Strona główna
Kronika - Rok 2014
Kronika - Rok 2013
Kronika - Rok 2012
Kronika - Rok 2011
Kronika - Rok 2010
Kronika - Rok 2009
Kronika - Rok 2008
Kronika - Rok 2007
Kronika - Rok 2006
Kronika - Rok 2005
Kronika - Rok 2004
Kronika - rok 2007
 
25 listopada 2007 - Wybory do Rady Parafialnej

     W Święto Chrystusa Króla Wszechświata odbyły się w naszej parafii, zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza wybory do Rady Parafialnej. Do wyborów zgłoszonych zostało 32 kandydatów, spośród których parafianie wybrali 12 członków Rady Parafialnej Parafii Gołkowice. 12 osób to członkowie Rady z urzędu, a 8 zgodnie ze swoimi uprawnieniami mianował Ks. Proboszcz.


11 listopada 2007 - Narodowe Święto Niepodległości

"Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia."

Karol Wojtyła "Myśląc Ojczyzna..."

     Uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która jest tak głęboko zakorzeniona w tradycji naszej parafii zgromadziła w Kościele Parafialnym w Gołkowicach wszystkich, którym nadal droga jest idea patriotyzmu. Ponieważ organizatorem tego modlitewno-patriotycznego spotkania była "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Starym Sączu, dużą grupę przybyłych stanowili członkowie tej organizacji zarówno z terenu miasta i gminy Stary Sącz, jak i pobliskich miejscowości.
Święto Niepodległości jest dniem wdzięczności tym, którzy walczyli za wolną Polskę, więc w Parafii Gołkowice gościli także reprezentanci środowisk kombatanckich: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Panem Wojciechem Pierzgą i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Szczególne znaczenie miał udział w tej uroczystości dzieci, młodzieży, a także nauczycieli szkół z terenu Parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. Podniosły charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, "Solidarności" Rolniczej, szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta odprawiana w Kościele Parafialnym w Gołkowicach.
W polskiej narodowej mentalności patriotyzm zawsze był ściśle związany z wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, dlatego tak wielkie nadzieje z poczuciem patriotyzmu Polaków wiązał Benedykt XVI wołając do nas podczas pamiętnej pielgrzymki do naszego kraju: "proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością". /Homilia Benedykta XVI na błoniach Krakowskich, 28-V-2006/. "To też jest patriotyzm. Nie wąski szowinizm, który zamyka się w świecie własnego "ja", niszcząc wszystko, co "nie-swoje", ale twórczy głęboki patriotyzm, który dlatego właśnie, że zna wartość przekazanego mu przez przodków dziedzictwa, potrafi uszanować i wzbogacać dziedzictwo świata, tak, jak czynił to Włodkowic, Kopernik, Sobieski, Pułaski czy Kościuszko, a w naszych czasach Jan Paweł II". /"Pięć myśli o patriotyzmie" ks. Tomasz Opaliński, Wieczernik - pismo formacyjne Ruchu Światło-Życie www.wieczernik.oaza.pl/
6 listopada 2007 - Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pod nazwą "Anioły - Duchy Niebieskie" organizowanego przez Instytut Akcji Katolickiej diecezji Tarnowskiej

     W dniu 6 listopada 2007r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych do Biura Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zgodnie z kryteriami ujętymi we wcześniej przedstawionym Regulaminie Konkursu.
Prace były oceniane w następujących przedziałach wiekowych: 3 - 6 lat; 7 - 12 lat; 13 - 15 lat; 16 - 19 lat; powyżej 19 lat. Dla naszej parafii najbardziej interesujące były wyniki w kategoriach 13 - 15 lat, gdzie II miejsce uzyskała Justyna Klag uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach , oraz powyżej 19 lat, w której laureatką II miejsca została Pani Jadwiga Gomółka. Wśród wyróżnionych znalazły się także Karolina Niemiec i Oliwia Kamińska uczennice Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Gołkowicach.


1 listopada 2007 - Skrzynka intencji

     Na naszej stronie internetowej uruchomilismy Skrzynke intencji. kliknij aby wejść na stronę Skrzynka intencji...>>


28 października 2007 - Święcenia diakonatu naszego parafianina

     W niedzielę 28 października 2007 w Brazylii przyjął święcenia diakonatu nasz rodak Brat Krzysztof Przychocki. Parafianie i duszpasterze otoczyli Go zwłaszcza w tym niezwykle ważnym dniu gorącą modlitwą podczas specjalnej Mszy Świętej.


