Strona główna
Kronika - Rok 2014
Kronika - Rok 2013
Kronika - Rok 2012
Kronika - Rok 2011
Kronika - Rok 2010
Kronika - Rok 2009
Kronika - Rok 2008
Kronika - Rok 2007
Kronika - Rok 2006
Kronika - Rok 2005
Kronika - Rok 2004
Kronika - rok 2006
 
 
26 grudnia 2006 - Kolędnicy Misyjni 2006

     W trzecim kolędowaniu misyjnym w naszej parafii wzięło udział 75 dzieci zrzeszonych w 15 grupach kolędniczych - 10 grup z Gołkowic i 5 ze Skrudziny. Oprócz dzieci w Kolędę Misyjną zaangażowani byli dorośli - rodzice, bracia czy siostry kolędników, którzy pomagali w przygotowaniach i byli opiekunami dzieci w czasie kolędowania.

     Dzieci odwiedzając nasze domy głosiły radość z narodzenia naszego Pana przedstawiając krótkie scenki nawiązujące do tegorocznych projektów, na rzecz których kolędnicy zbierali pieniądze. Mali misjonarze wcielili się w role: aniołków, murzynków, latynosów, pastuszków i królów.

     Uroczyste rozesłanie grup kolędniczych odbyło się 26 grudnia po Maszy św. o godzinie 1200, w której aktywnie wzięły udział wszystkie grupy. Podczas Mszy Św. dzieci przyniosły do Ołtarza dary. Były to:
 • Cegła - symbol budowanych kaplic i domów nadziei.
 • Szopki, które Kolędnicy zostawili w naszych domach - dar i dowód wdzięczności dzieci Kamerunu, Peru, Brazylii, Republiki Środkowoafrykańskiej, Konga i Białorusi, dla których w tym roku przeznaczona była pomoc kolędników misyjnych.
 • Tabliczka i kreda - całe, ubogie wyposażenie szkolne milionów dzieci na świecie.
     Na zakończenie Mszy Św. Ksiądz Proboszcz poprosił dzieci biorące udział w kolędzie, aby zbliżyły się do Ołtarza i odmówił nad nimi specjalną modlitwę rozesłania. Wszyscy kolędnicy za swoje zaangażowanie i piękne stroje zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez wiernych zebranych na Eucharystii.

     Zebrane przez kolędników pieniądze staną się naszym wkładem w wielkie dzieło misyjne - w imieniu dzieci z wymienionych wyżej krajów misyjnych SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Podziękowania należą się również wszystkim parafianom za ciepłe i serdeczne przyjęcie Kolędników Misyjnych. Państwa wspaniała postawa, dodawała dzieciom zapału na dalsze kolędowanie.

     W sobotę 13 stycznia 2007 roku przedstawiciele grup kolędniczych wzięli udział w Ogólnodiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Tarnowie, gdzie w parafii Błogosławionej Karoliny Kózka odbyła się Msza Św. którą odprawił Ks. Biskup Wiktor Skworc
     Mariusz Łomnicki

