Strona główna
Kronika - Rok 2014
Kronika - Rok 2013
Kronika - Rok 2012
Kronika - Rok 2011
Kronika - Rok 2010
Kronika - Rok 2009
Kronika - Rok 2008
Kronika - Rok 2007
Kronika - Rok 2006
Kronika - Rok 2005
Kronika - Rok 2004
Kronika - rok 2009
 
17 grudnia 2009 – Nagranie płyty scholki parafialnej

      Dziecięca Schola Parafialna przy Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach wraz z opiekunem Małgorzatą Banach nagrała płytę pt. „Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci”.
      Płyta stanowi cegiełkę na budowę nowego kościoła w Gołkowicach. W realizacji nagrania wzięli udział: Bartosz Szabel SoundLine Studio – skrzypce, fortepian, programowanie instrumentów klawiszowych oraz aranżacje i mastering, Natalia Strączek – keyboard, Mariusz Łomnicki – realizacja dźwięku.
      Kolędy i pastorałki śpiewają dla nas:
Aleksandra Biel, Ilona Bocheńska, Zuzanna Bryła, Adam Dąbrowski, Paweł Dąbrowski, Zuzanna Góra, Damian Janik, Julia Janik, Justyna Janik, Krzysztof Janik, Przemysław Jurek, Oliwia Kamińska, Monika Kuczaj, Pamela Koszut, Kinga Krzak, Karolina Niemiec, Martyna Pietrzak, Katarzyna Słowik, Agata Warzecha, Aleksandra Zych.

Realizatorzy nagrania dziękują za pomoc Ks. Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi.
Płyty w cenie 10 zł do nabycia w kościele od niedzieli 20 grudnia 2009.
14 grudnia 2009 – Przekazanie relikwiarza Św. Jana od Krzyża

Relikwie

      Relikwie (łac. reliquiae - szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Kult ten jednak swymi korzeniami sięga wcześniejszego okresu, gdy czczono groby męczenników. Historia relikwii rozpoczyna się na dobre w IV wieku. Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu męczennika. (…) W tym też czasie zaczęto pielgrzymować do grobów męczenników w celu ożywienia swej wiary. Męczennicy i święci nie byli jednak obiektem religijnego kultu, gdyż ten przysługiwał tylko Bogu. (…)
      Na Zachodzie od IV w. relikwie umieszczano pod ołtarzem. Według Augustyna wyrażało to prawdę, że ciało świętego stało się ołtarzem dla Boga. Chrystus to pierwszy z męczenników, a inni poszli w Jego ślady, oddając życie.
„Chrześcijański kult relikwii”
Opracował
na podst. publ. J. Kracika, Relikwie, Znak, Kraków 2002,
ks. Stanisław Groń SJ
Portal Internetowy Krajowego Sekretariatu
Apostolstwa Modlitwy

      Nasza parafia „wzbogaciła” się w ostatnim czasie o szczególne przedmioty kultu religijnego, jakimi są relikwie. Są one darem naszego rodaka Ojca Jerzego Nawojowskiego – karmelity, stąd zapewne szczególny kult do wielkich świętych karmelu – doktorów kościoła: Św. Jana od Krzyża, Św. Teresy od Jezusa z Avila i Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux.
      Św. Teresa z Lisieux wspiera nas swą obecnością w relikwiach już od 2008 roku. Natomiast doczesne szczątki Św. Teresy z Avila i Św. Jana od Krzyża mogliśmy po raz pierwszy uczcić w dniach poświęconych ich wspomnieniu.
      Relikwiarze, w których umieszczono relikwie Św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża zostały przekazane parafii podczas Mszy Św. w ich liturgiczne wspomnienia tj. 15 października 2009 (Św. Teresy) i 14 grudnia 2009 (Św. Jana).
      Nabycie relikwiarzy umożliwiły osoby działające w różnych grupach i stowarzyszeniach parafii, które złożyły ofiary na ten piękny cel.


13 grudnia 2009 – Kiermasz świąteczny Koła Misyjnego Parafii w Gołkowicach

"Aby mieli życie"
Pierwszy misyjny kiermasz na rzecz Afryki w parafii Gołkowice

      W dniu 13 grudnia 2009 r. po raz pierwszy w naszej parafii odbył się kiermasz misyjny na rzecz Afryki. Każdy z nas mógł okazać swą życzliwość i hojność wobec potrzebujących. Wszyscy składający ofiarę na misje w zamian otrzymali różnorodne ozdoby świąteczne m.in.: stroiki, szopki, choinki itp. Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za dobroć waszych serc, dzięki temu pomożemy misjom w Afryce. Kwota zebrana z Waszych ofiar wyniosła 1.810 zł. Kiermasz udał się przede wszystkim dzięki naszej wspólnocie oraz organizatorom, którymi byli:
ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Jadwiga Bober z rodziną, Elżbieta Plata, Mateusz Witnik, Paweł Krzak, Michał Witnik, Karol Witnik, Magdalena Korona, Natalia Olchowa, Karolina Bober, Kamil Bober, Andrzej Marduła, Ewelina Plata, Marcin Haza, siostra Anita, Karolina Florek.
Mateusz Witnik11 listopada 2009 – Uroczyste obchody Święta Niepodległości

„…aby bardziej być”
Patriotyzm w trosce o wartości duchowe
91 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

      „Naród (..) jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko (…) kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury” - dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby „bardziej być” we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina - zarazem zaś we wspólnocie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze: od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina i jego naród. W tym, co w tej chwili mówię i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szczególne doświadczenie i szczególne także świadectwo. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć - a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród - nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego „nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. (…)
     Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. (…) Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i każdej zarazem kultury jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”. Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.
Jan Paweł II
Przemówienie wygłoszone
w siedzibie UNESCO w Paryżu
2 czerwca 1980