16 października 2007 - SZKOLNY JUBILEUSZ

     W bieżącym roku święto Szkoły Podstawowej w Gołkowicach miało szczególny charakter. W tym właśnie roku placówka obchodziła 10 rocznicę nadania imienia największego z Polaków, Papieża Jana Pawła II. Uroczyste obchody tej ważnej rocznicy rozpoczęła Msza Św. z udziałem uczniów, rodziców i pracowników szkoły odprawiona przez Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Następnie, po wspólnym przemarszu do szkoły zaproszonym gościom i członkom społeczności szkolnej został przedstawiony montaż poetycko - muzyczny ilustrowany prezentacją multimedialną, który oglądającym dostarczył wielu wzruszeń i przeżyć duchowych.


14 października 2007 - VII Dzień Papieski w Polsce

     Kolejny już raz, w niedzielę obchodziliśmy, jak w całej Polsce Dzień Papieski. Jego hasło w tym roku brzmiało: JAN PAWEŁ II - OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA. Działania związane z obchodami VII Dnia Papieskiego w naszej parafii podjęli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum noszących imię naszego Papieża, oraz grupy parafialne. Młodzież Gimnazjum oraz ministranci i lektorzy zbierali datki na fundusz pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży powołany przez Fundację Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali mieszkańcom parafii widowisko słowno - muzyczne zatytułowane "W hołdzie Janowi Pawłowi II". Grupa Młodzieżowa przy wsparciu Akcji Katolickiej na podsumowanie dnia, poprowadziła o godz. 20.30 apel modlitewny.
     "On nie odszedł. Jest przy nas. (...) Nie trzeba jechać do Watykanu. (...)Wystarczy przyjąć go jako swego przyjaciela. (...) Iść razem z nim przez życie." /Ks. M. Maliński "Drugie Zycie Karola Wojtyły"/.
11 października 2007 - Rozpoczęcie prac przy budowie nowego kościoła

     Na przygotowanym pod budowę nowej świątyni i poświęconym placu obok istniejącego kościoła rozpoczęły się prace bezpośrednio związane z budową, a konkretnie przygotowaniem placu budowy. Aktywny udział w pracach biorą mieszkańcy parafii. Prace będą kontynuowane 2008 roku.


7 - 13 października 2007 - 63 Tydzień Miłosierdzia

     Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, obchodzony w Kościele w Polsce w dniach od 7 do 13 października przeżywany był pod hasłem "Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia". Jak zwrócił uwagę w swym liście pasterskim Ks. Biskup Wiktor Skworc "Tydzień ten był okazją do przypatrywania się naszemu powołaniu do posługi miłosierdzia, która jest szczególną formą miłości bliźniego". Dzielić się powinniśmy nie tylko dobrami materialnymi, ale także duchowymi.
      W naszej parafii na niedzielę 7 października, rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia członkowie Parafialnego Oddziału Caritas przygotowali "Chleb św. Antoniego". Piekarnia EPI ze Starego Sącza wypiekła kilkaset symbolicznych bochenków chleba, które po uroczystym poświęceniu były rozdawane parafianom. Otrzymane przy tej okazji ofiary do puszek zostały przeznaczone dla potrzebujących naszej parafii.


4 października 2007 - Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy

     Już tradycyjnie w październiku miała miejsce doroczna pielgrzymka Szkół noszących imię Jana Pawła II na Jasną Górę. Jest to w naszej miejscowości wydarzenie tym ważniejsze, że w pielgrzymce uczestniczą uczniowie dwóch placówek noszących imię Polskiego Papieża: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
     Kilkudziesięciu uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej oraz młodzież Gimnazjum w Gołkowicach wraz z wychowawcami i rodzicami wzięła udział w VII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Razem z 26 tysiącami swoich kolegów uczestniczyli oni w Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego – Duszpasterza Rodziny Szkół, oraz koncercie integracyjnym. Poczty sztandarowe obecnych placówek złożyły pokłon przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej, a każda delegacja otrzymała „gwóźdź” do sztandaru w formie symbolicznej wstążeczki. Dla wszystkich uczestników pamiątką spotkania modlitewnego na wzgórzu jasnogórskim pozostaną breloczki z logo Rodziny Szkół i wspomnienia niezwykłej, wspólnej modlitwy.
4 października 2007 - Poświęcenie Kaplicy w Skrudzinie

     W pierwszy czwartek października 2007 roku, w dniu, w którym Kościół wspomina Świętego Franciszka z Asyżu, nasza parafialna wspólnota przeżyła ważną uroczystość. Ks. Biskup Władysław Bobowski poświęcił kaplicę pod wezwaniem Świętego Franciszka, powstałą dzięki ofiarności całej społeczności parafialnej, a zwłaszcza mieszkańców Skrudziny i Gabonia - Praczki. W pięknie ozdobionej kaplicy będą odprawiane Msze Święte niedzielne oraz dwie Msze Święte w ciągu tygodnia. W ten sposób naszej parafii przybyło jeszcze jedno miejsce do wspólnej modlitwy, co bardzo ułatwi udział we Mszy Świętej ludziom starszym, chorym lub mającym trudności z dotarciem do kościoła parafialnego.
25 września 2007 - IV Forum Diecezjalne Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

