Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości

AKCJA KATOLICKA - ROK 2012


28 stycznia 2012 r. - Podsumowanie działalności POAK za rok 2011.

Program działania na rok 2012:

 1. Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD - Bank Żywności, wspólnie z Caritas.
 2. Adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa (19.02.)
 3. Prowadzenie Drogi Krzyżowej - Wielki Post.
 4. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, udział członków POAK.
 5. Udział członków POAK w rekolekcjach w Ciężkowicach w dniach (24-26.02.).
 6. Nabożeństwo POAK w dniu św. Wojciecha - patrona AK (23.04.).
 7. Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Jamnej (12.05.).
 8. Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki majowej  i wspólnej modlitwy w kaplicy w Skrudzinie(20.05.).
 9. Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę (16.06.).
 10. Uczestnictwo POAK w Wielkim Odpuści Tuchowskim (01.07.).
 11. Czynny udział członków AK w organizacji VII Festynu Parafialnego (08.07.).
 12. Pielgrzymka AK do Ziemi Świętej (Lipiec).
 13. Prowadzenie modlitwy różańcowej w radio RDN Małopolska (09.08.).
 14. Dzień Społeczny w Gródku nad Dunajcem „Ekonomia i katolicy” (wrzesień).
 15. Wybory Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej (wrzesień).
 16. Prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele parafialnym w Gołkowicach (październik).
 17. Pielgrzymka AK do Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
 18. Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata - Święto AK w Tarnowie (25.11.).
 19. Spotkania formacyne w oparciu o materiały AK.
 20. Wykład pani doc. St. Kardaszewicz, członka AK na temat powstawania i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.
 21. Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez parafię w Gołkowicach.

19 lutego 2012 r. - adoracja podczas 40-godzinnego nabożeństwa


24-26 lutego 2012 r. - rekolekcje w Ciężkowicach

Do Ciężkowic udali się przedstawiciele POAK na doroczne rekolekcje dla członków AK Diecezji Tarnowskiej. Tematem tegorocznych wielkopostnych rozważań, które przygotował Asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej ks. Jan Bartoszek było hasło i związane z nim myśli: „Z bł.Karoliną Kózką w Kościele, który jest naszym domem”.

Tegoroczne rekolekcje zgromadziły ponad 100 stowarzycieli AK z naszej diecezji.   W ich ramach oprócz nauk przeprowadzona została Droga Krzyżowa, nabożeństwo pokutne, spowiedź święta oraz śpiewano godzinki i pieśni wielkopostne, odmawiano Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także przeżywano Eucharystyczne spotkania z Jezusem.

Oto tematy, które rozważano na rekolekcjach świętych: „

 • Perspektywa świętości - rekolekcje z bł. Karoliną” „
 • Trzeba zgodzić się na swoje życie, czyli <<życie bez sensacji>> - rodzina” „
 • Trzeba mieć fundament - wiara” „
 • Trzeba mieć w życiu motywację i cel - nadzieja” „
 • Nie wszystko zależy od nas - łaska i  modlitwa” „
 • Co jest najważniejsze? - miłość” „

Poruszono również sprawy bieżące, planowano dalsze działania, zebrani wymieniali się doświadczeniami.


16 marca 2012 r. - prowadzenie Drogi Krzyżowej w parafialnym kościele


23 kwietnia 2012 r. - Nabożeństwo św. Wojciecha, patrona AK


12 maja 2012 r. - Spotkanie modlitewno - formacyjne - Jamna

W dniu 12 maja 2012 odbyło się w Domu Świętego Jacka na Jamnej, spotkanie modlitewno - formacyjne, dla wszystkich oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 300 osób. Również z naszego Parafialnego Oddziału AK przybyło kilka osób. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11, którą w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei odprawił ks. mgr Jan Bartoszek Asystent Diecezjalny Akcji  Katolickiej.  W koncelebrze Mszy