     W zgodzie z ideami, które już na początku swego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II przedstawił na międzynarodowym forum organizacji UNESCO, dla kultury i wychowania nowych pokoleń, w trosce o podstawy bytu narodowego, od kilku lat w Gołkowicach organizowane są religijno – patriotyczne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po I Wojnie Światowej (11 listopada 1918 roku).
      Do udziału w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Do Gołkowic przybyli: posłanka na Sejm RP Anna Paluch oraz w imieniu posłów Arkadiusza Mularczyka pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka pan Wojciech Włodarczyk. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego pan Witold Kozłowski, Burmistrz Starego Sącz pan Marian Cycoń, Wójt Gminy Łącko pan Franciszek Młynarczyk, Radni Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń – Praczka.
     Środowiska kombatanckie, którym szczególnie bliskie jest Święto Niepodległości reprezentował m.in. przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz pan Wojciech Pierzga.
     Głównym organizatorem tego modlitewno - patriotycznego spotkania była Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność’ województwa małopolskiego z przewodniczącym panem Janem Gomółką (który powitał wszystkich obecnych przed rozpoczęciem Mszy Św.). Dużą grupę przybyłych stanowili w związku z tym związkowcy. Środowisko „Solidarności” reprezentowali nestor i legenda Rolniczej Solidarności pan Władysław Piksa z Łącka, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” pan Józef Sośnicki, członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego, przewodniczący Rad Gminnych NSZZ RI „Solidarność” - pan Wojciech Mucha (Grybów) i pan Franciszek Rożdżyński (Stary Sącz), delegacje „Solidarności” Rolniczej z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, limanowskiego, jak również dyrektor „Fundacji Sądeckiej” pan Władysław Matczuk.
     Szczególna rola tym razem przypadła młodzieży, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za kształtowanie patriotycznego ducha narodu. Młodzi ludzie tworzący Młodzieżową Grupę Apostolską oraz ich koledzy z Gimnazjum w Gołkowicach pod kierunkiem pani dyrektor Renaty Burchel i ks. katechety Krzysztofa Migacza na początku Mszy Św. zaprezentowali montaż poetycki, którego treść przybliżyła dzieje naszego narodu, a zwłaszcza jego dążenia wolnościowe i narodowowyzwoleńcze w okresach zagrożenia niepodległości i niewoli narodowej. Tradycyjnie w uroczystości udział wzięły dzieci, młodzież oraz nauczyciele szkół z terenu parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie wraz z dyrektorkami – paniami: Zofią Korona, Renatą Burchel i Marią Kałuzińską. W uroczystościach wzięli również udział dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pan Stanisław Majca oraz dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu pani Marta Radziejewska.
     Wyjątkowy charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe: NSZZ RI „Solidarność” Krajowej Rady, województwa podkarpackiego, gmin Stary Sącz, Grybów i Łącko, powiatu nowosądeckiego, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Stowarzyszenia Kasy Wzajemnej Pomocy „Solidarność” w Nowym Sączu, Ochotniczych Straży Pożarnych z Moszczenicy Wyżnej i Gołkowic, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Uświetnił ją także udział starosądeckiej orkiestry pod kierunkiem pana Stanisława Dąbrowskiego.
     Pochmurna, deszczowa pogoda uniemożliwiła przemarsz uczestników na pobliski cmentarz i przeprowadzenie tradycyjnego apelu poległych przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu, jednak serca niewątpliwie rozgrzały zaprezentowane przez młodych ludzi wiersze, pieśni patriotyczne, w ciekawy sposób przedstawione tło historyczne zebrane w programie artystycznym pt. „Ojczyzna to Wielka Rzecz”, oraz pełne treści i ducha patriotycznego kazanie.
     Zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Trzópka proboszcza z Łącka. W uroczystej celebrze wzięli także udział ks. proboszcz Kazimierz Koszyk, pracujący w parafii - ks. kanonik Stefan Tokarz i ks. katecheta Krzysztof Migacz oraz rodacy - ks. Antoni Lorczyk i ks. Tomasz Góra.
     Świąteczną homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił ks. prałat Józef Trzópek, który zwrócił uwagę słuchaczy m.in. na słowa Jana Pawła II, że ważniejsze jest dla człowieka by „być”, nie „mieć”. Dla potwierdzenia tej myśli przytoczył słowa wielu pisarzy i poetów, którzy doświadczyli emigracji, zniewolenia narodowego, a byli wśród nich Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Maria Konopnicka, Władysław Żeromski, czy Witold Gombrowicz. Wszyscy oni w swej twórczości starali się oddać i wzmocnić ducha narodu polskiego, a rodakom za cel postawić to, co duchowe, bo jedynie to stanowi prawdziwą wartość życia jednostki i narodu. Wymowną pointą tej poruszającej i kształcącej homilii stały się słowa Mariana Hemara:
„Nie musi być Polska od morza do morza,
byle była wolna, i by była Boża.”
     Uroczystą modlitwę w intencji Ojczyzny w kościele zakończyło odśpiewanie hymnu „My chcemy Boga”. Następnie także w kościele (z powodu bardzo niesprzyjającej aury) odbył się apel poległych. Prowadzący funkcjonariusz Straży Granicznej z Piwnicznej Zdroju chorąży sztabowy Józef Szabla i Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego pan Jan Gomółka przywołali na pamięć obecnych znanych oraz bezimiennych bohaterów polskich walk o wolność Ojczyzny, także tych z najnowszej historii Polski: Ojca Maksymiliana Kolbe i Ks. Jerzego Popiełuszkę.
     Wiele ważnych myśli związanych z 91 rocznicą niepodległości naszej Ojczyzny przytoczyła w swym wystąpieniu posłanka Anna Paluch. W imieniu posła Arkadiusz Mularczyka głos zabrał pan Edward Ciągło, a list posła Wiesława Janczyka odczytał pan Wojciech Włodarczyk.
     Chwili refleksji zgromadzonych nad dziejami państwa i narodu sprzyjało odegranie przez orkiestrę dętą ze Starego Sącza wiązanki pieśni i utworów historycznych o tematyce patriotycznej, tak mocno związanych z czasami walk o niepodległy byt naszego kraju.
     Nie zabrakło także tradycyjnego już elementu uroczystości, jakim jest corocznie składanie wiązanek i wieńców pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów zaproszeni goście i uczestnicy świątecznego spotkania udali się na cmentarz, by narodowych bohaterów uczcić symbolicznymi kwiatami i zniczami. Pod pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele Rady Krajowej, wojewódzkiej i rad gminnych NSZZ „Solidarność” RI Józef Sośnicki, Jan Gomółka, Władysław Piksa, posłanka Anna Paluch, w imieniu posłów Edward Ciągło i Wojciech Włodarczyk oraz delegacje władz państwowych i samorządowych Witold Kozłowski, Marian Cycoń Burmistrz Starego Sącza, Jan Kupczak, Marta Radziejewska, Wojciech Pierzga, a także uczniowie szkół wraz z dyrektorami.
     Przytoczone na wstępie, w słowach Jana Pawła II, pojęcie kultury łączy w sobie historię i dzieje narodu, wychowanie jego młodych pokoleń, szacunek dla dokonań pokoleń przeszłych, patriotyzm dnia dzisiejszego, budowanie wspólnoty narodowej. Ukształtowana w ten sposób kultura decyduje o istnieniu wspólnoty jaką jest naród, który mając historię dłuższą niż człowiek i rodzina decyduje o ich zakorzenieniu i niepodległym bycie – suwerenności.

ANNA I GRZEGORZ GORCZOWSCY7 listopada 2009 - Msza Św. dla myśliwych

      W związku z rozpoczęciem sezonu łowieckiego myśliwi Koła Łowieckiego "Darz bór" wzięli udział we Mszy Św., którą w kaplicy pod wezwaniem Św. Franciszka w Skrudzinie odprawił Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk.


30 października 2009 - Różaniec za zmarłych na cmentarzu

Poświęcenie nowego grobowca Księży, Kamienia upamiętniającego wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz grobowca ufundowanego przez Parafię zmarłym z Rodziny Ćwikowskich, którzy ofiarowali swój majątek na budowę nowego kościoła w Gołkowicach.

Zachować w sercu i w pamięci

      Z inicjatywy Parafii na cmentarzu w Gołkowicach przed uroczystością Wszystkich Świętych powstał nowy grobowiec Księży. Spoczywają w nim doczesne szczątki dotychczasowych zmarłych Proboszczów naszej Parafii. Są to:

Ks. Kanonik Jan Cebula
7.11.1881 - 17.08.1948
Proboszcz w Gołkowicach
w latach 1917 - 1948
41 lat kapłaństwa
Ks. Kanonik Michał Orczyk
2.08.1881 - 26.12.1964
Proboszcz w Gołkowicach
w latach 1948 - 1964
57 lat kapłaństwa
Ks. Kanonik Jan Stach
4.10.1903 - 4.04.1979
Proboszcz w Gołkowicach
w latach 1965 - 1977
50 lat kapłaństwa

     oraz pochodzący z naszej Parafii

Ks. Mgr Józef Lizoń
14.06.1954 - 25.02.1991
Rodak z Parafii Gołkowice
10 lat kapłaństwa

     Przy okazji trwającego Roku Kapłańskiego należy także wspomnieć Kapłana, którego wysiłki doprowadziły do powstania w 1911 roku Kościoła w Gołkowicach - Ks. Andrzeja Jarocha (wikarego w Podegrodziu).