     25 września 2007 roku już po raz czwarty spotkali się w Centrum Formacyjno – Rekolekcyjnym ARKA w Gródku n/Dunajcem przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej i tworzących Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła Wielkiego. Uczestnikami spotkania byli: dyrektorzy placówek noszących imię Papieża - Polaka, proboszczowie parafii, w których szkoły się znajdują, przedstawiciele władz samorządowych, katecheci, oraz nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich. Integralną część spotkania stanowiła Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktora Skworca.
     W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad sześćdziesięciu placówek naszej diecezji, a wśród nich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
23 września 2007 - Jubileusz O.S.P. w Gołkowicach Górnych

     23 września 2007 Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach Górnych obchodziła 85 rocznicę swego powstania. Uroczystość jubileuszową wzbogaciło także wręczenie nowego sztandaru i poświęcenie rozbudowanego budynku remizy. Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Następnie w obecności nowego sztandaru wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom O.S.P. w Gołkowicach Górnych. Dla przybyłych przewidziano także poczęstunek. Całą uroczystość uświetniły orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych z pobliskich miejscowości.
     Strażacy z Gołkowic Górnych niosą ludziom pomoc już od 1922 roku. Niech hasło widniejące na ich nowym sztandarze BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK - będzie myślą przewodnią każdego strażaka i mobilizuje do dalszego działania, dla dobra naszej społeczności.
20 września 2007 - Dziękczynienie za beatyfikację Ojca Stanisława Papczyńskiego

     W niedzielę, 16 września 2007 roku Legat Papieski, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kard. Tarcisio Bertone z mandatu Papieża Benedykta XVI ogłosił w Licheniu błogosławionym O. Stanisława Papczyńskiego - założyciela zgromadzenia księży marianów. Beatyfikacja odbyła się podczas uroczystej Mszy Świętej, odprawionej na placu przed Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Przewodniczył jej Kard. Bertone. Po ogłoszeniu O. Papczyńskiego błogosławionym odsłonięto jego portret na frontonie licheńskiej bazyliki.
     Ta beatyfikacja była szczególnym darem także dla parafii Podegrodzie, z której pochodził nowy Błogosławiony. W dziękczynieniu za wyniesienie na ołtarze podegrodzkiego parafianina w rodzinnej miejscowości Błogosławionego Stanisława od Jezusa i Maryi, 20 września odbyła się uroczystość, która zgromadziła wszystkich pragnących wyrazić Bogu wdzięczność za tak ogromne wyróżnienie.
     Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Wiktor Skworc. Koncelebransami byli: Arcybiskup Peter Stephan Zurbriggen - Nuncjusz Apostolski na Litwie i Łotwie, Edney Gouvea Mattoso - Biskup Pomocniczy Diecezji Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, Antonio Jose Rafael Miranda - emerytowany Biskup Diecezji Braganca w Portugalii, Elliot Griffin Thomas - emerytowany Biskup Diecezji Saint Thomas na amerykańskich Wyspach Dziewiczych.
     Podczas uroczystości parafii Podegrodzie zostały przekazane relikwie Błogosławionego, które odtąd będą odbierać cześć w specjalnie przygotowanej kaplicy kościoła w Podegrodziu.
9 września 2007 - Kombatancka Msza Święta

     Jak co roku, w związku z rocznicą napaści na Polskę w 1939 roku dwóch sąsiadujących krajów: Niemiec hitlerowskich (1 września) i Rosji sowieckiej (17 września) z inicjatywy Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Sączu została zorganizowana w naszej parafii uroczysta Msza Święta. Prace remontowo - budowlane uniemożliwiły odprawienie jej, jak w innych latach u stóp Krzyża III Tysiąclecia na Przehybie. Stąd uroczystość miała miejsce na placu przy Szkole Podstawowej w Skrudzinie. Niedzielne nabożeństwo zgromadziło kombatantów, władze samorządowe oraz parafian i gości, którym nie jest obce słowo "PATRIOTYZM". Mszę Świętą koncelebrowali: Ks. Józef Wałaszek - proboszcz Parafii Podegrodzie, współorganizator uroczystości Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Ks. Kanonik Stefan Tokarz, oraz Ojciec Jerzy Nawojowski. Płomienną, patriotyczną homilię wygłosił Ks. Marek Tabor.
1 sierpnia 2007 - Śluby zakonne Brata Krzysztofa Przychockiego

     1 sierpnia 2007 roku w dalekiej Brazylii, miejscowości Bom Jesus da Lapa śluby zakonne złożył nasz parafianin redemptorysta brat Krzysztof Przychocki. W tym uroczystym i niezwykle ważnym dniu modlitwy w jego intencji zanosili parafianie obecni na nabożeństwie do Matki Bożej w Jej wizerunku Nieustającej Pomocy, która jest szczególną Patronką zgromadzenia redemptorystów.
19 lipca 2007 - Pielgrzymka do Starego Sącza