Świętej uczestniczyło wielu księży – Asystentów Parafialnych. Uczestnicy wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. mgr J. Bartoszka, rozpoczynającej się słowami  Jezusa „Jeżeli  was świat znienawidził, wiedzcie, że mnie wcześniej znienawidził”. Miłość wyróżnia wspólnotę,wspólnotą jest ojczyzna. Ważna jest przynależność do grupy, do narodu. Indywidualizm czyni ludzi daltonistami na kościół,  rodzinę, dobro społeczne. „Każdy naród wzbogaca wspólnotę narodów” (Z. Krasińki). Dalej ks. J. Bartoszek podkreślał iż „Ojczyzna, to kraj, którego czuję się cząstką. Jestem cząstką tego kraju moim duchem i ciałem, językiem i kulturą, wspomnieniami i środowiskiem życiowym, zakorzenieniem i ideałami. Jest to kraj, z którym czuję się związany najgłębiej - zazwyczaj dlatego, że tu się urodziłem i mieszkam, i dlatego, że tutaj czuję się najbardziej u siebie. /Prof. Jacek Salij OP/ To kraj i groby przodków. Ernest Bryl powiedział „Ojczyzna to miejsce, gdzie musimy być razem”. Co należy zrobić, by ojczyzna miała coś z duchowego domu? Dom duchowy to miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie.  Być  wolnymi, to być u siebie, walczyć przeciw eutanazji i aborcji. 

Po Mszy Świętej i homilii, przy wspólnym śpiewie dla Maryi Matki Niezawodnej Nadziei, zapaleniu świec i modlitwie z  prośbami w wielu intencjach, oczekiwaliśmy na konferencję. Konferencję na temat „Katolicyzm i patriotyzm - Kościół na straży polskiej wolności” poprowadził  p. dr Kazimierz Mazur Prezes POAK w Dębicy. Temat jego wykładu brzmiał: ”Wychowanie patriotyczne współczesnego społeczeństwa w ujęciu Biskupa Polowego, gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego”.  

 Oto kilka myśli z Konferencji. 

Głównym zadaniem Akcji Katolickiej jest „służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie”. Dzisiaj nasz ojczyzna jest polem bitwy o Polskę trwającą na fundamencie wiary i kultury chrześcijańskiej. Współczesny człowiek miesza dobro i zło, co jest efektem tchórzostwa w dochodzeniu do prawdy. Swoiste rozdwojenie jaźni powoduje pustkę duchową, narasta poczucie zniewolenia umysłu i serca. Władza stała się celem, a polityka to zło, które wkrada się w struktury społeczne. Pustka duchowa rodzi zapotrzebowanie na określony typ człowieka. Targowica ducha i kultury społecznej rodzi się ze zła.

Preferuje się sekularyzm jako system lansujący obraz świata bez Boga /Słownik Katolickiej Nauki Społecznej/. Demokracja  to nowe sumienie. Interes grupy to interes partii. Dr Mazur przypomniał słowa Jana Pawła II, „Współczesny człowiek Ŝyje tak, jakby Bóg nie istniał”. Wykładowca w swoim wykładzie zwrócił uwagę na słowa ks. bp T. Płoskiego:

„Zlaicyzowana Europa, Europa poprawności politycznej eutanazję nazywa solidarnością z cierpieniem… To jest Europa chrystofobiczna – lękająca się Chrystusa.” Dziś Europa lęka się Chrystusa, przyczyną jest brak patriotyzmu, wartości nieprzemijających, gotowości do poświęceń nawet za cenę własnego życia.  Patriotyzm to pochodna czci należnej rodzicom i Bogu. Wiara, ukazywanie ludziom wspólnoty Bożej, to skuteczne przenikanie we współczesne społeczeństwo szczególnie dla młodego pokolenia. Ojczyzna potrzebuje miłości, pokory, jedności w budowaniu dobra wspólnego i wychowaniu młodego pokolenia. Siłą każdego pokolenia jest dawanie świadectwa (bez względu na jego cenę) - honor, męstwo, odwaga. Do tego potrzebne jest błogosławieństwo Matki, która prowadzi do  Syna Jezusa. „Nie bójcie się Maryi Królowej Polski wziąć do siebie” /ks. bp T. Płoski/.

Tak liczna obecność członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej, była znacząca w miejscu, gdzie 20 lat temu Jan Paweł II poświęcił Kamień Węgielny pod budowę Sanktuarium, a  w roku 1998 ukoronował obraz Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Dom św. Jacka i Sanktuarium w Jamnej powstały w wyniku starań Dominikanina O. Jana Góry z błogosławieństwem Jana Pawła II.

