Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Gołkowice
i okolicach

     Kapliczki i krzyże przydrożne, śródpolne i przyzagrodowe są charakterystycznym elementem polskiego wiejskiego krajobrazu. Możemy to także powiedzieć o diecezji tarnowskiej. Przez wiele stuleci były wyrazem religijności naszego narodu. Do dziś często budzą zaciekawienie i na pewno są warte zachowania dla następnych pokoleń. Jest to tym bardziej istotne, że często z braku szacunku dla tego typu twórczości giną bezpowrotnie.
     Możemy choć w niewielkim stopniu przyczynić się do zachowania ich w naszym otoczeniu, jako symbolu wiary naszych ojców i dziadów wyrażanej poprzez sztukę i działalność artystyczną, pieczołowicie chronionego przez poprzednie pokolenia.
     W naszej parafii i jej okolicach jest też wiele ciekawych i mających swą historię kapliczek. Spróbujmy te perełki polskiej sztuki ludowej „ocalić od zapomnienia”.

     Kapliczki budowane przez naszych przodków były bardzo różnorodne. Niektóre były budowanymi z kamienia lub innych dostępnych materiałów miniaturowymi kościółkami, w których było miejsce na niewielki ołtarzyk, a nawet malowidła naścienne. Budowano je, jak można przypuszczać w miejscach, gdzie ludzie mogli się zgromadzić i odprawiać niektóre modlitwy i nabożeństwa. Inne stawiano przy drogach po to, by podróżni poruszający się po nich podczas odpoczynku znajdowali pociechę i wytchnienie w modlitwie. Często, jak można sądzić z opowieści starszych mieszkańców, były stawiane w miejscach niebezpiecznych czy też „nawiedzanych przez złe moce”. Zdarzały się też kapliczki w polach, wzbogacone wtedy otoczeniem drzew i roślinności charakterystycznej dla wsi. Często tak symbolicznych dla naszego krajobrazu i nostalgicznie patriotycznych lip. Pieczołowicie otaczano je wtedy płotkami, ogródkami, przynoszono bukiety polnych kwiatów. Wiele kapliczek miało charakter niewielkich kapliczek skrzynkowych z umieszczonym wewnątrz świątkiem. Często był to Chrystus ukrzyżowany lub cała grupa Ukrzyżowania. Kapliczki takie wykonywane były z drewna, rzeźbione przez ludowych artystów, których nazwisk dziś już nikt nie pamięta. Umieszczano je na krzyżach, drzewach, a czasem także na domach. Obecnie widzimy takie kapliczki na drewnianych (rzadziej betonowych) słupach. Bardzo istotna była kolorystyka owych kapliczek. Jak cała sztuka ludowa, czerpała inspirację z natury. Barwy więc były mocne, intensywne, ograniczone najczęściej do barw spotykanych w przyrodzie tzn. czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej, czasem czarnej i brązowej.
     Obecnie wielu ludzi stara się odtwarzać i pielęgnować dawną świetność kapliczek, jednak są też miejsca, gdzie stoją one zapomniane i zaniedbane. Bywa, że stawiamy współczesne kapliczki w naszych ogrodach, przy domach. One także świadczą i będą świadczyć o naszej religijności przyszłym pokoleniom.

     Do szczególnej dbałości o kulturę, w tym wypadku kulturę ludową zobowiązał nas Ten, którego już dziś nazywamy Świętym, największy Polak, Wielki Papież, nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II. W homilii podczas beatyfikacyjnej Mszy Świętej w Tarnowie na tzw. „Falklandach” powiedział On między innymi:

„A teraz już nie cytat z Witosa,
ale z Norwida.
Podnoszenie ludowych natchnień
do potęgi przenikającej
i ogarniającej Ludzkość całą -
podnoszenie ludowego do Ludzkości... -
winno dokonywać się zdaniem Norwida -
poprzez wewnętrzny rozwój dojrzałości...

(Promethidion, Epilog, V).

Trzeba przyznać,
że Polska, że południowa Polska
jest wciąż żywym źródłem kultury.
Pracują tutaj setki „twórców ludowych”.
Pragnę im i wszystkim innym dodać ducha
i zwrócić w ich pracy uwagę
na więź między kulturą duchową a religią.”

Tarnów, środa, 10 czerwca 1987 roku
III Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny
Msza Święta na osiedlu Jasna II
połączona z beatyfikacją Sługi Bożej Karoliny KózkównyPOLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76