Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości      "Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością". /Homilia Benedykta XVI na błoniach Krakowskich, 28-V-2006/. "To też jest patriotyzm. Nie wąski szowinizm, który zamyka się w świecie własnego "ja", niszcząc wszystko, co "nie-swoje", ale twórczy głęboki patriotyzm, który dlatego właśnie, że zna wartość przekazanego mu przez przodków dziedzictwa, potrafi uszanować i wzbogacać dziedzictwo świata, tak, jak czynił to Włodkowic, Kopernik, Sobieski, Pułaski czy Kościuszko, a w naszych czasach Jan Paweł II".
/"Pięć myśli o patriotyzmie" ks. Tomasz Opaliński, Wieczernik - pismo formacyjne Ruchu Światło-Życie www.wieczernik.oaza.pl/

11 listopada 2014 - Narodowe Święto Niepodległości

96 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

[Rozmiar: 11042 bajtów]      
Modlitwa o odnowę moralną narodu


     Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego Narodu!

     Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny, za to, że nas obroniłaś, że nie pozwoliłaś nam zginąć. Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.
      Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, że są one jedną z najistotniejszych przyczyn trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.
      Zwierciadło Sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę Narodu trzeba nam zacząć od własnego serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.
      Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością.
      Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro Narodu. Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.
      Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera Narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Naucz nas poszanowania mienia społecznego, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny.
      Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiły naszej wewnętrznej spoistości. Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili się od Niego. Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź powrócili do Twojego Syna.
      Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci, z najdalszych dróg, z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.
      Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci Narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy Narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.
      Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. A na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.

3 maja 1980
Św. Jan Paweł II, papież
11 listopada 2013 - Narodowe Święto Niepodległości

95 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

      95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy, jak co roku z Bogiem. Organizatorami spotkania w Gołkowicach byli tradycyjnie NSZZ RI „Solidarność” z Panem Janem Gomółką oraz parafia Gołkowice z Ks. Proboszczem Kazimierzem Koszykiem. Część artystyczną uroczystości przygotowali członkowie Młodzieżowej Grupy Apostolskiej z Ks. Katechetą Arturem Martą i Panią Renatą Burchel Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
      Myśl przewodnią tegorocznych uroczystości stanowiły słowa „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy”, znakomicie korespondujące ze znajdującymi się na początku tego działu słowami papieża Benedykta XVI wypowiedzianymi do Polaków podczas pielgrzymki do naszego kraju w 2006 roku. Mszy Św. za Ojczyznę przewodniczył Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk a wspólcelebransami byli: rodak Ks. Prałat Piotr Góra, rezydenci Ks. Prałat Augustyn Oleksy, Ks. Kanonik Stefan Tokarz, Ks. Katecheta Artur Marta.
      Uroczystości, które odbywały się z udziałem Chóru Parafialnego i Orkiestry Dętej ze Starego Sącza w kościele parafialnym w Gołkowicach oraz na cmentarzu przy Pomniku Ofiar Faszyzmu i Komunizmu, uświetniły licznie przybyłe poczty sztandarowe oraz goście. Obecni byli: Poseł na sejm RP Wiesław Janczyk, Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Gizicki, Radni Rady Miejskiej Starego Sącza, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego Pan Wojciech Włodarczyk, przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność” Pan Jan Duda.
      Ostatnią część uroczystości stanowiły: przeprowadzony na cmentarzu Apel poległych, modlitwy za zmarłych prowadzone przez Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka oraz wystąpienia zaproszonych gości.11 listopada 2012 - Narodowe Święto Niepodległości