Jadwiga Gomółka


20 maja 2012 r. - VI Pielgrzymka Majowa, wspólna modlitwa w kaplicy w Skrudzinie

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, nasza wspólnota parafialna odbyła kolejną pielgrzymkę - majówkę do kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie. Jak co roku inicjatorem maryjnych modlitw był Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz od zeszłego roku również Młodzieżowa Grupa Apostolska pod przewodnictwem Księdza Katechety Krzysztofa. Maryjnemu pielgrzymowaniu towarzyszyła modlitewna atmosfera, którą tworzyły piękne, radosne śpiewy, wychwalające Maryję. Po dojściu do celu zostało odprawione nabożeństwo majowe oraz nowenna do Ducha Świętego przed świętem Zesłania.  Liczna rzesza parafian uczestniczyła w tym rodzinnym, modlitewnym wydarzeniu. Pogoda bardzo dopisała, więc nie mogło zabraknąć tradycyjnego pikniku na łonie natury. Można było posilić się smacznymi kiełbaskami przygotowanymi przez nasze parafianki, wspaniale bawić się przy dźwiękach muzyki, tańcząc na placu przed szkołą w Skrudzinie. Wielką popularnością cieszył się taniec belgijski, który zgromadził młodzież oraz najmłodszych uczestników pielgrzymki. Wszyscy zebrani radośnie przeżywali to niedzielne, majowe spotkanie. 


8 lipca - VII Festyn Parafialny

Już po raz kolejny wspólnota parafialna przeżywała wspaniałą zabawę podczas Festynu Parafialnego, będącego okazją do integracji społeczności, lecz przede wszystkim do gromadzenia tak bardzo potrzebnych ofiar na rzecz budowy nowej świątyni. W to wielkie przedsięwzięcie zaangażowani byli również członkowie POAK.

Więcej na temat festynu tutaj.


9 września - Msza św. patriotyczna pod Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Przehybie

Jak co roku pod Krzyżem III Tysiąclecia o godz. 14 w niedzielne popołudnie zgromadzili się na Eucharystii przedstawiciele środowisk kombatanckich i lokalnych władz samorządowych, duchowieństwo, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści. Odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Uroczystość zorganizowana jest z inicjatywy Zarządu Koła Światowego Związku Armii Krajowej w Starym Sączu oraz naszą parafię, w tym również przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.


16 września - Spotkanie dekanalne w Barcicach

W godzinę Miłosierdzia Bożego, w niedzielne popołudnie członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszego dekanantu (Starego Sącza, Barcic oraz Gołkowic) zgromadzili się na Eucharystii w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Barcicach. Mszę świętą koncelebrowali: Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. Jan Bartoszek, gospodarz parafii i równocześnie Dekanalny Asystent AK ks. Proboszcz Stanisław Dziekan, a także diakon Grzegorz Sroka.

W homilii Asystent Kościelny zwrócił uwagę na podejście chrześcijanina do wiary. Podkreślił sens żywej wiary - miłowania Chrystusa i całkowitego, bezwarunkowego oddania się Mu. Jezus jest niezawodnym pionem, On jeden prowadzi do miłości, prawdy i dobra. Zadaniem członków AK jest promieniowanie tymi wartościami i prowadzenie innych do Chrystusa. Mówił również, by nie traktować wszelkich praktyk religijnych z obowiązku lub tylko dlatego, iż w chrześcijańskim duchu było się wychowywanym, lecz raczej, aby spotykać się z Bogiem z potrzeby serca. Ksiądz Bartoszek poddał ocenie tendencje występujące w życiu obecnych wiernych - jest w nim "za wiele słów, a za mało cichego rzeźbienia serca na wzór Zbawiciela". Trudno jest przyjąć wezwanie Chrystusa do niesienia krzyża. Należy jednak zaufać Bogu, naszemu Stwórcy. On zna najlepiej nas i nasze potrzeby. Przez krzyż prowadzi nas do zbawienia.