***

     Staraniem Parafii na gołkowickim cmentarzu zostały także upamiętnione losy osób z Gołkowic Dolnych - Rozalii Ciągło i Jana Fryźlewicza, które zginęły w obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau podczas II Wojny Światowej. Jednocześnie został zlikwidowany dotychczasowy pomnik znajdujący się przy głównej drodze obok budynku przedszkola w centrum Gołkowic Dolnych.

***

     W dniu 30 października bieżącego roku podczas nabożeństwa różańcowego na cmentarzu parafialnym Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk poświęcił nowy grobowiec Kapłanów, Obelisk upamiętniający ofiary II Wojny Światowej, oraz ufundowany przez Parafię grobowiec rodziny Ćwikowskich z Gołkowic Dolnych. Rodzina ta ofiarowała swój majątek na budowę nowego kościoła w Gołkowicach.


15 października 2009 - Przekazanie relikwiarza Św. Teresy z Avila

      W liturgiczne wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła został przekazany dla celów kultu religijnego relikwiarz, w którym umieszczono cenne relikwie Świętej Karmelu - Teresy od Jezusa. Relikwie tej wielkiej Świętej - Doktora Kościoła znalazły się w naszej parafii za sprawą karmelity - Ojca Jerzego Nawojowskiego, naszego rodaka. Z inicjatywy parafian działających w parafialnych ruchach i stowarzyszeniach zostały zebrane fundusze na zakup przekazanego relikwiarza. Po Mszy Św. wierni mogli oddać hołd Św. Teresie z Avila poprzez ucałowanie relikwii.


11 października 2009 - IX Dzień Papieski "Wolność jest wyzwaniem"

      Pod hasłem "Wolność zawsze jest wyzwaniem" zaczerpniętym z nauczania Jana Pawła II, młodzież Parafii Gołkowice włączyła się w obchody IX Dnia Papieskiego. Grupa młodych ludzi identyfikująca się z ideałami wskazywanymi przez Papieża - Polaka i mieniąca się w związku z tym Pokoleniem Jana Pawła II, podczas Mszy Św. przypomniała postać i niektóre myśli naszego Papieża. Wprowadzanie tych słów i wskazań Wielkiego Polaka w życie narodu powinno stać się dla nas obowiązkiem i wyrazem naszego patriotyzmu i ducha chrześcijańskiego.


8 października 2009 - IX Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę Szkół im. Jana Pawła II

      W październiku uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach odbyli coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wzięli oni udział w pielgrzymce na Jasną Górę Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W spotkaniu oraz Mszy Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Kowalczyka - nuncjusza Apostolskiego w Polsce uczestniczyło około 30 000 dzieci i młodzieży z całej Polski. W pielgrzymce wzięli udział: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Ks. Krzysztof Migacz, Pani Dyrektor Zofia Korona, rodzice i nauczyciele.


4 października 2009 - Rocznica poświęcenia Kaplicy w Skrudzinie

      4 października 2009 nasza parafia, a zwłaszcza mieszkańcy Skrudziny świętowali drugą rocznicę poświęcenia kaplicy w Skrudzinie. Uroczystej liturgii przewodniczył rodak - Ks. Józef Ogorzały, a w koncelebrze uczestniczyli także Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Ojciec Pułkownik Augustyn Dzięgiel SVD, Ks. Zbigniew Kołodziej, Ks. Kanonik Stefan Tokarz, Misjonarz - Ks. Roman Góra, Ks. Krzysztof Migacz.


29 września 2009 - VIII Forum Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

      W Gródku n/Dunajcem odbyło się kolejne Forum Diecezjalnej Rodziny Szkol im. Jana Pawła II. Podczas spotkania tradycyjnie już prezentowały się kolejne szkoły wchodzące w skład Rodziny. Działalność Szkolnego Koła Caritas prezentowało m.in. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Mszy Św. przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz, a wykład do zgromadzonych przedstawicieli szkół wygłosił Ks. dr Bogusław Połeć - diecezjalny duszpasterz nauczycieli.


13 września 2009 - Msza Św. na Przehybie

      Zgodnie z wieloletnią tradycją w niedzielę 13 września 2009 roku, w związku z rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, przy Krzyżu Trzeciego Tysiąclecia na Przehybie została odprawiona Msza Św. za Ojczyznę. Jest ona celebrowana w tym miejscu corocznie z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła w Starym Sączu, a pomocy i wsparcia każdorazowo udziela Proboszcz Parafii Gołkowice.
      We Mszy Św. Jak co roku wzięli udział niestety coraz mniej liczni kombatanci, młodzież, parafianie z Gołkowic, mieszkańcy okolicznych miejscowości, oraz turyści. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, harcerzy z Barcic, Nadleśnictwa Stary Sącz, NSZZ "Solidarność" RI oraz OSP z Gołkowice Górnych.
     Po Mszy Św. na uczestników czekały tradycyjne drożdżowe ciasta przygotowane przez Firmę "Raj" Państwa Kingi i Andrzeja Stawiarskich.


16 lipca 2009 - Odpust w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

      W uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel w domu Sióstr Karmelitanek w Gołkowicach, odbyła się tradycyjna Msza Św. z udziałem Ojca Karmelity i kapłanów z naszej parafii (pracujących i rodaków). Po zakończeniu Mszy Św. można było przyjąc Szkaplerz Święty - symbol opieki Matki Bożej.


5 lipca 2009 - IV FESTYN PARAFIALNY GOŁKOWICE 2009

      Po wstępnym falstarcie spowodowanym niesprzyjającą aurą, z dwutygodniowym "poślizgiem" odbył się w naszej parafii kolejny festyn parafialny. Mimo zmian w programie festynu liczni uczestnicy bawili się bardzo dobrze. Ciekawym punktem festynu był występ renomowanej Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryty z Łącka pod dyrekcją Majora Doktora Stanisława Strączka. Wesołej zabawie sprzyjał udział w konkursie wiedzy o Parafii św. Antoniego w Gołkowicach, w którym pół-żartem pół-serio swoimi wiadomościami mogli wykazać się goście festynu. Wzruszenie budziły występy taneczne dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek z Gołkowic oraz przedstawienie Muzycznego Teatrzyku Integracyjnego ze Starego Sącza - "Akademia naszych marzeń". Wszystko to , jak również występy dziecięcych i młodzieżowych wykonawców z Nowego Sącza i Olszany z ogromną swadą i humorem tradycyjnie zapowiadali Pani Małgorzata Niemiec i Pan Jan Gomółka.
     Jednym z najistotniejszych punktów festynowego spotkania była aukcja, której głównymi przedmiotami stały się obrazy, ale znalazły się także zwierzęta, bibeloty itp. W wyniku licytacji najwyższą wartość 700 zł osiągnęła rzeźba przedstawiająca anioła, ofiarowana przez Ks. Proboszcza. Dużą popularnością w trakcie licytacji cieszył się także szczeniak - owczarek niemiecki (ofiarowany przez Państwa Wandę i Mariana Dąbrowskich), za którego nabywca zapłacił 600 zł oraz kogut wyhodowany przez Panią Zofię Krupa, który osiągnął wartość 400 zł. Znaczące kwoty wpłynęły na konto budowy kościoła także za niektóre obrazy, zwłaszcza o tematyce religijnej wykonane przez Panią Jadwigę Gomółka (które osiągnęły ceny: 450 zł, 400 zł i 320 zł). Obraz Pani Agaty Kuś - "Pejzaż górski" przyniósł kwotę 400 zł, praca plastyczna Justynki Klag - "Mój nowy kościół" 160 zł. Św. Antoniego na szkle nabywcy wycenili na 60 zł. Dużym zainteresowaniem cieszył się również statek wykonany z zapałek przez Pana Józefa Kotasa, którego wartość wyceniono na 200 zł.
     IV Festyn Parafialny przeszedł do historii pozostawiając po sobie wiele miłych wrażeń oraz sporą kwotę pieniędzy, która w znaczący sposób zasili konto budowy nowej świątyni parafialnej.