28 listopada 2006 - Biskup Janusz Kaleta w Gołkowicach

     28 listopada 2006 roku w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zaproszenie Księdza Proboszcza Kazimierza Koszyka do sprawowania uroczystej liturgii w naszej świątyni przyjął nowo mianowany przez Papieża Benedykta XVI Biskup Janusz Kaleta.
     Sakrę biskupią przyjął on w dniu 23 listopada 2006 roku w watykańskiej bazylice św. Piotra z rąk byłego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Kardynała Angelo Sodano. Współkonsekratorami byli: Biskup tarnowski Wiktor Skworc i administrator apostolski Ałma Aty Biskup Henry Theophilus Howaniec.
     Biskup Janusz Kaleta urodził się 11 października 1964 roku w Łazach, a mieszkał w Janczowej należącej do parafii Siedlce (diecezja tarnowska). Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1989 roku. Pracował jako kapłan w Nowym Wiśniczu i Bochni. Po studiach na wydziale teologicznym w Innsbrucku uzyskał w 1997 roku doktorat z teologii moralnej. Pracę doktorską poświęcił zagadnieniom bioetyki. Następnie wyjechał do pracy duszpasterskiej w Kazachstanie. Jan Paweł II mianował go pierwszym przełożonym administratury apostolskiej w Atyrau. (Obejmuje ona zachodnie tereny Kazachstanu położone nad Morzem Kaspijskim. Na obszarze ponad dwukrotnie większym od Polski, pracuje 7 księży ofiarując swoją posługę ponad 2,5 tys. katolików.). 15 września 2006 roku Benedykt XVI mianował Księdza J. Kaletę biskupem tytularnym Felbes. Konferencja Biskupia Kazachstanu liczy więc obecnie 5 członków. Oprócz Biskupa Janusza Kalety są to: Arcybiskup metropolita - Tomasz Peta (przewodniczący episkopatu), Arcybiskup tytularny, Biskup Karagandy - Jan Paweł Lenga, Biskup diecezji Trójcy Przenajświętszej w Ałma Acie - Henry Teophilus Howaniec i Biskup pomocniczy w Karagandzie Athanasius Schneider.
     Msza św. odprawiona przez Księdza Biskupa Janusza Kaletę w Gołkowicach zgromadziła wielu księży z dekanatu starosądeckiego oraz tych, którzy w jakiś sposób są z nim związani i pragnęli w tak uroczystym dniu być razem z nim. W imieniu księży i licznie zgromadzonych parafian dostojnego gościa serdecznie przywitał dziekan dekanatu Stary Sącz Ksiądz Prałat Alfred Kurek. Tę wyjątkową mszę św. wraz z Ks. Biskupem Januszem Kaletą koncelebrowali: Ks. Dziekan Alfred Kurek, Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Ks. Kazimierz Press z Argentyny, Ks. Prałat Franciszek Motyka, Ks. Dziekan Bolesław Bukowiec Kąclowej, Ks. Adam Plichta - były Proboszcz rodzinnej parafii Ks. Biskupa, Ks. Kanonik Stefan Tokarz, Ojciec podpułkownik Augustyn Dzięgiel (werbista), Ks. Prałat Józef Grzegorzek, Ks. Dziekan Paweł Tyrawski, Proboszczowie i Wikariusze dekanatu Stary Sącz.
     Wszyscy zgromadzeni ze szczerym zainteresowaniem oczekiwali słów nowego Biskupa. Rozpoczynając swoją homilię Biskup Janusz Kaleta powiedział, że przyjął zaproszenie do naszej parafii z kilku powodów. Jednym z nich było to, że jest kuzynem Księdza Proboszcza. Drugi powód to związki jakie Ksiądz Biskup odczuwa ze Święta Kingą. Powiedział on, że decyzja jego wyjazdu do Kazachstanu ważyła się właśnie w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza w 1999 roku, gdy czczona od wieków na naszej ziemi Kinga została ogłoszona świętą. Te związki zdają się potwierdzać także parafie, do których na początku swojej drogi kapłańskiej kierowany był Ks. Janusz Kaleta tzn. Nowy Wiśnicz i Bochnia (mające tak wiele wspólnego z Patronką Ziemi Sądeckiej).
     W pierwszej części swojego kazania Ks. Biskup starał się przybliżyć uczestnikom nabożeństwa realia życia w Kazachstanie. Mówił, że istnieje tam 5 parafii a zakładana jest szósta. Praca w nich polega nie tylko na działalności organizacyjnej, duszpasterskiej, ale także na budowie domów dla pracujących tam osób duchownych oraz działających instytucji, a także całego potrzebnego parafiom zaplecza. Praca duszpasterska odbywa się głównie wśród obcych narodowości. (Ponieważ gospodarka kraju oparta jest na wydobyciu ropy pracuje przy nim wielu obcokrajowców m.in. Polacy, Niemcy.) Działalność wśród rodzimych mieszkańcami Kazachstanu to wg słów Księdza Biskupa przybliżanie Boga ludziom, którzy w ogóle Go nie znają. Do tej pracy potrzeba jest wielu księży i wiele sióstr zakonnych, których w Kazachstanie bardzo brakuje. Zwłaszcza, że nie ma trwałości małżeństwa, a związki formalne szybko się rozpadają, co rodzi wiele problemów społecznych, moralnych itp.
      Następnie Ksiądz Biskup opisał także działalność parafii. Odbywa się tam nauka języków obcych przez wolontariuszy (obejmuje ona 250 dzieci), działają trzy chóry – anglojęzyczny, włoskojęzyczny i rosyjskojęzyczny, które prowadzą siostry, oraz grupy aerobiku. Działalność parafii musi być bardzo różnorodna, aby zainteresować ludzi, dać im to, czego właśnie potrzebują , i co oczywiście wypływa z naszej wiary.
      W swej homilii Ksiądz Biskup zawarł także treści uniwersalne. Stawiając pytania: Czy potrzeba wiary? Czy potrzeba Boga? Odniósł się nie tylko do Kazachstanu, w którym przyszło mu pracować, ale także do nas wszystkich. Odpowiadając stwierdził, że wszystkim ludziom, tak tu w Polsce, jak i tam, w krajach misyjnych potrzeba życia według zasad "Dekalogu", żebyśmy nie zmarnowali tego, co otrzymaliśmy od Boga.
      Uroczysta modlitwa w dniu tradycyjnej nowenny do Świętego Antoniego była darem naszej parafii ofiarowanym za wielkie dzieło misji w odległym, ale już bardzo bliskim nam Kazachstanie.
     A.G.Gorczowscy


