Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

     Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest stowarzyszeniem dzieci, które na mocy chrztu są pełnoprawnymi jego członkami i mają w Kościele własną organizację na prawach papieskich.
     Patronem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest Dzieciątko Jezus. W "Liście do dzieci" Jan Paweł II napisał "Niebo - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" .
- Dzieci w wieku przedszkolnym są kandydatami i przygotowują się do zadań apostolskich w PDMD poprzez formację dostosowaną do ich wieku
- W wieku wczesnoszkolnym przyjmowane są do PDMD, najczęściej przy okazji I Komunii św. Otrzymują wtedy legitymacje członkowskie i podejmują statutowe zadania zarezerwowane im w misyjnej współpracy Kościoła
- Dzieci w wieku szkolnym (do ostatnich klas szkoły podstawowej) rozszerzają PDMD w szkole i parafii. Często stają się one liderami ognisk misyjnych w parafii i wielu inicjatyw apostolskich.
     Dzieło, aby mogło właściwie się rozwijać, potrzebuje asystencji osób dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Często wspierają je oni materialnie, ponieważ dzieci przy różnych okazjach zbierają ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych i mobilizują do poważnego zaangażowania się w pomoc dzieciom najbiedniejszym. Poprzez dzieci w misyjną współpracę włączają się całe rodziny, i ten etap wspólnego zaangażowania apostolskiego jest dla Kościoła najcenniejszy.
     Założycielem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci był żyjący w latach 1785-1844 francuski bp Karol de Forbin-Janson, który w siedem lat po mianowaniu (w 1823 r.) biskupem Nancy musiał ze względów politycznych opuścić swoją diecezję. Udał się wtedy do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako misjonarz, a następnie starał się przedostać do Chin. Widząc jak wiele dzieci jest skazanych na śmieć głodową i że dzieci te pozostają bez chrztu, Biskup Janson (po rozmowach w 1842 r. z Pauliną Jaricot, założycielką Dzieła Rozkrzewiania Wiary) zwrócił się z apelem do dzieci, aby włączyły się w ratowanie swoich zagrożonych rówieśników. Dzieci chrześcijańskie przez swoją codzienną modlitwę i miesięczne, zwykle groszowe ofiary zobowiązywały się do niesienia pomocy dzieciom w krajach misyjnych. Jedną z pierwszych członkiń Dzieła była Paulina Jaricot, której system dziesiątkowy, zastosowany w Dziele Rozkrzewiania Wiary, został tu zastąpiony "dwunastkami". System "dwunastek" został przyjęty z uwagi na fakt, że Patronem Dzieła jest Dziecię Jezus, a Jezus skończył swoje dzieciństwo w wieku lat 12, gdy wybrał się z Maryją i Józefem do świątyni. W Dziele Dzieci "oddziały” (12 dzieci) i "dywizje" (144 dzieci) mnożą się dwunastkami. Na krótko przed śmiercią Założyciela (w październiku 1844 r.) Dziecięctwo Misyjne istniało już w 65 diecezjach Francji. W roku 1846 działało także poza Francją. Papież Pius XI podniósł je do rangi Dzieła Papieskiego. Do roku 1980 jego siedzibą był Paryż. Obecnie znajduje się ona w Rzymie w Pałacu Kongregacji Ewangelizacji Narodów, obok sekretariatów generalnych pozostałych Papieskich Dzieł Misyjnych. Dziś na całym świecie PDMD przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci, kształtuje ich misyjną świadomość i otwarcie na cały świat.
     Bp Forbin-Janson poprosił dzieci o jedno "Zdrowaś Maryjo" codziennie i jednego "grosza" w tygodniu, dlatego codzienna modlitwa i osobiste wyrzeczenia (choćby jednego cukierka) stanowią zasadnicze zobowiązanie członków PDMD. Dzieci dzielą się tym, co otrzymują w prezencie, dlatego z okazji I Komunii św. przygotowują w Białym Tygodniu koperty z jakąś ofiarą pieniężną dla dzieci w krajach misyjnych. Podejmują różne własne inicjatywy zdobywania pieniędzy na ten cel, takie jak zbieranie złomu, makulatury, znaczków itp., przygotowywanie pocztówek, pisanek, wianków, lampionów, organizowanie loterii. Zbierają dla dzieci w krajach misyjnych ofiary od dorosłych, np. kolędując dla misji w okresie Bożego Narodzenia
Uprzywilejowany czas działalności PDMD to:
Światowy Dzień Misyjny Dzieci, obchodzony w Polsce 6 stycznia lub w najbliższą tej dacie niedzielę;
okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne);
okres Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia dla misji);
Biały Tydzień z okazji I Komunii św.;
Tydzień Misyjny w październiku;
diecezjalne i krajowe kongresy .