21 czerwca 2009 - 10 rocznica pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacji Matki Kingi

      Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, a właściwie Ołtarz Papieski i plac, na którym przed dziesięciu laty odbyła się kanonizacja Błogosławionej Kingi - Pani Ziemi Sądeckiej, stał się jeszcze raz 21 czerwca 2009 roku miejscem wielkiego świętowania. Na uroczystości rocznicowe, którym przewodniczył mistrz papieskich ceremonii liturgicznych za pontyfikatu Jana Pawła II Arcybiskup Piero Marini, przybyło kilka tysięcy pielgrzymów, wśród których dało się zauważyć także parafian z Gołkowic. Mimo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu, chłodu całe rodziny trwały na modlitwie zgodnie z zachętą Jana Pawła II "Nie lękajcie się być świętymi", która stała się przez minionych 10 lat mottem tej pielgrzymki, tak znaczącej dla Sądecczyzny i całej Polski.
     Arcybiskup Marini podzielił się ze zgromadzonymi swoimi wspomnieniami dotyczącymi jego ostatniego spotkania z Janem Pawłem II na dwa dni przed śmiercią papieża. "Ojciec Święty leżał na łóżku, oddychał z wielkim trudem i nie mógł mówić. Patrząc mi w oczy, uścisnął mocno i długo moją dłoń, jakby chciał powiedzieć: dziękuję, a przede wszystkim jakby chciał zapewnić mnie o swojej bliskości na zawsze. Tak, Jan Paweł II jest blisko nas wszystkich: jego dłoń nadal ściska moją dłoń; jego dłoń stale ściska dłoń każdej i każdego z was" - zapewnił włoski hierarcha.
     Na zakończenie przeżytego w niezwykłej atmosferze modlitewnego spotkania Ksiądz Arcybiskup przekazał Diecezji Tarnowskiej wspaniałą pamiątkę - mitrę, której Jan Paweł II używał w Środę Popielcową od 1998 do 2003 roku.
     Coroczne diecezjalne spotkanie rodzin przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu jest okazją do zabawy podczas festynu rodzinnego.


13 czerwca 2009 - Odpust parafialny

      Szczególnym gościem tegorocznego odpustu ku czci Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach był Ks. Bogdan Piotrowski - misjonarz, pracujący w Republice Kongo. Przybliżył on mieszkańcom naszej parafii warunki pracy i życia misjonarzy w Afryce, dziękując jednocześnie za wsparcie, którego nasza parafia udziela corocznie misjonarzom zwłaszcza wywodzącym się z naszej diecezji. Dzieci, które z wielkim zaangażowaniem włączają się w gromadzenie funduszy na rzecz misji podczas kolędy misyjnej a także wspierają misje modlitwą działając w parafialnych grupach PDMD mogły przekonać się dzięki słowom Ks. Piotrowskiego, jak ważne są działania "małych misjonarzy".


11 czerwca 2009 - Boże Ciało

      Tegoroczna procesja Bożego Ciała miała w naszej parafii charakter wyjątkowy i historyczny. Dwa spośród czterech ołtarzy przygotowywanych w tym uroczystym dniu umiejscowiono w szczególnie znaczących dla mieszkańców miejscach. Jeden z nich został wkomponowany w niedawno powstały pomnik Jana Pawła II przypominając wszystkim nie tylko postać Papieża - Polaka, ale przede wszystkim jego naukę wyrażająca się w niesieniu Chrystusa ludziom całego świata. Po raz pierwszy ołtarz kończący procesję został umiejscowiony na płycie budowanego kościoła, na której mogli się też zgromadzić uczestnicy procesji. Modlitwą w tym właśnie miejscu parafianie Gołkowic starali się uprosić Błogosławieństwo Boże wielkiego dzieła budowy nowej świątyni.


10 czerwca 2009 - III Zjazd Szkolnych Kół CARITAS Diecezji Tarnowskiej w Starym Sączu

      10 czerwca 2009 roku przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu (w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania) spotkały się szkolne koła CARITAS Diecezji Tarnowskiej. Liturgii przewodniczył Ks. Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.
     Nasza parafia reprezentowana była przez członków Szkolnego Koła CARITAS z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, którego opiekunem jest Pani Agata Bieryt. W spotkaniu uczestniczył także asystent kościelny - katecheta Ks. Krzysztof Migacz.


9 czerwca 2009 - VII spotkanie Szkół im. Jana Pawła II przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu

      W roku jubileuszu I Pielgrzymki Papieża - Polaka do Ojczyzny na Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu obchodzimy 10. rocznicę pobytu Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej. Jedyne w swoim rodzaju miejsce, jakim jest ołtarz, na którym 16 czerwca 1999 roku Jan Paweł Wielki odprawił Mszę Świętą stało się tradycyjnym miejscem spotkań społeczności szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. 9 czerwca 2009 roku na wspólne spotkanie zostali zaproszeni także uczniowie i nauczyciele szkół noszących w naszej diecezji im. Świętych i Błogosławionych. Wyjątkowe zaproszenie zostało skierowane do uczniów klas drugich tj. dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą.
     Wśród uczestników tegorocznego spotkania byli uczniowie klasy drugiej i klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. W słowie skierowanym do dzieci i młodzieży przewodniczący uroczystości Biskup Wiesław Lechowicz szczególny nacisk położył na radość i pogodę płynące z wiary, a także na piękno wyrażające się nie w tym, co zewnętrzne lecz w pięknie i urodzie życia na wzór Ewangelii.
     Podczas poprzedzającego Mszę Św. nabożeństwa dzieci klas drugich otrzymały pamiątkowe żółte wstążeczki, które pięknie powiewały na wietrze, gdy wszyscy z chórem Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej śpiewali ulubioną piosenkę oazową Wielkiego Patrona pt. "Barka" oraz ułożony do jej melodii hymn Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W wiejącym wietrze Jan Paweł II odnajdywał tchnienie Ducha Świętego, a "Bierzmowanie dziejów" stało się symbolem i mottem I Pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczystego kraju. Może wiatr wiejący podczas całego nabożeństwa w Starym Sączu przyniesie radość Ducha Świętego młodym pragnącym żyć wg wskazań Patrona, który na starosądeckich błoniach zapraszał rodaków do świętości wskazując liczne przykłady świętych i błogosławionych z naszej ziemi, i zachęcając byśmy nie bali się być świętymi.