94 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

      Po raz kolejny członkowie Młodzieżowej Grupy Apostolskiej przy parafii Św. Antoniego w Gołkowicach czynnie włączyli się w przygotowanie uroczystości religijno – patriotycznych z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Młodzież pod kierunkiem Ks. Katechety Krzysztofa Migacza i przy wydatnej pomocy Dyrektora Gimnazjum im. Jan Pawła II w Gołkowicach Pani Renaty Burchel przedstawiła dzieje naszej Ojczyzny, a zwłaszcza sytuację, która doprowadziła do upadku, a potem powstania narodu i państwa po I Wojnie Światowej. Śpiewane przez młodzież pieśni patriotyczne wprowadziły obecnych w podniosły nastrój tego wielkiego święta. Całości uroczystości przyświecało widniejące przed głównym ołtarzem hasło: „Żeby Polska była Polską” z piosenki Jana Pietrzaka pod tym właśnie tytułem.
      Uroczystości z udziałem Chóru Parafialnego i Orkiestry Dętej ze Starego Sącza odbywały się w kościele parafialnym w Gołkowicach oraz na cmentarzu przy Pomniku Ofiar Faszyzmu i Komunizmu. Ważnym elementem tego modlitewno – patriotycznego spotkania było wprowadzenie do kościoła relikwii Św. Rity sprowadzonych do naszej parafii staraniem Ks. Proboszcza (Relikwiarz ufundowała redakcja Biuletynu Parafialnego „Echo” w składzie: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Jadwiga Gomółka, Anna Gorczowska, Grzegorz Gorczowski, Sylwia Korona – Sowińska, Mariusz Łomnicki, Agata Masternak – Nawojowska).
      Tradycyjny już Apel Poległych, wystąpienia zaproszonych gości na czele z Burmistrzem Starego Sącza Panem Jackiem Lelkiem oraz modlitwy za zmarłych prowadzone przez Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka złożyły się na ostatnią część uroczystości.11 listopada 2011 - Narodowe Święto Niepodległości

93 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie”

      Właśnie te słowa wypowiedziane przez błogosławionego Jana Pawła II były motywem przewodnim uroczystości patriotycznych, które miały miejsce 11 listopada w Gołkowicach. Obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zgromadziły mieszkańców naszych miejscowości i zaproszonych gości w pierwszej kolejności w kościele parafialnym. Przybyły również poczty sztandarowe reprezentujące szkoły, a także Ochotnicze Straże Pożarne.
      O 14.30 rozpoczęła się akademia przygotowana przez naszą Młodzieżową Grupę Apostolską (stało się to już niemal tradycją). Wszelkie przygotowania do niej i próby przebiegały pod czujnym okiem ks. Krzysztofa we współpracy z panią Renatą Burchel (dyrektorem naszego gimnazjum). Podczas występu młodzież w sposób niezwykle wymowny zaprezentowała dzieje Polski, dramat rozbiorów, nadzieje pokoleń Polaków żyjących pod zaborami, żal rozstania ukochanych osób z powodu walk o Ojczyznę, aż w końcu radość z niepodległości odzyskanej po 123 latach niewoli. Całość dopełniały pieśni patriotyczne śpiewane przy akompaniamencie gitar i organ.
      Następnie odprawiono Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny. Liturgię ubogacała Międzyszkolna Orkiestra Dęta ze Starego Sącza. Po Eucharystii wszyscy zebrani przeszli w pochodzie na miejscowy cmentarz. Tam pod pomnikiem ofiar walk o wolną Polskę odśpiewano Hymn, a następnie odczytano Apel Poległych. W ostatniej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, m.in. posłowie wywodzący się z Sądeckiej Ziemi. Przypomnieli oni kilka historycznych postaci, które nie bały się podjąć walkę o to, by ich, a zarazem i nasza Ojczyzna mogła być wolna.
      Tego typu uroczystości są po to, aby uświadomić każdemu z nas, że Polska to nasza Matka. To wielkie dobro, o które musimy dbać. Tyczy się to głównie nas, ludzi młodych, którzy już za niedługo będziemy za nią w główniej mierze odpowiedzialni. W końcu to właśnie my tworzymy przyszłość. Jak mówił kard. Stefan Wyszyński: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.” I o to w głównej mierze musimy zadbać…
Anna Król
11 listopada 2010 - Narodowe Święto Niepodległości

Patriotyzm dnia dzisiejszego
92 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„Nie krwi, której do zbytku się przelało na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje!”