Po "uczcie dla ducha", którą wzbogaciła piękna oprawa liturgiczna przygotowana przez członków POAK z Barcic na czele z panią Prezes Anną Jakubowską, gospodarze spotkania zaprosili na wspólne biesiadowanie do karczmy "Odnożyna" w Barcicach. Była to doskonała okazja do wymiany zdań, do chwili refleksji związanej z działalnością AK na szczeblu diecezji, ale także w jej mniejszych komórkach, jakie tworzą parafialne oddziały. Dzielił się swoimi spostrzeżeniami Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej i zaprosił do przyjazdu na Dzień Społeczny do Gródka nad Dunajcem oraz do pielgrzymowania do Zabawy. Prezes AK Diecezji Tarnowskiej - Wacław Prażuch wspominał pielgrzymkę i jej niezwykły duchowy wymiar do Ziemi Świętej zorganizowaną przez AK Diecezji Tarnowskiej. Głos zabrali również gospodarze: Dekanalny Asystent AK ks. St. Dziekan oraz Prezes A. Jakubowska. Diakon Grzegorz natomiast przeniósł nas w inny wymiar chrześcijaństwa do Ekwadoru i na Ukrainę, opowiadając o pracy misyjnej.

Spotkanie upłynęło w niezwykle serdecznej atmosferze, która jakby urzeczywistniła słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego zamieszczone na zaproszeniu na spotkanie:
"Do pełni miłości, jaką wiążemy z Bogiem, potrzebna jest jeszcze miłość, która wyraża się w naszym stosunku do innych - bez niej nigdy miłość Boga nie będzie doskonała".

Agata Masternak - Nawojowska Członek POAK

Galeria zdjęć:


21 września - Dzień Społeczny AK Diecezji Tarnowskiej pod hasłem "Ekonomia i Katolicy" w Gródku nad Dunajcem.

Już po raz kolejny w Domu Rekolekcyjnym "Arka" w Gródku nad Dunajcem odbył się Dzień Społeczny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. o godz 15.00, której przewodniczył ks. Jan Bartoszek - Asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej wraz z licznie przybyłymi asystentami POAK.

W homilii Ks. Asystent odniósł się do przeczytanej Ewangelii - powołania Mateusza. Jezus zwrócił się do niego mówiąc: "pójdź za mną" a "on wstał i poszedł". Mateusz podjął decyzję: porzucił urząd celnika i stał się początkowo słuchaczem, a potem apostołem Jezusa. Historia jego powołania ma na uzmysławiać, iż zawsze istnieje trud podejmowania decyzji. Dzisiaj również istnieje dylemat wyboru: Jezus albo ułuda tego świata. Dlatego warto przypomnieć sobie trafnie podjętą decyzję Ewangelisty i żyć w wierności prawdzie.

Po Mszy Św. sesję wykładową rozpoczął Prezes Diecezjalnego Oddziału AK Wacław Prażuch, który przywitał wszystkich gości i przedstawił plan.

Pierwszy z prelegentów - Ks. prof. Janusz Królikowski wygłosił wykład poświęcony ostatnio wydanemu dokumentowi: "Wspólne przesłanie do narodów Rosji i Polski". Zwrócił uwagę, iż przesłanie to napotyka przede wszystkim na trzy trudności:

 1. Kwestia pojednania w świetle nauczania Kościoła (pojednać się może jeden człowiek z drugim), gdy wspólnoty się pojednują, to jest to pewna metafora wspólnotowego pojednania.
 2. Kwestionuje się podmiotowość narodów-Kościół zawsze uznawał podmiotowość narodów. Naród jako całość ma do odegrania wielka rolę.
 3. Relacje pomiędzy Rosjanami a Polakami - my nie mamy pretensji do Rosjan tylko do władz rosyjskich.

Wspólne przesłanie do narodów Rosji i Polski zostało zainicjowane przez Papieża Benedykta XVI i  każe nam to zauważyć, że łączy nas wspólne chrześcijańskie dziedzictwo. Wyrastamy ze wspólnej tradycji moralnej-element modlitwy jako wspólnego przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia. W Rosji bardzo dba się o pamięć jest dla nich bardzo ważna -znacząca. My gospodarujemy w tym świecie, ale musimy ten świat zostawić dla przyszłych pokoleń- to tradycja chrześcijańska. Przyszłość tego świata to fundamentalne przesłanie chrześcijanina AK.