6 czerwca 2009 - Kongres misyjny w Tarnowie

"Życia nie zmarnuję,
gdy dzieciom świata miłość podaruję"

     W ostatnią sobotę, tj. 6 czerwca sto pięćdziesięcioro dzieci z naszej parafii wzięło udział w II Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci w Tarnowie. Była to najliczniejsza grupa spośród parafii tarnowskich, w sumie na kongresie zgromadziło się aż 5 tys. dzieci. Są one przedstawicielami prężnie działających grup: Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników Misyjnych, Dziecięcej Służby Maryjnej, ministrantów i innych, które chcą reprezentować naszą wspólnotę parafialną i działać na rzecz Misji Świętych. Uczestników Kongresu gościła tarnowska parafia pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny. Organizatorzy zadbali o wzbogacenie wiedzy o krajach misyjnych - dzieci zobowiązane zostały do zaakcentowania elementów strojów i kultury charakteryzujących dane kontynenty. Młodzi przedstawiciele naszej wspólnoty ubrani byli w żółte stroje symbolizujące kontynent azjatycki, do którego zostali przydzieleni. Tegorocznym obchodom 150 - lecia obecności Papieskiego Dzieła Misyjnego w tarnowskim Kościele towarzyszyło hasło: "Życia nie zmarnuję, gdy dzieciom świata miłość podaruję". Nasze dzieci nie muszą udowadniać, że jest ono im niezwykle bliskie. W swojej codziennej działalności, zaangażowaniu na rzecz dzieci świata, którym żyje się trudniej niż im samym, ustawicznie dają świadectwo swoich uczuć. Ofiarowując symboliczne datki, stanowiące w przybliżeniu wartość jednego cukierka, znacznie przyczyniają się do wywołania uśmiechu na twarzach swoich rówieśników żyjących w krajach misyjnych. Właśnie takie "kongresowe cukierki" o symbolicznym znaczeniu otrzymywali wszyscy mali uczestnicy Kongresu z przesłaniem ("Dzisiaj jest radością Twoją, spraw, by jutro był też moją", "Dzisiaj jest dla Ciebie, spraw, by jutro był od Ciebie").
     Wspólna modlitwa, udział we Mszy Świętej, homilia o życiu dzieci w Brazylii i spotkanie z arcybiskupem Anatolem Milandou z Brazzaville (Republika Konga) dostarczyły niezwykle podniosłych przeżyć, ale i okazały się duchowym wstępem do sukcesu całkiem wymiernego i bardzo znaczącego: dzieci biorące udział w konkursie "Łańcuch miłości" zajęły w nim I miejsce! Nasz łańcuch składał się aż z 2125 ogniw, z których każde symbolizowało jedno zobowiązanie podejmowane przez dziecko na rzecz swoich rówieśników z krajów misyjnych. Wynik konkursu wskazuje, że dzieci z naszej parafii podjęły ich najwięcej. Jakby tego było mało, dzieci dostarczyły nam i sobie jeszcze więcej radości, zajmując III miejsce w kolejnym konkursie: "Poślij latawiec". Duchowe przeżycia, smak zwycięstwa, sprzyjająca aura, tańce i inne atrakcje sprawiły naszym małym przedstawicielom wiele radości i utwierdziły ich oraz ich opiekunów w przekonaniu, że misyjne dzieło nie tylko warto, ale i trzeba kontynuować.

Józefa Konieczny
4 czerwca 2009 - Wycieczka dzieci do Czorsztyna i Niedzicy zorganizowana przez Caritas

      Jak co roku, Parafialny Oddział "Caritas" zorganizował wycieczkę dla objętych opieką organizacji dzieci z ubogich rodzin. W tym roku uczestnicy mieli możliwość poznawania historii i kultury naszego regionu zwiedzając zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Wyjazd miał także charakter rekreacyjny - dzieci wypoczywały nad znajdującym się w pobliżu Jeziorem Czorsztyńskim. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, więc oczekują one już kolejnego w przyszłym roku.

26 maja 2009 - 50 lat siostry Jukundy Zych

      Parafia Gołkowice jest miejscem, gdzie rodzi się wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Wśród ludzi, którzy z miłością poświęcili swe życie Bogu są tacy, którzy trwają przy Nim wiele dziesiątek lat. Jedną z osób, którym dane było wytrwać w swoim powołaniu już pół wieku jest siostra Jukunda Zych - Karmelitanka Dzieciątka Jezus. 26 maja 2009 roku obchodziła ona w Gołkowicach - swojej rodzinnej parafii jubileusz, który wraz z nią świętowali jej bliscy, znajomi oraz cała parafia.


25 maja 2009 - Pielgrzymka uczniów klas drugich do Tuchowa

      W dziękczynieniu za dzień I Komunii Świętej dzieci klas drugich Parafii Gołkowice wraz z rodzicami udały się do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Po uroczystej Mszy Św. odprawionej w kościele Ojców Redemptorystów dzieci odbyły rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim.


24 maja 2009 - V Pielgrzymka AK do Skrudziny

      Zgodnie z kilkuletnią tradycją w majową niedzielę odbyła się pielgrzymka do Kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie zorganizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Po Mszy Św. połączonej z nabożeństwem majowym chętni spędzili miło czas przy grillu.


22 maja 2009 - "OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE" - III DZIEŃ SPOŁECZNY AKCJI KATOLICKIEJ

      Dnia 22 maja 2009 r. w Centrum Formacyjno - Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem zgromadzili się przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Naszą społeczność reprezentowało kilku członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Prezesem.
Tematem tegorocznego Dnia Społecznego było hasło roku liturgicznego: Otoczmy troską życie w wymiarze rodzinnym, społecznym i ekonomicznym.
W poprzednich latach podejmowano zagadnienia: edukacji ("Jakiej szkoły chcemy dla naszych dzieci?") oraz roli prawdy w życiu człowieka.
Program obejmował:
- uczestnictwo we Mszy Świętej pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka.
W homilii wygłoszonej ksiądz doktor odwołał się do hasła przyświecającemu spotkaniu. Podkreślał, że obecność Boga jest wzorem otaczania troską życie. On angażuje się w nasz świat - uczynił nas na swoje podobieństwo, obdarzając rozumem i wolną wolą. Asystent kościelny mówiąc o bezcennym darze, jakim jest życie, przywołał słowa Jana Pawła II: "Jak wielką wartość w oczach Boga ma człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim ciałem. Jak wielką przestrzeń ma ludzkie serce, skoro może wypełnić je tylko Bóg".
Bóg obdarzył nas jeszcze innymi darami:
- wolnością stanowiącą wielką tajemnicę samego Boga
- prawdą, aby wolność dobrze przeżyć
Na zakończenie ks. dr Stolarczyk zwrócił uwagę na udział członków AK w podejmowaniu działań służących życiu, a wynikających z naszej wiary. Zaakcentował konieczność angażowania się tam, gdzie istnieje możliwość pomnażania dobra i prawdy.
- wykład dra inż. Antoniego Zięby z Krakowa poświęcony otoczeniu troską życia rodzinnego. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania krucjaty w obronie życia (12 X 1980). Jej celem było budzenie sumienia i wrażliwości społecznej, a także anulowanie obowiązującej stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956 r. Dwanaście lat modlitwy przyniosło efekt. W roku 1993 Sejm uchwalił ustawę chroniącą życie nie narodzonych. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który odrzucił prawo aborcyjne i wprowadził ustawę broniącą życie.
W roku 2005 - z okazji 25-lecia istnienia krucjaty zmieniono jej program. Głównym celem jest obecnie modlitwa dziękczynna za dzieło obrony życia, budzenie szacunku do jego godności, a także doprowadzenie do precyzyjnego zapisu konstytucyjnego dotyczącego obrony poczętego życia "od poczęcia do naturalnej śmierci". Żadne stanowione przez człowieka prawo nie może zezwalać na niszczenie życia nienarodzonych. Prawo do życia jest ponadwyznaniowe i naturalne.
- wystąpienie ministra Antoniego Macierewicza, który przedstawił troskę o życie społeczne, głównie w aspekcie politycznym.
Mówił o konieczności roztropnego zabiegania o dobro wspólne i stworzeniu projektu solidarnego działania w dialogu społecznym. Krytycznie odniósł się do polskiego ładu demokratycznego - od początku zdeformowanego. Obwiniał elity rządzące, które za mało troszczą się o życie polityczne i posiadają zbyt mało odwagi oraz determinacji w wymiarze gospodarczym i duchowym. Wskazał, że bez świata politycznego prędzej czy później destrukcja obejmie rodziny i dotrze do każdego z nas.
- refleksja posła Edwarda Czesaka na temat troski o życie w ujęciu ekonomicznym.
Zaznaczył, że problemy ekonomiczne rzutują na całokształt życia społecznego (rodzinnego). Mówił o zagrożeniu bezrobociem i konieczności dbania o interesy narodowe w Unii Europejskiej w obliczu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- podsumowanie Dnia Społecznego przez ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka.
Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest inicjowanie nowych myśli, idei, zgodnych z zasadami ewangelicznymi, aby życie społeczne miało lepszy wymiar.