      Te ważkie i głębokie słowa dotyczące udręczonej Polski XIX wieku wypowiedział na jej temat św. Rafał Kalinowski, karmelita, założyciel klasztoru w papieskich Wadowicach. Słowa te przyświecały tegorocznym uroczystościom religijno – patriotycznym z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości w Gołkowicach. Obecne obchody przypadały w bardzo trudnym dla Polski i Polaków roku, bogatym w smutne i ciężkie przeżycia, dlatego tak ważna była i jest modlitwa, czego świadomy był również żołnierz i kapłan św. Rafał Kalinowski.
      Kiedy uczestnicy licznie zbierali się, by wspólnie uczcić naszą Ojczyznę, szare i pochmurne niebo wróżyło smutny, deszczowy dzień. Z wielkim zapałem zgromadzone chmury (przynajmniej w przenośni) starali się rozwiać swymi wierszami, śpiewem, muzyką i modlitwą członkowie Młodzieżowej Grupy Apostolskiej wraz z ks. katechetą Krzysztofem Migaczem. Przygotowany przez nich program słowno – muzyczny poruszał głębokie struny w sercach i duszach tych, którym droga jest przeszłość i przyszłość naszej ojczyzny, a Litania do św. Rafała Kalinowskiego i nieodłącznie związana z 11 listopada pieśń „Legiony” przypominały o tym, co najważniejsze.
      Głównym organizatorem tego modlitewno - patriotycznego spotkania, obok parafii Gołkowice i Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka była Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego z przewodniczącym panem Janem Gomółką, który przed rozpoczęciem Mszy Św. powitał wszystkich obecnych na uroczystości.
      W obchodach Święta Niepodległości w Gołkowicach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz związkowych. Na uroczystość przybyli: posłanka na Sejm RP Anna Paluch, senator RP Stanisław Kogut, w imieniu posłów Arkadiusza Mularczyka pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka pani Agnieszka Mąka. Obecni byli także: wiceprzewodniczący Rady Powiatu nowosądeckiego Jerzy Górka, Burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń, przewodniczący Związku Rolników „Solidarni” z Jeleniej Góry Marian Zagórny, prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski, Radni Rady Powiatu nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Stanisław Majca, Dyrektorzy szkół z terenu parafii Gołkowice, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń – Praczka.
      Znaczącą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Trzópka proboszcza z Łącka. W uroczystej celebrze wzięli także udział ks. proboszcz Kazimierz Koszyk, posługujący w parafii - ks. kanonik Stefan Tokarz i ks. katecheta Krzysztof Migacz, emeryt, werbista - ojciec pułkownik Augustyn Dzięgiel, oraz rodak - ks. Antoni Lorczyk.
      W czasie Mszy Św. zostały wniesione do kościoła relikwie św. Rafała Kalinowskiego wraz z relikwiarzem ufundowanym przez Radę Powiatową NSZZ RI „Solidarność” w Nowym Sączu.
      >> Dla Kalinowskiego trudzić się wokół wychowania, to najpiękniejszy ze sposobów twórczości, gdzie „materią kształtowaną jest sam człowiek”. Praca wychowawcza – to wg św. Rafała – „praca nad stancją narodu a zarazem głębsza forma miłowania Ojczyzny”. (…) Troska o wychowanie młodzieży ujawniła się już podczas Powstania Styczniowego, kiedy zdolniejszych chłopców wysyłał na studia zagraniczne, by w ten sposób prawdziwie przysłużyli się Ojczyźnie a jednocześnie uratowali życie, a nie ginęli w walce. Troska o pracę nad nabywaniem kultury ojczystej i religijnej ujawniła się na wygnaniu, gdzie poświęcał swoje zdolności ucząc dzieci wygnańców, dokąd nawet sprowadzał książki.<< /Konferencja formacyjna „Rozwaga i roztropność, zdrowy patriotyzm wg św. Rafała Kalinowskiego”;, strona internetowa Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Katowicach.
      Zgodnie ze wskazaniami św. Rafała Kalinowskiego lekcją historii i miłości Ojczyzny było kazanie wygłoszone podczas Mszy Św. ks. prałat Józef Trzópek myślą przewodnią swojej homilii uczynił słowa wiersza (i pieśni) niedawno beatyfikowanego ks. Jerzego Popiełuszki: „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”. Podkreślał więc, trudne dzieje Polski i jej świętych męczenników, którzy przez wieki (wraz ze św. Rafałem) stawali się fundamentami naszej Ojczyzny. Przestrzegał przed tymi wrogami, którzy choć nie wezmą ziemi, zechcą zabrać serca i sumienia. Aby nie utracić Ojczyzny, to my musimy budować ją wolną i chrześcijańską. A bez wiary patriotyzm może przerodzić się w szowinizm, który jest tylko nie mającym podstaw poczuciem wyższości nad innymi.
      Na znak właśnie takiego przekonania podczas mszy św. w kościele pochylały się sztandary organizacji, związków, instytucji… Wśród kilkunastu pocztów sztandarowych widoczne były sztandary: NSZZ RI „Solidarność” w Starym Sączu, Grybowie, Łącku, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz, Ochotniczych Straży Pożarnych z Moszczenicy Wyżnej i Gołkowic, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
      Po zakończeniu Mszy Św., przy dźwiękach utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej ze Starego Sącza pod kierunkiem pana Stanisława Dąbrowskiego, uczestnicy uroczystości wyruszyli na pobliski cmentarz, by oddać hołd tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Ten radosny, mimo jesiennej pogody pochód oświecało słońce błyszczące na prawie bezchmurnym błękicie. Przy znajdującym się na cmentarzu Pomniku Ofiar Faszyzmu i Komunizmu odbył się już tradycyjnie Apel Poległych prowadzony przez chorążego Józefa Szablę ze Straży Granicznej i Radnego Rady Miejskiej w Starym Sączu Pana Jana Kupczaka. Przywołali oni na pamięć obecnych tych, którzy oddali swe życie na wszystkich frontach II Wojny Światowej, w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach, w więzieniach okresu stalinowskiego i w czasach najnowszych. Modlitwę za bohaterów, którzy za miłość do Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę poprowadził ks. proboszcz Kazimierz Koszyk.
      Nie zabrakło także tak symbolicznego elementu uroczystości, jakim jest corocznie składanie kwiatów i zniczy. Biało-czerwone wiązanki złożyli: przedstawiciele Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, delegacja Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego z przewodniczącym panem Janem Gomółką, poseł na sejm RP Anna Paluch, senator RP Stanisław Kogut, w imieniu posłów: Arkadiusza Mularczyka – Edward Ciągło, Wiesława Janczyka – Agnieszka Mąka oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu nowosądeckiego Jerzy Górka.
      Święto Niepodległości w Gołkowicach uzmysłowiło obecnym, że patriotyzm dnia dzisiejszego to pamięć o krwi przelanej za naszą Ojczyznę, ale jednocześnie ogromny wysiłek i praca dla budowania jej współczesności i przyszłości, to jak uczył św. Rafał Kalinowski, praca wychowawcza zmierzająca do nabywania przez młode pokolenia kultury ojczystej i religijnej.
A. i G. Gorczowscy
11 listopada 2009 – Uroczyste obchody Święta Niepodległości

