zewnętrznej architektury gołkowickiego kościoła jest rozeta zaplanowana nad głównym wejściem. Efekty prac przygotowawczych do wymurowania otworu mającego mieścić w przyszłości rozetę były widoczne 10 września 2009 roku, a imponujący efekt końcowy można było dostrzec już 21 września 2009 roku. Wyniki prac na tym etapie dają już spore wyobrażenie o architekturze powstającej świątyni.

Tak wyglądała nowo powstająca świątynia w Gołkowicach na zakończenie sezonu prac w 2009 roku

***

Omnia possibilia sunt apud Deum
U Boga wszystko jest możliwe.
                               Jezus Chrystus

Ufni w słowa Jezusa Chrystusa módlmy się, by z tym samym zapałem, dobrą wolą, wiarą i nowymi siłami przystąpić do kolejnego etapu budowy.

 
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76