Agata Masternak


18, 19, 20 maja 2009 - Dni modlitw o urodzaje - dawne Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim

      18 maja 2009, w rocznicę urodzin Papieża - Polaka parafianie Gołkowic pielgrzymowali do niedawno powstałego w Gołkowicach Pomnika Jana Pawła II, 19 maja 2009 modliliśmy się przy kapliczce Św. Jana Nepomucena, a 20 maja 2009 przy kapliczce zwanej kapliczką Św. Marka w Gołkowicach Górnych, gdzie odbyło się też nabożeństwo majowe.

18 maja 2009


19 maja 2009


20 maja 2009


13 maja 2009 - Koncert dla JPII

      Z okazji rocznicy zamachu na Placu Św. Piotra w Rzymie, w roku 1981, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II został ciężko postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, w kościele parafialnym w Gołkowicach koncertowała Grupa Genezaret. Członkowie grupy uświetnili liturgię tego dnia oraz zaprezentowali utwory o tematyce religijnej wielbiąc z zebranymi parafianami Boga za ocalenie Jana Pawła II przez Boga za sprawą Matki Bożej Fatimskiej.


10 maja 2009 - I komunia święta

      Ten dzień pozostanie w pamięci uczniów klas drugich naszej parafii jako jeden z najważniejszych dni w ich życiu. W tym dniu 13 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie i 27 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach po raz pierwszy przyjęło Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Niech pełne uczestnictwo w Ofierze Chrystusa stanie się dla nich drogą do Prawdy i Wolności. Szczęść Boże!


6 maja 2009 - Sakrament Bierzmowania

      Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęło 90 uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Młodzieży z Parafii Gołkowice i Gaboń udzielił go w kościele parafialnym w Podegrodziu KS. Biskup Wiesław Lechowicz.
     W podziękowaniu za dar Sakramentu Bierzmowania 7 maja 2009 młodzież odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie, gdzie uczniowie gołkowickiego Gimnazjum spotkali się ze swymi kolegami z innych szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej.

Bierzmowanie - uroczystość


Bierzmowanie - pielgrzymka do Szczepanowa


Maj 2009 - Murek na cmentarzu

      Dzięki anonimowym fundatorom w maju br. murek ogrodzeniowy cmentarza w Gołkowicach został ozdobiony i wzmocniony kamieniem elewacyjnym. Podniosło to estetykę i jakość ogrodzenia. Dziękujemy!


18 kwietnia 2009 - Nagrody CARITAS

      18 kwietnia 2009 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy odbyło się spotkanie, podczas którego Listem gratulacyjnym Biskupa Wiktora Skworca i statuetkami MISERICORS zostały wyróżnione przez "CARITAS" DIECEZJI TARNOWSKIEJ następujące osoby:

     - Jadwiga i Ryszard Stefańczyk
     - Marzena i Marek Biel
     - Jadwiga i Jan Gomółka
     - Ewa i Paweł Pawlik
     - Danuta i Marek Rams
     - Anna Korona
     - Zofia Szewczyk
     - Zofia Buczek
     - Lucyna Drozd
     - Maria Ogorzały
     - Antonina Klimek
     - Agata Bieryt
Wyróżnienia były podziękowaniem za działalność na rzecz Oddziału Caritas w parafii pw. Świętego Antoniego w Gołkowicach a zwłaszcza wszystkich potrzebujących objętych opieką Caritas w naszej parafii.


14 kwietnia 2009 - Rozpoczęcie WIELKIEJ Nowenny DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO przed odpustem parafialnym

      Nabożeństwa nowennowe (nove w j. łac. znaczy dziewięć) są obchodzone na pamiątkę dziewięciu miesięcy, w ciągu których Najświętsza Maryja Panna nosiła pod swoim sercem Syna Bożego. Nowenna wtorkowa jest nabożeństwem, które ustanowił sam Święty, objawiając takie życzenie swoim czcicielom i obiecując im szczególne wstawiennictwo przed tronem Bożym. Papież Benedykt XIV obdarzył to nabożeństwo odpustem zupełnym.
     Wielką nowennę do Św. Antoniego odprawia się przez dziewięć kolejno po sobie następujących wtorków przed wizerunkiem Świętego uczestnicząc we Mszy Św., odprawiając modlitwy nowennowe i składając ofiarę na "Chleb Św. Antoniego" (jałmużnę dla ubogich), a można także zachować post. W czasie nowenny należy ponadto przynajmniej raz wyspowiadać się i przystąpić do Stołu Pańskiego.
     Nabożeństwo to zwane także Nowenną Dziewięciu Wtorków odprawia się przed odpustem Świętego Antoniego przypadającym 13 czerwca (dzień narodzin dla nieba Świętego z Padwy). W tym roku odprawianie Wielkiej Nowenny rozpoczyna się we wtorek 14 kwietnia (pierwszy po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego).
     Nowenna jest nabożeństwem o wielkiej skuteczności. Należy ją odprawiać z wielką wiarą w skuteczność orędownictwa Świętego Patrona i pełnym zawierzeniu nieomylnym wyrokom Bożej Opaczności. Czas modlitwy nigdy nie jest czasem straconym . To święty czas budowania właściwych relacji między Stwórcą a stworzonym.
     Poszczególne wtorki Wielkiej Nowenny swoim bogactwem skarbów wiary, nadziei i miłości wyznaczają drogowskazy rozwoju duchowości antonińskiej. W rozważaniach i modlitwach można posłużyć się następującymi tematami:
Pierwszy wtorek
Rozmyślanie o bojaźni Bożej Św. Antoniego.
Modlitwy na uproszenie u Boga przez przyczynę Św. Antoniego szczęśliwej śmierci i zbawienia.
Drugi wtorek
Rozmyślanie o miłości Św. Antoniego ku Bogu.
Modlitwy na uproszenie uniknięcia błędów w drodze do zbawienia.
Trzeci wtorek
Rozmyślanie o cierpliwości Św. Antoniego.
Modlitwy na uproszenie wybawienia od wszelkich nieszczęść.
Czwarty wtorek
Rozmyślanie o pokorze Św. Antoniego.
Modlitwy na uwolnienie od sideł szatańskich.
Piąty wtorek
Rozmyślanie o prawdziwej miłości bliźniego Św. Antoniego.
Modlitwy na uproszenie rozszerzenia Kościoła Świętego.
Szósty wtorek
Rozmyślanie o stałej ufności w Bogu Św. Antoniego.
Modlitwy na uproszenie dóbr duchowych i doczesnych.
Siódmy wtorek
Rozmyślanie o męstwie chrześcijańskim Św. Antoniego.
Modlitwy o wybawienie z chorób.
Ósmy wtorek
Rozmyślanie o zewnętrznym i wewnętrznym umartwieniu Św. Antoniego.
Modlitwy o uproszenie pomocy Św. Antoniego we wszelkich naszych potrzebach.
Dziewiąty wtorek
Rozmyślanie o błogosławionej śmierci Św. Antoniego.
Modlitwy o uproszenie trwaj opieki Św. Antoniego i naśladowania jego cnót.
     Wiara czyni cuda, Św. Antoni czyni cuda, spróbujmy zatem skorzystać z tej jedynej w swoim rodzaju szansy odnowienia własnej duchowości, by samemu doświadczyć w swoim życiu cudu.
     Wzmocnieni duchowo, odnowieni w wierze, napełnieni nadzieją, przepełnieni duchem miłości Boga i bliźniego oczekujmy z otwartością serca na kulminacyjny dzień roku antonińskiego, na uroczystość Świętego.