     Zgodnie z wieloletnią tradycją 19 lipca 2007 roku mieszkańcy parafii Gołkowice odbyli pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Kingi w Starym Sączu. Jak co roku, w jednym z dni Nowenny przed uroczystością Św. Kingi (24.VII) parafianie z Gołkowic zostali zaproszeni do udziału w modlitwie w Starosądeckim Kościele Klasztoru Sióstr Klarysek.
     W trudach pieszej pielgrzymki w lipcowym upale uczestniczyło kilkudziesięciu pielgrzymów, którzy swój wysiłek i modlitwę ofiarowali Bogu przez wstawiennictwo Pani Ziemi Sądeckiej.
16 lipca 2007 - Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

     W poniedziałek 16 lipca w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Gołkowicach została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z uroczystością związana była możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego (symbolizującego część stroju zakonnego złożoną z dwóch płatów sukna, z których jeden spada na piersi, a drugi na plecy; dla świeckich szkaplerz składa się z dwóch małych prostokątów sukiennych, najczęściej wełnianych, związanych dwiema tasiemkami), a tym samym duchowego złączenia z Zakonem Karmelitańskim.
     W odpustowej Mszy Świętej wzięli udział liczni mieszkańcy Gołkowic, pielgrzymi oraz przebywający w Gołkowicach uczestnicy oazy. Uroczystość uświetniły swą obecnością poczty sztandarowe Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
29 czerwca 2007 - Rozstrzygnięcie konkursu "Anioły - Duchy Niebieskie"

     29 czerwca 2007 rok został rozstrzygnięty parafialny etap Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Anioły - Duchy Niebieskie".
     Konkurs zorganizował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.

PRACE PLASTYCZNE
W kategorii 3 - 6 lat
I miejsce: Arkadiusz Lorek, lat 6 z Gabonia
W kategorii 7 - 12 lat
Cztery równorzędne I miejsca:
1. Justyna Pach, lat 7 ze Skrudziny
2. Zuzanna Bryła, lat 10 z Gołkowic Górnych
3. Bogusława Ciuła, lat 11 z Gołkowic Dolnych
4. Przemysław Jurek, lat 9 z Gołkowic Górnych
W kategorii 13 - 15 lat
I miejsce: Justyna Klag, lat 15 z Gołkowic Górnych
W kategorii powyżej 19 lat
I miejsce: Jadwiga Gomółka, lat 54 z Gołkowic Górnych
PRACE PRZESTRZENNE
Dwa równorzędne I miejsca:
1. Karolina Niemiec, lat 9 z Gołkowic Górnych
2. Oliwia Kamińska, lat 9 z Gołkowic Górnych
KATEGORIA LITERACKA
I miejsce: Jadwiga Gomółka, lat 54 z Gołkowic Górnych

     Wszystkie prace, które zdobyły pierwsze miejsca w konkursie parafialnym zostały przekazane do Biura Akcji Katolickiej w Tarnowie w celu wzięcia udziału w etapie diecezjalnym.


24 czerwca 2007 - Festyn Parafialny

     Już drugi raz mieszkańcy Parafii Gołkowice mieli możliwość spędzać miło i pożytecznie czas na festynie parafialnym. Jak w ubiegłym roku organizatorom przyświecał wielce zbożny cel - zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła w Gołkowicach.
     Niedzielne popołudnie zebranym na festynie umilały atrakcyjne zespoły z pobliskich miejscowości: Orkiestra dęta OSP z Siedlisk, dziecięce zespoły regionalne Mali Słopniczanie i Małe Podegrodzie, zespól regionalny Skalnik z Kamionki reprezentujący region Lachów Sądeckich (do którego należą także Gołkowice), kapela rodzinna Boguckich z Łącka.
     Podczas zabawy nie zabrakło dźwięków muzyki nowoczesnej. Ten styl reprezentowały: chłopięcy zespół tańca nowoczesnego "B-Boys Breakers" oraz dziewczęca grupa taneczna z MOK w Nowym Sączu kierowane przez Panią Irenę Górowską, oraz uczące się pod jej kierunkiem śpiewu Renata Szewczyk ze Skrudziny i Natalia Górowska członkinie zespołu wokalnego "The Girls" z Nowego Sącza.
     Szczególne rozczulenie zebranych rodziców i dziadków wzbudził występ dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek w Gołkowicach, które po raz pierwszy miały możliwość zaprezentować się tak licznej widowni.
     W zgodzie z religijnym charakterem imprezy pozostawały koncerty dziecięcej scholi oraz zespołu Gods Finger ze Starego Sącza.
     Spędzany na wspólnej zabawie czas uatrakcyjniały zabawne konkurencje rodzinne, loteria z losowaniem ciekawych nagród oraz aukcja konia, obrazów i przedmiotów sztuki użytkowej.
     Biorący udział w festynie mogli także posilić się smaczną przekąską, a wieczorem zatańczyć przy dźwiękach dobrej muzyki tanecznej.
     II festyn parafialny w Gołkowicach dostarczył uczestnikom wielu przeżyć, a jednocześnie pokazał, jak wielką siłą jest wspólne działanie dla dobra lokalnej społeczności, gdy wszystkim przyświeca jeden, tak znaczący cel, jakim jest budowa świątyni.