„…aby bardziej być”
Patriotyzm w trosce o wartości duchowe
91 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

      „Naród (..) jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko (…) kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury” - dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby „bardziej być” we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina - zarazem zaś we wspólnocie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze: od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina i jego naród. W tym, co w tej chwili mówię i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szczególne doświadczenie i szczególne także świadectwo. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć - a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród - nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego „nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. (…)
     Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. (…) Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i każdej zarazem kultury jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”. Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.
Jan Paweł II
Przemówienie wygłoszone
w siedzibie UNESCO w Paryżu
2 czerwca 1980

     W zgodzie z ideami, które już na początku swego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II przedstawił na międzynarodowym forum organizacji UNESCO, dla kultury i wychowania nowych pokoleń, w trosce o podstawy bytu narodowego, od kilku lat w Gołkowicach organizowane są religijno – patriotyczne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po I Wojnie Światowej (11 listopada 1918 roku).
      Do udziału w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Do Gołkowic przybyli: posłanka na Sejm RP Anna Paluch oraz w imieniu posłów Arkadiusza Mularczyka pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka pan Wojciech Włodarczyk. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego pan Witold Kozłowski, Burmistrz Starego Sącz pan Marian Cycoń, Wójt Gminy Łącko pan Franciszek Młynarczyk, Radni Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń – Praczka.
     Środowiska kombatanckie, którym szczególnie bliskie jest Święto Niepodległości reprezentował m.in. przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz pan Wojciech Pierzga.
     Głównym organizatorem tego modlitewno - patriotycznego spotkania była Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność’ województwa małopolskiego z przewodniczącym panem Janem Gomółką (który powitał wszystkich obecnych przed rozpoczęciem Mszy Św.). Dużą grupę przybyłych stanowili w związku z tym związkowcy. Środowisko „Solidarności” reprezentowali nestor i legenda Rolniczej Solidarności pan Władysław Piksa z Łącka, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” pan Józef Sośnicki, członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego, przewodniczący Rad Gminnych NSZZ RI „Solidarność” - pan Wojciech Mucha (Grybów) i pan Franciszek Rożdżyński (Stary Sącz), delegacje „Solidarności” Rolniczej z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, limanowskiego, jak również dyrektor „Fundacji Sądeckiej” pan Władysław Matczuk.
     Szczególna rola tym razem przypadła młodzieży, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za kształtowanie patriotycznego ducha narodu. Młodzi ludzie tworzący Młodzieżową Grupę Apostolską oraz ich koledzy z Gimnazjum w Gołkowicach pod kierunkiem pani dyrektor Renaty Burchel i ks. katechety Krzysztofa Migacza na początku Mszy Św. zaprezentowali montaż poetycki, którego treść przybliżyła dzieje naszego narodu, a zwłaszcza jego dążenia wolnościowe i narodowowyzwoleńcze w okresach zagrożenia niepodległości i niewoli narodowej. Tradycyjnie w uroczystości udział wzięły dzieci, młodzież oraz nauczyciele szkół z terenu parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie wraz z dyrektorkami – paniami: Zofią Korona, Renatą Burchel i Marią Kałuzińską. W uroczystościach wzięli również udział dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pan Stanisław Majca oraz dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu pani Marta Radziejewska.