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce

     Od 1857 roku Dzieło to, pod nazwą Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, prowadziły w Małopolsce siostry Szarytki. W 1872 r. kierownictwo przejęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. We wszystkich diecezjach zostało ono wprowadzone w 1928 r.
Działalność Dzieła została przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej, a później w wyniku likwidacji w 1949 r. przez władze komunistyczne wszystkich organizacji i stowarzyszeń katolickich. Po Soborze Watykańskim II rozpoczęło ono swoją działalność duszpasterską w latach siedemdziesiątych dzięki intensywnej działalności ks. bpa Jana Wosińskiego, pierwszego po wojnie dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.
W latach dziewięćdziesiątych odnotowuje się dynamiczny rozwój Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
     Ponad połowę zebranych przez dzieci w ciągu roku ofiar na misje stanowią datki składane podczas Białego Tygodnia przez dzieci pierwszokomunijne.

Rok 2008 Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

     Konferencja Episkopatu Polski na 339. Zebraniu Plenarnym KEP (13-14 III 2007 r.) z okazji 150-lecia Dzieła w naszym kraju ustanowiła rok duszpasterski 2008 "Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci". Tym samym Kościół w Polsce zwrócił się do wszystkich kapłanów, katechetów, animatorów, wychowawców oraz całe wspólnoty parafialne o zapoznanie się z ideą Dzieła i skorzystanie z jego błogosławionych owoców.
     Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci poświęcona została kolejna edycja konkursu "Mój szkolny kolega z misji" w roku 2008, skierowanego do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Finał konkursu - 7 czerwca 2008 r. podczas jubileuszowego kongresu PDMD w Krakowie-Łagiewnikach.

Teksty pochodzą z:
oficjalnej strony Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
oraz portalu wiara.pl.

Ogniska Papieskiego Dzieła Misyjnego w naszej parafii

     W 2004 r. powstało w naszej parafii Gołkowice oraz w Szkole Podstawowej w Skrudzinie ognisko misyjne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. PDMD to sposób przeżywania Kościoła przez dziecko. Uczy powszechności Kościoła. PDMD oznacza: dzieci - dzieciom misji, które Chrystusa nie znają lub znają w małym stopniu. Patronką ogniska misyjnego jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, ponieważ jest ona Patronką Misji.

     Spełniamy zadania, które wyznaczył założyciel Dzieła - bp Karol de Forbin-Janson w 1843 roku:
1.Modlitwa za dzieci z krajów misyjnych.
2.Dobre uczynki dla dzieci z krajów misyjnych.
3.Ofiara materialna z własnych wyrzeczeń.

     Staramy się realizować następujące cele:
1)Kształtowanie odpowiedzialności za misje.
2)Duchowa i materialna pomoc misjom.
3)Informowanie o wielorakich potrzebach misji.
4)Kształtowanie animatorów i współpracowników misji.


     Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to nie tylko grupa "wybrańców". Należą do niego wszystkie dzieci z klasy III – VI w Szkole Podstawowej w Skrudzinie. Dlatego, że zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła nie może być czymś dodatkowym. Jest to obowiązek i przywilej, wynikający z sakramentu chrztu św. Ten dar otrzymaliśmy i powinniśmy się nim dzielić.
     Staramy się realizować następujące cele:
1.Kształtowanie odpowiedzialności za misje przez:
- Listy do Misjonarzy z okazji Świąt.
- Przygotowanie paczki z przyborami szkolnymi dla dzieci afrykańskiej szkoły w Gasiza w Rwandzie, gdzie pracuje o. Eliasz Trybała OCD.
2. Duchowa i materialna pomoc misjom:
Róże Różańcowe Dzieci:
W szkole w Skrudzinie należą do nich wszystkie dzieci z klas III - VI.
- Żywy Różaniec:
Co tydzień różaniec misyjny przekazywany jest kolejnemu dziecku w klasie z czasopismem "Świat misyjny". Dziecko wraz z rodziną modli się w domu w intencjach misyjnych.
- Papieskie Intencje Misyjne:
Posiadają je wszystkie dzieci. Na każdej katechezie dyżurny prowadzący włącza je do modlitwy przed i po lekcji.
- Patronat misyjny:
Każdy uczeń otrzymał na początku roku szkolnego i sprawuje modlitewną "opiekę" nad wybranym Misjonarzem lub Misjonarką.
- Modlitwa osobista.
- Skarbonka misyjna:
Drobne ofiary dzieci co miesiąc przekazywane są do sekretariatu PDMD w Tarnowie lub na in. cele misyjne.
- Znaczki na misje:
Przekazywane są dla oo. redemptorystów w Tuchowie.
- Comiesięczna liturgia Mszy św.:
Każdy I. piątek miesiąca jest w naszej parafii dniem modlitwy i ofiary na misje.
- Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny:
Jest szczególnie uroczyście obchodzony. Każdy dzień poświęcony jest innemu kontynentowi:
*niedziela - prezentowane są wszystkie kontynenty,
*poniedziałek - Azja (kolor żółty),
*wtorek - Europa (biały),
*środa - Ameryka (czerwony),
*czwartek - Afryka (zielony),
*piątek - Oceania (niebieski),
*sobota - wszystkie kontynenty.
Każdego dnia dzieci ubrane są inaczej, odpowiednio dla danego kontynentu, przygotowują liturgię, dary ofiarne, komentarze, nabożeństwo różańcowe a także przez dekorację i muzykę pragną przybliżyć i modlić się za dany kontynent.

- Przygotowanie i przeprowadzenie loterii misyjnej:
W październiku 2006 roku pod hasłem: "Dzieci ze Skrudziny - dzieciom w Brazylii". Uzyskany dochód został przekazany dla br. Krzysztofa Przychockiego redemptorysty pochodzącego z Gołkowic, pracującego w Salwador da Bahia w Brazylii.
W październiku 2007 r. pod hasłem: "Dzieci ze Skrudziny - dzieciom w Rwandzie" - uzyskany dochód w został przekazany dla o. Eliasza Trybały karmelity bosego.
- Przygotowanie akcji Kolędników Misyjnych.
To przedsięwzięcie, które nie jest zorientowane tylko na zbieranie pieniędzy:
*pozyskanie dorosłych opiekunów,
*spotkanie ze wszystkimi opiekunami,
*przygotowanie z dziećmi tekstów,
*przygotowanie strojów,
*przygotowanie gwiazd,
*przygotowanie skarbonek,
*nauka kolędy w języku lingalo "Esengo ya mbotama",
*przygotowanie planu tras poszczególnych grup kolędniczych.
W 2005 r. liczba grup kolędniczych - 32, wszystkich dzieci biorących udział w kolędowaniu - 152. Pracowały, aby zapewnić wodę do picia dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej oraz pomóc dzieciom Indonezji pod hasłem: "NZARA TI NGU".
W 2006 r. w kolędzie misyjnej wzięło udział 75 dzieci w 15 grupach - "TI INGA LO".
W 2007 r. - 99 dzieci w 19 grupach pracowało, by „podarować radość" dzieciom w Brazylii, Peru, Republice Konga, Rwandy i Mołdawii - "ESSENGO MPO NA BANA".
- Odprawa kolędników misyjnych:
To uroczysta Msza św., na którą przychodzą wszystkie dzieci w strojach kolędniczych, z gwiazdami i skarbonkami oraz ze swymi opiekunami, przygotowują liturgię a po specjalnym błogosławieństwie udają się w kilkugodzinną trasę, by głosić radość Bożego Narodzenia oraz mówić o tych, którzy tej radości nie znają w wielu krajach misyjnych.
- Przeprowadzenie nabożeństwa 40-godz. o charakterze misyjnym.
- Przyprowadzenie misyjnej Drogi Krzyżowej.
- Włączenie się w Wielkim Poście w akcję "Mój dar na mleko dla dzieci z przedszkola w Dimako w Kamerunie", organizowaną przez siostry i dzieci z przedszkola sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach.
- Zorganizowanie w parafii zbiórki do puszek - jako pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Peru w sierpniu 2007 r.
3.Informowanie o wielorakich potrzebach misji:
Propagowanie idei misyjnej w środowisku.
- Zaproszenie do parafii i szkoły - z okazji Tygodnia Misyjnego - o. Eliasza Trybałę OCD misjonarza z Rwandy i Burundi, przebywającego na urlopie w Polsce. O. Misjonarz przeprowadził katechezy misyjne oraz prelekcję ogólną w szkole w Skrudzinie oraz wygłosił homilie w kościele w Gołkowicach i w kaplicy w Skrudzinie. - Zachęta do lektury czasopism o tematyce misyjnej:
"Świat misyjny",
"AMAHORO - pokój" (prenumerata 1 egz. na rodzinę),
"Misje dzisiaj".
Przygotowania do Kongresu Misyjnego w Krakowie w VI.2008.
4.Kształtowanie animatorów i współpracowników misji:
- Udział dzieci i młodzieży w Dniach Formacji Misyjnej podczas wakacji i ferii zimowych.
- Udział osób dorosłych, należących do Róż Różańcowych oraz innych w Dniach Formacji Misyjnej w ciągu roku.
- Przeprowadzenie parafialnego konkursu na najładniejsze stroje kolędników misyjnych.
- Udział w Diecezjalnych Spotkaniach Kolędników Misyjnych z Księdzem Biskupem w Tarnowie.
W 2008 r. grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Skrudzinie zajęła IV miejsce w diecezjalnym konkursie na najładniejsze stroje i gwiazdę.
- Współpraca z Biurem Misyjnym oo. karmelitów bosych w Krakowie oraz Biurem Misyjnym sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.
- Udział w pielgrzymkach do środowisk misyjnych.