15 - 17 czerwca 2007 - ROCZNICA WIZYTY JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (16. VI 1999)

     Jak co roku w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu świętowaliśmy kolejną, VIII Rocznicę Kanonizacji Bł. Kingi i wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie.
     Jednym z elementów tych obchodów było zaproszenie przez Dyrektora Centrum Ks. Tadeusza Sajdaka społeczności szkół noszących imię Sługi Bożego Jana Pawła II na spotkanie w dniu 15 czerwca 2007r. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało około 20 placówek. Były to zarówno szkoły podstawowe, gimnazja jak i szkoły ponadgimnazjalne z Nowego Sącza, Jonin, Bochni, Podola - Górowej, Florynki, Swoszowej, Rajbrotu, Zabłędzy, Nowych Żukowic, Mielca, Zabawy, Gołkowic, Dębicy, Męciny, Jastrzębi i Łososiny Dolnej. Gośćmi spotkania były także szkoły nie noszące imienia Papieża - Polaka, lecz związane z naszymi placówkami wspólną ideą - realizacją Jego myśli w życiu i wychowaniu młodych pokoleń tj. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Tischnera ze Starego Sącza i Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi z Popowic.
     Pierwszym punktem spotkania było obejrzenie programu artystycznego związanego z postacią i nauką Wielkiego Patrona, przygotowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Joninach. Integrującym i uaktywniającym wszystkich uczestników elementem programu był konkurs pt. "Droga świętych". Dzieci i młodzież wraz z opiekunami przygotowali prezentacje postaci świętych, których wyniesienia na ołtarze dokonał Papież Jan Paweł II. Przedstawiane były m.in. sylwetki: Brata Alberta Chmielowskiego, Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Świętego Maksymiliana Kolbe, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Pastuszków z Fatimy, Sióstr Urszuli i Marii Teresy Ledóchowskich, Świętej Kingi. Wszystkie prezentacje przygotowane były w ciekawy sposób i z wielkim zaangażowaniem uczniów oraz opiekunów. Wnosiły też bardzo wiele aspektów wychowawczych, a za najciekawszą jury konkursu uznało prezentację postaci Brata Alberta Chmielowskiego, przedstawioną przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie. Drugie miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bochni, a trzecie Zespół Szkół w Łososinie Dolnej. Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach zapoznali swoich kolegów z postacią Św. Juana Diego, Indianina, któremu w 1531 roku na wzgórzu Tepeyac, w okolicach dzisiejszego miasta Meksyk w Meksyku objawiła się Matka Boża znana odtąd jako Matka Boża z Guadelupe (jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez kościół katolicki).
     Dekoracją i tłem dla prezentowanych postaci były indywidualne prace plastyczne przedstawiające postaci świętych kanonizowanych przez Sługę Bożego Jana Pawła II, które także wzięły udział w konkursie.
     Po ogłoszeniu wyników konkursów członkowie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i obecni na spotkaniu goście uczestniczyli podczas Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. dr Jana Siedlarza, we wspólnej modlitwie w intencji kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Specjalnym wyróżnieniem dla wszystkich, którzy wcielili się w postacie świętych i błogosławionych było zaproszenie na czas trwania Mszy Św. na Ołtarz Papieski. W programie spotkania przewidziano także posiłek i wspólną zabawę.
     Czerwcowe spotkanie przy Ołtarzu Papieskim w rocznicę wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu łączące tych, którzy w placówkach dydaktycznych starają się realizować wskazania Papieża - Polaka weszło już na stałe do kalendarza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej.