Drugi wykład ks. prof. Zbigniew Dusza ukierunkował na finanse w Kościele. W sposób solidny omówił i zaprezentował dobra doczesne w Kościele, które mają służyć trzem celom: dla kultu Bożego np. szaty liturgiczne, wynagrodzeniu duchownych i świeckich, dla apostolstwa: misje, akcje społeczne, charytatywne itp.
Przedstawił na co przeznaczone są składki i ofiary podczas Mszy Św. np. na Seminarium Duchowne, Świętopietrze w św. Piotra i Pawła ofiara przesyłana do dyspozycji Papieża. Składka ogólnokościelna w Wielki Piątek na Ziemię Świętą . Składa na KUL i UJPII. Składka na Misje Św. w Trzech Króli. Na Caritas w Popielec. W Boże Ciało na Hospicja. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca do Kurii Biskupiej. Dopiero pozostałe składki zostają w parafii.

Następnie został omówiony Fundusz kościelny i projekt jego likwidacji ze strony rządowej, a zastąpienie go odpisem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na takie rozwiązania Kościół się nie godzi - negocjacje trwają.

Po wystąpieniu Ks. Ekonoma Prezes AK Wacław Prażuch podsumował sympozjum, podziękował Księżom Prelegentom oraz licznie zebranym członkom Akcji Katolickiej.

   Józef Szabla
Wiceprezes POAK

Galeria zdjęć:29 października - prowadzenie różańca świętego w kościele parafialnym.


25 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zgromadziła w tarnowskiej bazylice katedralnej członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patronalne Święto rozpoczęto Mszą św. odprawioną pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz koncelebransów - diecezjalnych, dekanalnych i parafialnych księży Asystentów obu stowarzyszeń. W homilii Ks. Biskup podkreślał istotę dawania świadectwa prawdzie, która ma charakter objawiony i pochodzi od Boga. Człowiek jest jedynie jej odkrywcą, lecz nie twórcą. "Dawać świadectwo prawdzie" to znaczy uznać Boga za źródło prawdy o człowieku i jego życiu. Ordynariusz przestrzegał przed niebezpieczeństwem wymijania się z prawdą oraz zwrócił uwagę, że dziś podważa się istnienie absolutnej, uniwersalnej prawdy. Powszechnym zaś staje się przekonanie, iż każdy człowiek posiada tzw. "swoją prawdę", stąd tyle prawd, ilu ludzi. Nawoływał, że "dawanie świadectwa prawdzie jest w naszych czasach jedną z najbardziej aktualnych i potrzebnych form hołdu składanego Królowi Wszechświata, stanowi wyrazisty znak przynależności do Jego Królestwa".
Biskup podziękował wszystkim członkom Akcji Katolickiej "za dotychczasowe prace na rzecz ożywiania duchem prawdy życia społecznego i politycznego" i zachęcał do dalszej aktywności. Uroczystość zakończyła się wręczeniem odznaczeń papieskich Benemerenti i diecezjalnych Dei Regno Servire.

Po Mszy św. w Tarnowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego we współpracy z Instytutem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej odbyła się konferencja naukowa pt. "Dzieje zdrady w Polsce". Celem konferencji była refleksja naukowa poświęcona dziejom zdrady w dawnej Rzeczypospolitej. Okazją do niej jest niechlubna rocznica 220. rocznicy konfederacji targowickiej, jaka przypada w 2012 roku. Wspomniana refleksja obejmowała cztery odsłony tej problematyki w kluczowych momentach dziejów I Rzeczypospolitej.

Ciekawi prelegenci zapewnili wysoki poziom konferencji. Wygłoszone zostały cztery referaty:

 1. "Ujście - Kiejdany 1655 - Zdrada czy konieczny wybór?" - prelegent: prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski);
 2. "Zdrada w czasach konfederacji barskiej" - prelegent: dr Arkadiusz Stasiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);
 3. "Problem zdrady w dobie bezkrólewia po śmierci Augusta II i polskiej wojny sukcesyjnej 1733-1735? - prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski);
 4. "Kiedyśmy spali Polskę nam ukradli. Targowica i zdrada I Rzeczypospolitej" - prelegent: Wacław Prażuch (Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej).

Powyższe wykłady były przestrogą dla Polski. Jak dowiodła historia: kłótnie, rozpusta, służalstwo, zdrada w różnych wymiarach życia publicznego, uzależnienie się od innych narodów doprowadziły w konsekwencji do III rozbiorów Polski i zniknięcia jej z mapy świata.

   Józef Szabla
Wiceprezes POAK

Galeria zdjęć (Fot. J. Górecki, W. Kwitowski):POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76