     Wyjątkowy charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe: NSZZ RI „Solidarność” Krajowej Rady, województwa podkarpackiego, gmin Stary Sącz, Grybów i Łącko, powiatu nowosądeckiego, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Stowarzyszenia Kasy Wzajemnej Pomocy „Solidarność” w Nowym Sączu, Ochotniczych Straży Pożarnych z Moszczenicy Wyżnej i Gołkowic, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Uświetnił ją także udział starosądeckiej orkiestry pod kierunkiem pana Stanisława Dąbrowskiego.
     Pochmurna, deszczowa pogoda uniemożliwiła przemarsz uczestników na pobliski cmentarz i przeprowadzenie tradycyjnego apelu poległych przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu, jednak serca niewątpliwie rozgrzały zaprezentowane przez młodych ludzi wiersze, pieśni patriotyczne, w ciekawy sposób przedstawione tło historyczne zebrane w programie artystycznym pt. „Ojczyzna to Wielka Rzecz”, oraz pełne treści i ducha patriotycznego kazanie.
     Zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Trzópka proboszcza z Łącka. W uroczystej celebrze wzięli także udział ks. proboszcz Kazimierz Koszyk, pracujący w parafii - ks. kanonik Stefan Tokarz i ks. katecheta Krzysztof Migacz oraz rodacy - ks. Antoni Lorczyk i ks. Tomasz Góra.
     Świąteczną homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił ks. prałat Józef Trzópek, który zwrócił uwagę słuchaczy m.in. na słowa Jana Pawła II, że ważniejsze jest dla człowieka by „być”, nie „mieć”. Dla potwierdzenia tej myśli przytoczył słowa wielu pisarzy i poetów, którzy doświadczyli emigracji, zniewolenia narodowego, a byli wśród nich Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Maria Konopnicka, Władysław Żeromski, czy Witold Gombrowicz. Wszyscy oni w swej twórczości starali się oddać i wzmocnić ducha narodu polskiego, a rodakom za cel postawić to, co duchowe, bo jedynie to stanowi prawdziwą wartość życia jednostki i narodu. Wymowną pointą tej poruszającej i kształcącej homilii stały się słowa Mariana Hemara:
„Nie musi być Polska od morza do morza,
byle była wolna, i by była Boża.”
     Uroczystą modlitwę w intencji Ojczyzny w kościele zakończyło odśpiewanie hymnu „My chcemy Boga”. Następnie także w kościele (z powodu bardzo niesprzyjającej aury) odbył się apel poległych. Prowadzący funkcjonariusz Straży Granicznej z Piwnicznej Zdroju chorąży sztabowy Józef Szabla i Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego pan Jan Gomółka przywołali na pamięć obecnych znanych oraz bezimiennych bohaterów polskich walk o wolność Ojczyzny, także tych z najnowszej historii Polski: Ojca Maksymiliana Kolbe i Ks. Jerzego Popiełuszkę.
     Wiele ważnych myśli związanych z 91 rocznicą niepodległości naszej Ojczyzny przytoczyła w swym wystąpieniu posłanka Anna Paluch. W imieniu posła Arkadiusz Mularczyka głos zabrał pan Edward Ciągło, a list posła Wiesława Janczyka odczytał pan Wojciech Włodarczyk.
     Chwili refleksji zgromadzonych nad dziejami państwa i narodu sprzyjało odegranie przez orkiestrę dętą ze Starego Sącza wiązanki pieśni i utworów historycznych o tematyce patriotycznej, tak mocno związanych z czasami walk o niepodległy byt naszego kraju.
     Nie zabrakło także tradycyjnego już elementu uroczystości, jakim jest corocznie składanie wiązanek i wieńców pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów zaproszeni goście i uczestnicy świątecznego spotkania udali się na cmentarz, by narodowych bohaterów uczcić symbolicznymi kwiatami i zniczami. Pod pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele Rady Krajowej, wojewódzkiej i rad gminnych NSZZ „Solidarność” RI Józef Sośnicki, Jan Gomółka, Władysław Piksa, posłanka Anna Paluch, w imieniu posłów Edward Ciągło i Wojciech Włodarczyk oraz delegacje władz państwowych i samorządowych Witold Kozłowski, Marian Cycoń Burmistrz Starego Sącza, Jan Kupczak, Marta Radziejewska, Wojciech Pierzga, a także uczniowie szkół wraz z dyrektorami.
     Przytoczone na wstępie, w słowach Jana Pawła II, pojęcie kultury łączy w sobie historię i dzieje narodu, wychowanie jego młodych pokoleń, szacunek dla dokonań pokoleń przeszłych, patriotyzm dnia dzisiejszego, budowanie wspólnoty narodowej. Ukształtowana w ten sposób kultura decyduje o istnieniu wspólnoty jaką jest naród, który mając historię dłuższą niż człowiek i rodzina decyduje o ich zakorzenieniu i niepodległym bycie – suwerenności.