***

     Główna część obchodów rocznicowych miała miejsce przy Ołtarzu Papieskim w dniu 17 czerwca 2007r. Szczególnym gościem uroczystości był Kardynał Franciszek Macharski i on też przewodniczył tej wyjątkowej liturgii. Witając dostojnego Gościa Biskup Wiktor Skworc wyraził Ks. Kardynałowi wdzięczność za "wszelkie dobro" i wielką życzliwość dla Diecezji Tarnowskiej. Znamiennym jest fakt, że przed ośmiu laty Kardynał Metropolita użyczył głosu cierpiącemu Janowi Pawłowi II odczytując w Starym Sączu Jego homilię. Mszę Św. będącą dziękczynieniem za wizytę papieską w naszej diecezji wraz z czcigodnym Gościem celebrowali Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc, Biskup Władysław Bobowski, kierownik polskiej sekcji Sekretariatu Stanu w Watykanie Ks. Prałat Paweł Ptasznik, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie Ks. Jan Główczyk, Dziekan dekanatu starosądeckiego Ks. Prałat Alfred Kurek, oraz wielu księży z dekanatu i diecezji tarnowskiej.
     W styczniu bieżącego roku kanonizowana przez Jana Pawła II Św. Kinga, została zatwierdzona jako patronka samorządów przez Watykańską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Stąd w dniu obchodów rocznicy jej kanonizacji, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania zgromadzili się uczestnicy I Pielgrzymki Gmin, Powiatów i Województw. Do nich też w sposób szczególny zwrócił się Ks. Biskup Wiktor Skworc słowami: Polska jest silna samorządem, a jej szczęśliwa przyszłość idzie przez lokalny samorząd. Skierowanych zwłaszcza do nich słów Ks. Pawła Ptasznika wysłuchali samorządowcy podczas homilii. Ks. Prałat mówił m.in.: "(...). Św. Kinga zakładając miasta i wsie stawiała podwaliny pod demokratyczny ustrój samorządowy oparty na lokalnych uprawnieniach sądowych, powiatowych i celnych, ale także sama starała się o finansowanie lokalnych przedsięwzięć, troszczyła się o lokalną kulturę, o polską tożsamość narodu a przy tym nie zapominała o poszczególnych potrzebach ludzi przychodząc z charytatywną pomocą wszędzie tam, gdzie było trzeba zaradzić biedzie." Św. Kinga jest też jego zdaniem zobowiązaniem dla wszystkich działaczy samorządowych: "Dziś, Drodzy Bracia i Siostry Samorządowcy to wasze zadanie, wypełniajcie je w duchu oddania, w sposób sprawiedliwy, unikając wszelkich przejawów prywaty i nadużycia. Tego was uczy Pani sądecka, i tego oczekuje i Ona i lokalne społeczności, które reprezentujecie".
     Związek zarówno z postacią Wielkiego Patrona jak i samorządem lokalnym sprawił, że przy Papieskim Ołtarzu w Starym Sączu obecni byli także przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II, pragnący uczcić rocznicę pobytu Papieża - Polaka na Ziemi Sądeckiej. Swą obecność społeczności szkolne zaznaczyły pocztami sztandarowymi, transparentami, tablicami, a zwłaszcza modlitewną postawą podczas Mszy Św.
     W rocznicowych uroczystościach w Starym Sączu wzięła także udział pielgrzymka z Corato koło Bari we Włoszech. W swoim mieście postawili oni pomnik Jana Pawła II, a jego model podarowali Diecezjalnemu Centrum Pielgrzymowania.
13 czerwca 2007 - Odpust Parafialny

     Tegoroczną uroczystość odpustową, dzień poświęcony patronowi naszej parafii Św. Antoniemu Padewskiemu obchodziliśmy w sposób szczególny. Oprócz tradycyjnej świątecznej Eucharystii przeżyliśmy niezwykłe wydarzenie - poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła oraz krzyża, który będzie od tej chwili znajdował się na tym placu.
     Do tego wielkiego wydarzenia przygotowały parafian nauki rekolekcyjne głoszone przez Ojca Mirosława Dawlewicza - misjonarza redemptorystę pracującego w Togliatti w Rosji.
     Wyjątkowym gościem tego świątecznego parafialnego zgromadzenia w Gołkowicach był Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Wiktor Skworc. Jego Ekscelencja, jako główny celebrans uroczystości odpustowych wygłosił homilię, w której zachęcił parafian do budowania i umacniania przede wszystkim świątyni duchowej, a następnie wzniesienia jej siłą kościoła materialnego. Ksiądz Biskup zwrócił także uwagę na znaczenie błogosławieństwa dla powodzenia tak wielkiego dzieła, jakim jest budowa świątyni, obiecując jednocześnie, że chętnie udzieli błogosławieństwa nie tylko miejscu, ale również rozpoczynanym pracom. Współcelebransami odpustowej Mszy Św. byli licznie obecni księża dekanatu starosądeckiego z Dziekanem Ks. Prałatem Alfredem Kurkiem, księża rodacy, emerytowani księża rezydujący w Starym Sączu i okolicznych miejscowościach, a także inni księża związani z naszą parafią. Jako dar ołtarza w czasie Mszy Św. został przekazany gong do nowego kościoła ufundowany przez Akcję Katolicką parafii Gołkowice.
     Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy w uroczystej, świątecznej procesji udali się na plac, na którym w niedalekiej przyszłości ma stanąć nowa świątynia pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Atmosferę święta podkreślały dzieci sypiące kwiaty, białe stroje komunijne drugoklasistów, liczny udział wszystkich parafian. Na miejscu Ksiądz Biskup pobłogosławił plac i górujący nad nim krzyż. W dowód wdzięczności za wspólną modlitwę i obecność w tak ważnym dla parafii momencie przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przekazali Pasterzowi Diecezji Tarnowskiej obraz przedstawiający Św. Wiktora.
7 czerwca 2007 - Boże Ciało

