Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
Rada Parafialna
"Jak dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał" (1 P 4, 10).

Jan Paweł II Adhortacja "Christifideles laici"

Świeccy"pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest "szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej" (Sobór Watykański II, konstytucja Lumen gentium).

Parafia jest "wspólnotą eucharystyczną, czyli zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji (Sobór Watykański II, konstytucja Sacrosanctum concilium), jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym.

Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia obfitszego owocu. (...)
Człowiek w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. (...)
Między Bogiem, który wzywa, a osobą, do której odpowiedzialności apeluje, zawiera się możliwość, a raczej konieczność integralnej i stałej formacji świeckich (...).

Jednym ze sposobów działalności świeckich w parafii jest istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Ze Statutu Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej:

1.Rada Duszpasterska stanowi (...) ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza Parafii (...) - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.
2.(...) Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. (...)
3.W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi i mianowani przez Księdza Proboszcza (...).

***

18 listopada 2012 odbyły się w naszej parafii wybory do Rady Parafialnej.
Jednocześnie Ks. Proboszcz wyraził podziękowanie wszystkim dotychczasowym członkom Rady za dobrą i owocną współpracę.
Do wyborów zgłoszonych zostało 40 kandydatów, spośród których parafianie wybrali 20 członków Rady Parafialnej Parafii Gołkowice.
Pozostali członkowie Rady do osoby wchodzące w jej skład z urzędu lub nominacji Ks. Proboszcza.

Dnia 2 grudnia 2012 r. odbyły się wybory Prezydium PRD. Prezydium tworzą:
Przewodniczący: Jan Szewczyk
Z – ca przewodniczącego: Andrzej Zych
Skarbnik: Danuta Pogwizd
Sekretarz: Grzegorz Gorczowski


Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka.

Na pierwszym spotkaniu nowo wybranej Rady Parafialnej Parafii Gołkowice ukonstytuowały się sekcje PRD i poszerzona została Rada Budowy Kościoła.

Sekcja ekonomiczno - gospodarcza
 1. Danuta Pogwizd – przewodniczący
 2. Małgorzata Banach
 3. Stanisława Duda
 4. Józef Gancarczyk
 5. Jerzy Koszut
 6. Jan Kupczak
 7. Jan Lorek
 8. Stanisław Olszowski
 9. Andrzej Stawiarski
 10. Andrzej Zych
Sekcja liturgiczna
 1. Ks. Krzysztof Migacz – przewodniczący
 2. S. Betania – zakrystianka
 3. Jan Gomółka
 4. Ilona Jagieła
 5. Anna Król
 6. Aleksandra Lizoń
Sekcja charytatywna
 1. Bogusława Niesporek – przewodnicząca
 2. Alfreda Biel
 3. Józef Florek
 4. Bogdan Kozieński
 5. Józef Szabla
 6. Maria Zagórowska
Sekcja artystyczna – organizacja uroczystości
 1. Małgorzata Niemiec – przewodnicząca
 2. S. Wiktoryna
 3. Stanisław Adamczyk
 4. Małgorzata Banach
 5. Ilona Jagieła
 6. Leszek Stawiarski
 7. Józef Szabla
Sekcja młodzieżowo – katechetyczno - misyjna
 1. Grzegorz Gorczowski – przewodniczący
 2. Ks. Krzysztof Migacz
 3. Mieczysław Gancarczyk
 4. Józefa Konieczny
 5. Andrzej Kuczaj
 6. Katarzyna Lis
 7. Kazimierz Lorek
Sekcja cmentarna
 1. Mieczysław Gołdyn – przewodniczący
 2. Wacław Góra
 3. Andrzej Myjak
 4. Mieczysław Szewczyk
 5. Stanisław Warzecha
 6. Stanisław Zagórowski
Rada Budowy Kościoła:
 1. Ks. Kazimierz Koszyk - proboszcz - przewodniczący
 2. Ks. Krzysztof Migacz (nowo powołany)
 3. Antoni Klag (majster budowy)
 4. Henryk Janik (nowo powołany)
 5. Ryszard Poparda (nowo powołany)
 6. Rafał Konieczny (nowo powołany)
 7. Józef Florek
 8. Roman Lis (nowo powołany)
 9. Mieczysław Gancarczyk
 10. Mieczysław Gołdyn
 11. Adam Konstanty
 12. Jerzy Koszut
 13. Andrzej Kuczaj
 14. Tadeusz Kudłacz
 15. Antoni Majerski
 16. Andrzej Myjak
 17. Stanisław Olszowski
 18. Andrzej Stawiarski
 19. Jan Szewczyk
 20. Mieczysław Szewczyk
 21. Andrzej Zych
 22. Ryszard Stefańczyk (nie jest członkiem PRD)
 23. Stanisław Warzecha
 24. Andrzej Myjak – sołtys (nowo powołany)
 25. Stanisław Szewczyk – sołtys (nowo powołany)
 26. Stanisław Zagórowski (nowo powołany)

 
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76