ANNA I GRZEGORZ GORCZOWSCY
11 listopada 2008 - Święto Niepodległości

Pomniki są po to, aby przypominać...
90 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

(...)Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.
...............................
Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad - lub - stopy.

C.K.Norwid "Moja Ojczyzna"

     Temat patriotyzmu, stosunku obywatela do ojczyzny, walki o wolność, ale i wzniosłe ideały, był zawsze obecny w dorobku wielkich polskich twórców, artystów, ludzi myśli i czynu. Ta tematyka zajmowała także bardzo ważne miejsce w działalności duszpasterskiej Papieża - Polaka Jana Pawła II. W swojej książce "Pamięć i tożsamość" mówił on:
"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.",
a w innym miejscu:
"Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć - a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród - nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg."
     Kultura, zdaniem Jana Pawła II była silniejsza niż oręż wrogów, bo trwała w ludziach, ich pietyzmie w stosunku do tradycji, pamiątek narodowych, a przede wszystkim bohaterów. "Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie." powtarzał często Kardynał Stefan Wyszyński słowa, przypisywane francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi Foch'owi. (Słowa te zapisano na drewnianej tabliczce na terenie jednej z najsłynniejszych nekropolii polskich - Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem). Prymas Tysiąclecia, który sam nie uchylał się od cierpienia dla dobra swoich rodaków i Ojczyzny wiedział, jak ważne jest wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i miłości tego, co polskie. Jednak, aby coś kochać trzeba najpierw to poznać. Kultura narodu polega więc też na właściwym uświadamianiu młodych pokoleń, że są cząstką społeczności, która wniosła wielkie wartości w życie nie tylko jednego narodu, ale także całej wspólnoty narodów.
     Własne "odczucie" Ojczyzny, jej świętość i nierozerwalny związek z Bogiem prezentował Julian Tuwim w wierszu pt. "Ojczyzna" mówiąc:

Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.

Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.

Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej-anielskiej.

Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: i Bóg
I Polska i dom ojczysty.

     Właściwemu kształtowaniu młodych pokoleń, ukierunkowaniu ich nie tylko na poznawanie lecz i ukochanie Ojczyzny służą organizowane już od wielu lat uroczystości religijno - patriotyczne w Gołkowicach. Miejscem szczególnym w tym dniu jest pomnik poświęcony "Ofiarom faszyzmu i komunizmu" w Polsce, stojący na gołkowickim cmentarzu. Przez dwanaście lat od swego powstania "żyje" on w środowisku przypominając to, co ważne i wielkie w naszej Ojczyźnie, oraz integrując środowisko lokalne wokół wartości narodowych.
     Do udziału w obchodach Święta Niepodległości zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Przedstawicielami posłów na Sejm RP byli: Arkadiusza Mularczyka Pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka Pan Wojciech Włodarczyk. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Pan Witold Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Marian Lis, Radni Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń - Praczka.
     Środowiska kombatanckie, którym szczególnie bliskie jest Święto Niepodległości reprezentował Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz Pan Wojciech Pierzga.
     Szczególne znaczenie miał udział w tej uroczystości dzieci, młodzieży, oraz nauczycieli szkół z terenu Parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie wraz z dyrektorkami: Panią Zofią Korona, Panią Renatą Burchel i Panią Marią Kałuzińską. W uroczystościach wziął również udział dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Pan Stanisław Majca.
     Głównym organizatorem tego modlitewno-patriotycznego spotkania była Rada Wojewódzka NSZZ RI "Solidarność" województwa małopolskiego z Przewodniczącym Panem Janem Gomółką (który powitał wszystkich obecnych przed rozpoczęciem Mszy Św.). Dużą grupę przybyłych stanowili w związku z tym związkowcy. Środowisko "Solidarności" reprezentowali: ), nestor i legenda Rolniczej Solidarności Pan Władysław Piksa z Łącka, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" Józef Sośnicki, Członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" województwa małopolskiego: Pan Wojciech Włodarczyk (Limanowa), Pani Zofia Długopolska (Myślenice), Pani Alicja Dyląg (Jodłownik), Pan Franciszek Kantor (Korzenna), przewodniczący Rad Gminnych NSZZ RI "Solidarność": Pan Wojciech Mucha (Grybów), Pan Antoni Żelazko (Podegrodzie), Pan Józef Włodarczyk (Chełmiec), Pan Franciszek Rożdżyński (Stary Sącz).
     Podniosły charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe: NSZZ RI "Solidarność" województwa przemyskiego i nowosądeckiego, gmin Stary Sącz, Grybów i Jodłownik, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Uświetnił ją także udział starosądeckiej orkiestry pod kierunkiem Pana Stanisława Dąbrowskiego.