     Licznym udziałem w uroczystej procesji Bożego Ciała mieszkańcy naszej parafii dali świadectwo swojej wierze w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Swą wiarę zamanifestowali oddając Chrystusowi publiczny hołd. Dzieci słały wędrującemu naszymi drogami Panu dywan z kwiatów, a wszyscy parafianie modlili się przy czterech, tradycyjnie przygotowanych ołtarzach.


29 maja 2007 - Pielgrzymka do Szczepanowa

     Zgodnie z ustaleniami, które Szkoła Podstawowa z Gołkowic przyjęła na spotkaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dzieci klas drugich w dniu 29 maja odbyły pielgrzymkę do Szczepanowa - sanktuarium Świętego Stanisława, gdzie spotkały się z dziećmi z ośmiu innych szkół noszących imię Papieża - Polaka. Zgodnie z wolą Księdza Biskupa Ordynariusza i aprobatą przedstawicieli obecnych na spotkaniu szkół, drugoklasiści co roku mają spotykać się w innym diecezjalnym sanktuarium, by wspólnie modlić się i dziękować za przyjęty sakrament i Wielkiego Patrona, którego imię w szczególny sposób łączy "papieskie" szkoły.
27 maja 2007 - Prymicje Ks. Tomasza Góry

     27 maja 2007 r. w kościele parafialnym w Gołkowicach swą pierwszą Mszę Świętą odprawił nasz parafianin Ks. Tomasz Góra. Święcenia kapłańskie przyjął on w dniu 26 maja w Tarnowskiej Katedrze z rąk Ks. biskupa Wiktora Skworca. Uroczysta "banderia" powitała Księdza Prymicjanta na starosądeckim Rynku również w dniu 26 maja o godz. 17.00. Były to pierwsze "Prymicje" w naszej parafii od dłuższego czasu.
16 maja 2007 - Parafialna Pielgrzymka dzieci komunijnych

     W środę 16 maja 2007 r. dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą wraz rodzicami i katechetami odbyły pielgrzymkę szlakiem papieskim do Wadowic, Kalwarii i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.


14, 15 i 16 maja 2007 - "Dni Krzyżowe"

     Przez trzy kolejne dni odbywały się parafialne modlitwy o urodzaje oraz uchronienie od nieszczęść i klęsk żywiołowych (dawniej były to procesje do krzyży przydrożnych, stąd nazwa "Dni krzyżowe"). W pierwszy i ostatni dzień modlitw w naszej parafii do pobliskich kapliczek zostały poprowadzone procesje błagalne połączone z odśpiewaniem m.in. "Litanii do Wszystkich Świętych" oraz jak każe majowa tradycja "Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny".
13 maja 2007 - Pierwsza Komunia Święta

     W niedzielę 13 maja 2007 r. czterdziestu siedmiu uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Pana Jezusa.


10 maja 2007 - Sakrament Bierzmowania

     W czwartek 10 maja 2007 r. młodzież klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach przyjęła Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. W parafii Podegrodzie sakramentu udzielił Ks. Biskup Władysław Bobowski.


6 maja 2007 - Pielgrzymka do Skrudziny

     Już tradycyjnie w maju, z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyła się piesza pielgrzymka do Skrudziny, gdzie w budowanej kaplicy pod wezwaniem Świętego Franciszka zostało odprawione Nabożeństwo Majowe. Po zakończeniu modlitwy pielgrzymi mogli się posilić przygotowanym na miejscu posiłkiem.
2 kwietnia 2007 - II rocznica śmierci Jana Pawła II

     Zaprezentowane 1 kwietnia 2007 tj. w przeddzień II rocznicy śmierci Papieża – Polaka "Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego", stało się okazją do uczczenia tego Wielkiego Naśladowcy Jezusa Chrystusa. Młodzież złożyła kwiaty i znicze pod portretem Sługi Bożego Jana Pawła Wielkiego, a wszyscy zgromadzeni łącząc się w znaku jedności odśpiewali "Barkę" - ulubioną piosenkę naszego Papieża.
1, 3 i 4 kwietnia 2007 - "Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego"

     Niedziela Palmowa 2007 roku rozpoczęła uroczystości związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Dla pełniejszego przeżywania Tajemnic Wielkiego Tygodnia Parafialna Grupa Teatralna przygotowała "Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego", w sugestywny sposób uzmysławiające widzom ogrom ofiary poniesionej przez Boga dla odkupienia człowieka.