M. Myrcha - Kamińska
"Posłaniec Św. Antoniego z Padwy"


12 kwietnia 2009 - Niedziela Wielkanocna

      Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nasza parafia czci tradycyjnie procesją Eucharystyczną, która odbywa się po Mszy św. o godz. 7.00.


9,10,11 kwietnia 2009 - Triduum paschalne
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota

      Jak co roku, Triduum Paschalne było okazją do pogłębionej modlitwy i częstszych spotkań z Panem Jezusem. W Wielki Czwartek towarzyszyliśmy Zbawicielowi w ciemnicy, której symbolika usposabiała do głębszej refleksji nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. W Wielki Piątek uczciliśmy Śmierć Boga - Człowieka, zaś Wielka Sobota pozwoliła odczuć triumf Zmartwychwstania Boga i przedsmak naszego udziału w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Wieczorne uroczystości wielkosobotnie pozwoliły wejść w atmosferę Niedzieli Zmartwychwstania - niedzieli triumfu i nadziei.


5 kwietnia 2009 - Wyniki konkursu palm 2009

      W tegorocznym konkursie na najpiękniejszą i najwyższą Palmę Wielkanocną, który odbył się tradycyjnie w naszej parafii, w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2009, kolejne miejsca uzyskali:

1. Jan Janik z wnukami Łukaszem i Damianem - Gołkowice Górne
2. Józef Kotas z synem Kamilem - Gołkowice Górne
3. Tomasz i Paweł Babeł - Gołkowice Dolne
4. Błażej, Bartosz i Michał Janik - Gaboń - Praczka
5. Przemysław Zarabski - Gołkowice Górne
6. Sebastian Czerpak - Skrudzina
7. Michał Cebula - Gołkowice Dolne
8. Andrzej Janik - Gołkowice Górne
9. Szczepan Gromala - Gołkowice Dolne
10. Sławomir Jop - Gołkowice Górne
11. Krzysztof i Justyna Janik - Gołkowice Górne
12. Michał Krzak - Gołkowice Górne
13. Karol Duda - Gołkowice Górne
14. Radosław Zagórowski - Gaboń - Praczka
15. Artur i Jarosław Krzak - Gołkowice Górne
16. Patryk Krzak - Gołkowice Górne
17. Artur Zarabski - Gołkowice Górne
18. Krzysztof Kudłacz - Gołkowice Dolne
19. Mariusz Kudłacz - Gołkowice Dolne
20. Karolina i Agata Warzecha - Gołkowice Górne
21. Marek Koszut - Gołkowice Dolne
22. Maria Szabla - Skrudzina
23. Józef Szabla - Gołkowice Dolne
24. Kacper Pietrzak - Gołkowice Górne
25. Jan Mordarski - Gołkowice Dolne


Nagrody za udział w konkursie i podtrzymywanie pięknej tradycji otrzymali także wykonawcy mniejszych palm!


5 kwietnia 2009 - Misterium Męki Pańskiej

      W Niedzielę Palmową 5 KWIETNIA 2009 roku Grupa Teatralna Parafii Świętego Antoniego w Gołkowicach po raz kolejny zaprosiła do głębszego przeżycia MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA przygotowując przed Świętami Wielkanocnymi M I S T E R I U M w dziewięciu aktach, które zostało zaprezentowane nie tylko w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, ale także na zaproszenie Ks. Prob. Adama Chmiela w Parafii Staszkówka k/Gorlic. Wraz z odtwórcami Misterium widzowie mogli wejść w tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, przeżyć głębię Odkupieńczej Miłości Boskiego Zbawiciela.2 kwietnia 2009 - WSPOMNIENIE o Janie Pawle II
Obchody IV rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca

      Wielu parafian uczciło pamiętny dla wszystkich Polaków i dla całego świata dzień 2 kwietnia - dzień śmierci Jana Pawła II. W tym dniu wraz z grupą młodzieży naszej parafii określającą się dumnym mianem Pokolenie JPII przypomnieliśmy sobie niektóre ważne myśli i słowa Papieża - Polaka podczas wieczornego nabożeństwa i rozważań prowadzonych przez młodych po Mszy Św. Rozważaniom przyświecała widoczna na dekoracji myśl: Szukałeś nas, więc jesteśmy Ojcze! W tym modlitewnym spotkaniu wzięła też udział reprezentacja uczniów szkół noszących w naszej parafii imię Jana Pawła II. Poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uświetniły przemarsz i modlitwę przy pomniku Ojca Świętego, którą na zakończenie poprowadził Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk.


29 marca 2009 - DLA JANA PAWŁA II

      W niedzielę 28 marca 2009 r. w Kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie młodzież ze Skrudziny działająca w klubie kultury wraz z kierowniczką panią Lidią Szewczyk zaprezentowała program poetycko - muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II. Wieczór Jana Pawła II został przygotowany w związku z IV rocznica odejścia Papieża – Polaka do Domu Ojca.

29 marca 2009 - 1 kwietnia 2009 - Rekolekcje Wielkopostne

      W dniach od 29.03. do 01. 04. 2009 w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku poprowadzili je Księża Salezjanie. Swoich nauk mogli wysłuchać chorzy, cierpiący i osoby starsze, dzieci i młodzież mający z tej okazji dni wolne od nauki szkolnej oraz dzieci przedszkolne. Wszystkim innym udział ułatwiało to, że nauki były głoszone dwukrotnie - rano i wieczorem. Najważniejszym punktem spotkań rekolekcyjnych był udział w Sakramencie Pojednania.