***

     Ranek 11 listopada 2008 roku w Gołkowicach wstał słoneczny, przejrzysty lecz mroźny. Pozbawione liści drzewa, zaorane po gospodarsku pola i szron na trawie dawały krajobraz prawdziwie polskiego listopada, miesiąca tak bardzo związanego z patriotycznymi zrywami Polaków (m.in. Powstanie Listopadowe 1830 r.). Uroczystości Święta Niepodległości zgromadziły licznie mieszkańców parafii, którym droga jest idea patriotyzmu, zaproszonych gości, rodziny pragnące w duchu miłości Ojczyzny wychowywać swoje dzieci.
     W polskiej narodowej mentalności patriotyzm zawsze był ściśle związany z wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, dlatego zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka. W uroczystej celebrze wzięli także udział pracujący w parafii Ks. Kanonik Stefan Tokarz i Ks. Katecheta Krzysztof Migacz oraz rodacy: Ks. Grzegorz Kozieński i Ks. Tomasz Góra. Świąteczną homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił Ks. Krzysztof Migacz, który przybliżył słuchaczom znaczenie słowa "patriotyzm" zwracając jednocześnie uwagę na to, czym on być powinien obecnie. Główną myśl jego kazania można wyrazić słowami wielkiego Papieża Jana Pawła II: "Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom." / Jan Paweł II w Parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 roku/. Uroczystą modlitwę w intencji Ojczyzny w kościele zakończyło odśpiewanie hymnu "My chcemy Boga" oraz pieśni "Nie rzucim Chryste...".
     Po zakończeniu Mszy Św. w marszowym rytmie pieśni legionowych uczestnicy uroczystości udali się na pobliski cmentarz, gdzie przy wspomnianym już pomniku miała miejsce druga część patriotycznego spotkania. Prowadzący apel poległych funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Chorąży Sztabowy Józef Szabla i Radny Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Jan Kupczak przywołali na pamięć obecnych znanych oraz bezimiennych bohaterów polskich walk o wolność Ojczyzny, także tych z najnowszej historii Polski: Ojca Maksymiliana Kolbe i Ks. Jerzego Popiełuszkę.
     Następnie pod pomnikiem złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze: zaproszeni goście i ich przedstawiciele, delegacje dzieci i młodzieży wraz z dyrektorami, członkowie NSZZ "Solidarność" RI. Modlitwę za tych, którzy oddali swe życie dla Ojczyzny poprowadził Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. Chwili refleksji zgromadzonych nad dziejami Państwa i Narodu sprzyjało odegranie przez orkiestrę dętą ze Starego Sącza wiązanki pieśni i utworów historycznych o tematyce patriotycznej, tak mocno związanych z czasami walk o niepodległy byt naszego kraju.

A. i G. Gorczowscy

11 listopada 2007 - Narodowe Święto Niepodległości

"Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia."

Karol Wojtyła "Myśląc Ojczyzna..."

     Uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która jest tak głęboko zakorzeniona w tradycji naszej parafii zgromadziła w Kościele Parafialnym w Gołkowicach wszystkich, którym nadal droga jest idea patriotyzmu. Ponieważ organizatorem tego modlitewno-patriotycznego spotkania była "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Starym Sączu, dużą grupę przybyłych stanowili członkowie tej organizacji zarówno z terenu miasta i gminy Stary Sącz, jak i pobliskich miejscowości.
Święto Niepodległości jest dniem wdzięczności tym, którzy walczyli za wolną Polskę, więc w Parafii Gołkowice gościli także reprezentanci środowisk kombatanckich: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Panem Wojciechem Pierzgą i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Szczególne znaczenie miał udział w tej uroczystości dzieci, młodzieży, a także nauczycieli szkół z terenu Parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. Podniosły charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, "Solidarności" Rolniczej, szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta odprawiana w Kościele Parafialnym w Gołkowicach.
W polskiej narodowej mentalności patriotyzm zawsze był ściśle związany z wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, dlatego tak wielkie nadzieje z poczuciem patriotyzmu Polaków wiązał Benedykt XVI wołając do nas podczas pamiętnej pielgrzymki do naszego kraju: "proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością". /Homilia Benedykta XVI na błoniach Krakowskich, 28-V-2006/. "To też jest patriotyzm. Nie wąski szowinizm, który zamyka się w świecie własnego "ja", niszcząc wszystko, co "nie-swoje", ale twórczy głęboki patriotyzm, który dlatego właśnie, że zna wartość przekazanego mu przez przodków dziedzictwa, potrafi uszanować i wzbogacać dziedzictwo świata, tak, jak czynił to Włodkowic, Kopernik, Sobieski, Pułaski czy Kościuszko, a w naszych czasach Jan Paweł II". /"Pięć myśli o patriotyzmie" ks. Tomasz Opaliński, Wieczernik - pismo formacyjne Ruchu Światło-Życie www.wieczernik.oaza.pl/
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76