18-21 marca 2007 - Renowacja misji parafialnej

     Wielki Post to okres, w którym częściej powinniśmy zaglądać do własnego wnętrza. Bo Boga można spotkać w drugim człowieku, w otaczającej przyrodzie, ale zawsze potrzebna jest do tego cisza własnego serca.
     Tak potrzebnemu w dzisiejszym hałaśliwym świecie wyciszeniu sprzyjają nabożeństwa wielkopostne, a także rekolekcje - kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź. Szczególny rodzaj rekolekcji odbywa się w każdej parafii zwykle co dziesięć lat. Są to misje parafialne organizowane po to, by każdy człowiek, zwłaszcza ten, który być może zmylił lub zagubił drogę do Boga, mógł spotkać na swojej drodze Jezusa Chrystusa.
     W naszej parafii przeżyliśmy misje parafialną w ubiegłym - 2006 roku. Jednak dla utrwalenia jej duchowych owoców, od 18 do 21 marca bieżącego roku w naszej parafii miała miejsce renowacja misji świętej.
     Podobnie jak ubiegłoroczne spotkania tak i obecne zorganizowali i przygotowali ojcowie redemptoryści: Andrzej Bałuk i Marcin Listwon. Ich pracę wspomagali przygotowujący się do kapłaństwa i służby zakonnej bracia klerycy: Rafał i Szymon.
     Program renowacji obejmował nie tylko tradycyjne nauki misyjne oraz spowiedź, ale także codzienny Apel Maryjny o godz. 21.00, niedzielne Gorzkie Żale z misyjnym kazaniem pasyjnym, modlitwę różańcową oraz ofiarowanie rodzin naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kolejne dni ćwiczeń rekolekcyjnych podporządkowane były hasłom oddającym treść przekazywanych nauk:
- Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem,
- Oto syn Twój, oto Matka Twoja,
- Miłość Boża jest w naszych sercach,
- Pamiętaj człowieku żeś proch i w proch się obrócisz.

     Swoje nauki misyjne mieli uczniowie szkół podstawowych naszej parafii, jak również gimnazjaliści. Prowadzili je z wielkim, nie tylko modlitewnym zaangażowaniem ojcowie redemptoryści, ale także i klerycy.
     O potrzebie ciągłego odnawiania własnego życia duchowego świadczy liczny, głęboki udział parafian w proponowanych przez misjonarzy nabożeństwach.
     Pamiątką tegorocznej renowacji stał się dla wielu obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa oddający najważniejszą myśl wielkopostnej odnowy i naszego życia.


11 lutego 2007 - Światowy Dzień Chorego - Msza Św. dla chorych

     W niedzielę 11 lutego 2007 roku, w Kościele obchodzony był Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii była to także druga niedziela tzw. "Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa" czyli adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
     Po południu w kościele parafialnym w Gołkowicach miała miejsce specjalna Msza Św., której szczególnymi uczestnikami byli ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni. Osoby, spośród uczestników nabożeństwa, które ukończyły 60 rok życia mogły przyjąć sakrament chorych i być pobłogosławione indywidualnie tak, jak odbywa się to w Lourdes.


9 stycznia 2007 - Opłatek Seniorów

     Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia, na tradycyjne spotkanie zostali zaproszeni najstarsi mieszkańcy naszej parafii. Członkinie parafialnego oddziału "Caritas" wraz z Księdzem Proboszczem zaplanowali dla miłych gości udział we Mszy Świętej, obejrzenie przedstawienia "W POSZUKIWANIU MAŁEGO JEZUSA" oraz życzenia i wspólny posiłek. W ośrodku wczasowo-kolonijnym w Gołkowicach Górnych najstarsi mieszkańcy parafii mogli spotkać się i porozmawiać spędzając czas w miłej atmosferze..
1 i 3 stycznia 2007 - Jasełka

     1 stycznia 2007 roku w naszej parafii miała miejsce premiera jasełek zatytułowanych "W poszukiwaniu Małego Jezusa". Przygotowane one zostały przez Zespół Teatralny Parafii Świętego Antoniego w Gołkowicach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Niemiec i opieką Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka. W wystawionym z wielkim rozmachem przedstawieniu wystąpiło kilkadziesiąt osób, zarówno dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Inscenizacja była prezentowana dwukrotnie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach, a ponadto w Krakowie, w parafii Borek Fałęcki, w Podegrodziu, Barcicach i Starym Sączu. Obejrzeli ją także seniorzy parafii Gołkowice zaproszeni na spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Caritas.

     Po zakończeniu spektaklu w dniu 3.01.2007 roku odbyło się losowanie nagród dla nabywców "cegiełek" na budowę nowej świątyni.

     Dochód z przedstawień zasili fundusz budowy kościoła w parafii Gołkowice.

POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76