27 marca 2009 - Konkurs wiedzy o Janie Pawle II szkół noszących imię Papieża - Polaka

      27 marca 2009 w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu odbył się półfinał diecezjalny IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II organizowanego przez Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II.
     Wielkim sukcesem może pochwalić się Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, bowiem przedstawicielki społeczności uczniowskiej tej szkoły zajęły wysokie lokaty w konkursowej rywalizacji.
     Uczennica klasy VB Zuzanna Bryła zajęła I miejsce, zaś jej koleżanka Julia Dumana III miejsce dając świadectwo szerokiej wiedzy uczniów o swoim Patronie. Zuzanna Bryła reprezentowała Szkołę Podstawową z Gołkowic, a wraz z nią cały rejon w ogólnopolskim finale konkursu, który odbył się 16 maja 2009, w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach.
     Uczennice przygotowała do konkursu katechetka Siostra Agata.
     Serdecznie gratulujemy wyniku!

Nowy Sącz

Mysłowice


24 marca 2009 - VII Forum Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej w Gródku n/Dunajcem

      Kolejne spotkanie przedstawicieli placówek tworzących Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, które odbyło się w skłaniającym do zastanowienia oraz próby naprawy życia jednostek i całych społeczności okresie Wielkiego Postu, skupiało się wokół myśli Jana Pawła II: "Jeżeli służysz Prawdzie - służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!" /9.06.1987, KUL - spotkanie Liturgii Słowa/
     Centralnym punktem spotkania była jak zawsze Msza Św., którą odprawił Ordynariusz Tarnowski Biskup Wiktor Skworc. Nawiązując w homilii do ważkiej myśli Patrona - Jana Pawła Wielkiego Ks. Biskup zwrócił uwagę na to, jaka powinna być szkoła: "Czy ma "produkować" ludzi bez kultury, agresorów!? A przecież jej powołaniem jest wychowanie małych i młodych ludzi do życia według wymagań prawdy o ich człowieczeństwie, o niezbywalnej godności każdego, o szacunku i miłości jako jedynych postaw względem drugiego?!" Przypomniał, że podstawą wszelkiego wychowania musi być zdrowy system i hierarchia wartości. "Trzeba nam wszystkim powracać do źródła wychowania młodego człowieka, jakim jest właściwa hierarchia wartości, metod i celów. Uzdrowienie szkoły, osamotnionej przez rządzących, a nieraz i przez rodziców, domaga się od nas przywrócenia szkole jej etosu wychowawczego w duchu wartości chrześcijańskich, które są przecież głęboko humanistyczne i jako takie mogą być przyjęte przez wszystkich, bez względu na wyznanie czy światopogląd.
     Wydaje się, że jednymi z podstawowych wartości w procesie wychowawczym jest prawda i wolność.
     Wychowywać w prawdzie oznacza najpierw wychować do prawdy, do przyjęcia, że istnieje prawda obiektywna, że człowiek ma wrodzoną zdolność jej poznania; wreszcie, że źródłem prawdy jest Bóg, który jeden może objawić człowiekowi w pełni, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest sens cierpienia i śmierci; do czego człowiek został powołany po śmierci.
     Wychowywać w prawdzie oznacza również wychowywać do wolności, aby człowiek mógł przyjąć wymagania prawdy; aby przyjął i urzeczywistnił fascynujące, a nawet porywające wezwanie do pisanej mu przez Stwórcę wielkości.
     Wychowywać w prawdzie oznaczać może wreszcie uświadomienie uczniom, że poznanie prawdy jest żmudnym procesem, drogą, poszukiwaniem; że człowiek o własnych siłach nie dojdzie do pełni prawdy, którą może objawić mu tylko Bóg.
" Zwracając się do obecnych Ks. Biskup przypomniał, że: "W trudnym procesie wychowania do prawdy i wolności, wychowania w prawdzie, muszą uczestniczyć wszyscy odpowiedzialni za edukację człowieka.", a "Uzdrawianie polskiej szkoły potrzebuje zaangażowanych świadków - ludzi, którzy sami żyją w prawdzie i potrafią korzystać z daru wolności." Takiej właśnie umiejętności korzystania z daru wolności życzył Ks. Biskup nauczycielom w słowach: "Niech wielki nauczyciel prawdy i wolności - Sługa Boży Jan Paweł II - wspiera nas w budowaniu zdrowej, normalnej szkoły, w której uczniowie będą dojrzewać do pełni człowieczeństwa i świętości."
     Uzupełnieniem tych głębokich myśli Ks. Biskupa Ordynariusza był wykład Ks. Dra Piotra Łabudy pt. "Wpływ nauki Jana Pawła II na jakość życia Polaków".
     Zgodnie z tradycją "rodzinne" spotkanie uatrakcyjniły prezentacje multimedialne i artystyczne kolejnych placówek, którymi tym razem były Zespół Szkól nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach.
     Oby wielki Patron naszych szkół wskazywał drogę do Prawdy i Wolności wszystkim zaangażowanym w wychowanie tak w szkole, jak też w rodzinie, i by dzięki temu następne pokolenia nie zatraciły tego, co stanowi o naszym człowieczeństwie.

A.G.G.
18 stycznia 2009 - IV Spotkanie Opłatkowe Seniorów

      Organizowane przez Parafialny Oddział Caritas spotkania opłatkowe seniorów naszej parafii, stały się już tradycją i co roku w okresie Bożego Narodzenia gromadzą liczną grupę najstarszych mieszkańców Gołkowic Górnych, Dolnych, Skrudziny i Gabonia - Praczki.
      Wspólna modlitwa, koncert kolęd oraz poczęstunek są stałym elementem spotkań, poprzez które społeczność parafialna może okazać wdzięczność i szacunek wszystkim Seniorom.


17 stycznia 2009 - II Bal Charytatywny

      Nowy rok w naszej parafii rozpoczęło znaczące wydarzenie. Wielu mieszkańców i gości bawiło się na drugim już balu charytatywnym. Zabawa w miłym gronie miała szczególny cel, jakim jest budowa nowego kościoła w Gołkowicach. Wspólna organizacja balu sprzyjała nawiązywaniu współpracy, poszerzaniu kontaktów, była więc okazją do budowania nowych relacji i wzmacniania już istniejących. Wielu z uczestników na zakończenie wspólnej zabawy z radością powiedziało

"Do zobaczenia w przyszłym roku!".

      Dochód z balu zasilił konto budowy nowej świątyni. Było to możliwe dzięki ofiarności i hojności wielu ludzi oraz ogromnemu zaangażowaniu licznej grupy parafian, którzy wszystkie prace związane z organizacją i przygotowaniem balu wykonali bezinteresownie.


4 stycznia 2009 - Koncert wdzięczności "Tobie Mały Panie"

      Pragnąc wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy czynnie wspierali dzieło budowy nowego kościoła w Gołkowicach Ks. Proboszcz, Rada Parafialna i Parafialna Grupa Teatralna zaprosili licznych sponsorów i dobrodziejów tej wielkiej sprawy na koncert zorganizowany przez Panią Małgorzatę Niemiec. W koncercie wzięli udział członkowie Parafialnej Grupy Teatralnej, młodzież, dzieci, nagrodzona grupa kolędników misyjnych, szkolny chór Gimnazjum w Gołkowicach.
     W trakcie koncertu zostały przedstawione prezentacje multimedialne dotyczące budowy kościoła oraz różnych form działalności, mających na celu zgromadzenie potrzebnych na budowę funduszy, autorstwa Anny i Grzegorza Gorczowskich.

POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76