     Misje to nie tylko sprawa dorosłych, ale to również zadanie dla dzieci. W naszej parafii uwrażliwiamy dzieci na sprawy misji, na potrzeby ich rówieśników z krajów misyjnych.
     Odbywa się to poprzez szereg różnych inicjatyw. Gdy w okresie Tygodnia Misyjnego przygotowujemy akcję pomocy dzieciom z krajów misyjnych, wszyscy bardzo ofiarnie podejmują trud wyrzeczenia. Każdy, nie tylko dzieci, ale również nauczyciele i pracownicy szkoły w Skrudzinie mogli zrezygnować z jakiejś przyjemności i zaoszczędzone pieniądze przeznaczać na loterię misyjną, która trwała przez cały tydzień.
     A jakże nie wspomnieć o kolędnikach misyjnych? Zaangażowane są w to niekiedy całe klasy. A Róże Różańcowe? Pragniemy modlitwą różańcową opasać cały świat.
     Bardzo cieszy to, że idea misyjna coraz częściej pojawia się już spontanicznie w modlitwie dzieci oraz w zadaniach, pracach jakie piszą. Niemal zawsze jest jakieś odniesienie do misji. Wierzymy, że przyniesie to owoc w ich życiu, będzie pomocą dla Kościoła misyjnego i przysparza chwały Bożej.

opr. s. Marzena od Matki Bożej Szkaplerznej6 czerwca 2009 - Kongres misyjny w Tarnowie

"Życia nie zmarnuję,
gdy dzieciom świata miłość podaruję"

     W ostatnią sobotę, tj. 6 czerwca sto pięćdziesięcioro dzieci z naszej parafii wzięło udział w II Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci w Tarnowie. Była to najliczniejsza grupa spośród parafii tarnowskich, w sumie na kongresie zgromadziło się aż 5 tys. dzieci. Są one przedstawicielami prężnie działających grup: Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników Misyjnych, Dziecięcej Służby Maryjnej, ministrantów i innych, które chcą reprezentować naszą wspólnotę parafialną i działać na rzecz Misji Świętych. Uczestników Kongresu gościła tarnowska parafia pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny. Organizatorzy zadbali o wzbogacenie wiedzy o krajach misyjnych - dzieci zobowiązane zostały do zaakcentowania elementów strojów i kultury charakteryzujących dane kontynenty. Młodzi przedstawiciele naszej wspólnoty ubrani byli w żółte stroje symbolizujące kontynent azjatycki, do którego zostali przydzieleni. Tegorocznym obchodom 150 - lecia obecności Papieskiego Dzieła Misyjnego w tarnowskim Kościele towarzyszyło hasło: "Życia nie zmarnuję, gdy dzieciom świata miłość podaruję". Nasze dzieci nie muszą udowadniać, że jest ono im niezwykle bliskie. W swojej codziennej działalności, zaangażowaniu na rzecz dzieci świata, którym żyje się trudniej niż im samym, ustawicznie dają świadectwo swoich uczuć. Ofiarowując symboliczne datki, stanowiące w przybliżeniu wartość jednego cukierka, znacznie przyczyniają się do wywołania uśmiechu na twarzach swoich rówieśników żyjących w krajach misyjnych. Właśnie takie "kongresowe cukierki" o symbolicznym znaczeniu otrzymywali wszyscy mali uczestnicy Kongresu z przesłaniem ("Dzisiaj jest radością Twoją, spraw, by jutro był też moją", "Dzisiaj jest dla Ciebie, spraw, by jutro był od Ciebie").
     Wspólna modlitwa, udział we Mszy Świętej, homilia o życiu dzieci w Brazylii i spotkanie z arcybiskupem Anatolem Milandou z Brazzaville (Republika Konga) dostarczyły niezwykle podniosłych przeżyć, ale i okazały się duchowym wstępem do sukcesu całkiem wymiernego i bardzo znaczącego: dzieci biorące udział w konkursie "Łańcuch miłości" zajęły w nim I miejsce! Nasz łańcuch składał się aż z 2125 ogniw, z których każde symbolizowało jedno zobowiązanie podejmowane przez dziecko na rzecz swoich rówieśników z krajów misyjnych. Wynik konkursu wskazuje, że dzieci z naszej parafii podjęły ich najwięcej. Jakby tego było mało, dzieci dostarczyły nam i sobie jeszcze więcej radości, zajmując III miejsce w kolejnym konkursie: "Poślij latawiec". Duchowe przeżycia, smak zwycięstwa, sprzyjająca aura, tańce i inne atrakcje sprawiły naszym małym przedstawicielom wiele radości i utwierdziły ich oraz ich opiekunów w przekonaniu, że misyjne dzieło nie tylko warto, ale i trzeba kontynuować.

Józefa Konieczny

13 grudnia 2009 – I Kiermasz Misyjny

"Aby mieli życie"
Pierwszy misyjny kiermasz na rzecz Afryki w parafii Gołkowice

      W dniu 13 grudnia 2009 r. po raz pierwszy w naszej parafii odbył się kiermasz misyjny na rzecz Afryki. Każdy z nas mógł okazać swą życzliwość i hojność wobec potrzebujących. Wszyscy składający ofiarę na misje w zamian otrzymali różnorodne ozdoby świąteczne m.in.: stroiki, szopki, choinki itp. Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za dobroć waszych serc, dzięki temu pomożemy misjom w Afryce. Kwota zebrana z Waszych ofiar wyniosła 1.810 zł. Kiermasz udał się przede wszystkim dzięki naszej wspólnocie oraz organizatorom, którymi byli:
ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Jadwiga Bober z rodziną, Elżbieta Plata, Mateusz Witnik, Paweł Krzak, Michał Witnik, Karol Witnik, Magdalena Korona, Natalia Olchowa, Karolina Bober, Kamil Bober, Andrzej Marduła, Ewelina Plata, Marcin Haza, siostra Anita, Karolina Florek.
Mateusz Witnik
14 marca 2010 – II Kiermasz Misyjny

     Drugi kiermasz misyjny został zorganizowany z okazji Świąt Wielkanocnych. Można było nabyć piękne stroiki świąteczne pamiętając o tym, że zgromadzone fundusze zostaną przekazane do krajów misyjnych, a więc ludzi potrzebujących pomocy dosłownie w każdej dziedzinie życia.11 grudnia 2011 – IV Kiermasz Misyjny

     Pod hasłem „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”.16 grudnia 2012 – V Kiermasz Misyjny

     Tegoroczny kiermasz misyjny został zorganizowany przez członków Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z Gołkowic pod kierunkiem Siostry Izajaszy. Jego hasłem było zawołanie E KANGBI MABE TI E - Dzielmy się wiarą, które towarzyszyło również w tym roku kolędnikom misyjnym. Pięknie wykonane aniołki, stroiki itp. budziły zainteresowanie parafian przychodzących na niedzielne Msze Św. do ostatniego egzemplarza.15 grudnia 2013 – VI Kiermasz Misyjny
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76