1 - 7. 10 2006 - 62 Tydzień Miłosierdzia

Tydzień Miłosierdzia przeżywany pod hasłem: "Przywróćmy nadzieję potrzebującym", jest on jednocześnie podsumowaniem obecnego roku duszpasterskiego, przeżywanego w duchu przywracania nadziei ubogim. Jego celem jest utrwalenie duchowych owoców kończącego się roku duszpasterskiego.
W liście opublikowanym w związku z 62 Tygodniem Miłosierdzia Biskup Tarnowski Wiktor Skworc apeluje o wzmocnienie parafialnych oddziałów Caritas i tworzenie w placówkach oświatowych szkolnych kół Caritas.

Ksiądz Biskup zwraca uwagę, że utrata nadziei i rozpacz z tym związana, jako powszechna choroba współczesnego świata i człowieka, najczęściej spowodowana jest biedą moralną i materialną. Lekarstwem na tę chorobę jest budzenie ufności w Boże miłosierdzie oraz podejmowanie uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, spełnianych bezinteresownie na rzecz potrzebujących. Benedykt XVI tak uczy w swojej pierwszej encyklice Deus caritas est:  Głodni muszą być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją uzdrowienia, więźniowie odwiedzani."
Czyny miłosierdzia stanowią bezpośrednią i konieczną odpowiedź na wołanie ubogiego o pomoc - przypomina bp Skworc.
Do spełniania uczynków miłosierdzia jesteśmy wezwani wszyscy, jako chrześcijanie, a w sposób zorganizowany mają podejmować je kościelne instytucje charytatywne, w tym Caritas. Aby Caritas mogła docierać do wszystkich wołających o pomoc i skutecznie przyczyniać się do podnoszenia na duchu ludzi zrozpaczonych i zagrożonych utratą nadziei, potrzebuje wciąż nowych sił, nowych ludzi gotowych poświęcić swój czas i zdolności, a zwłaszcza ofiarować swoje serce ubogim. Caritas potrzebuje nieustannie nowego, młodego, właściwie uformowanego i świadomego swojej misji w Kościele wolontariatu.
Mamy głęboką nadzieje, że praktycznym owocem 62 Tygodnia Miłosierdzia będzie odnowienie Parafialnych Oddziałów Caritas przez włączenie się w ich szeregi nowych wolontariuszy, gotowych podejmować z miłością posługę wobec ubogich w parafiach.

W diecezji tarnowskiej szkolne koła Caritas są dopiero nowością. Bp Skworc liczy, że szybko i dynamicznie będą się rozwijać koła w szkołach średnich, podstawowych i gimnazjach. Mają one promować wśród młodzieży i dzieci naukę Jezusa o miłosierdziu Bożym, krzewić w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego oraz przygotować chłopców i dziewczęta do przyszłej pracy charytatywnej w parafiach. Biskup ma nadzieje, że w tworzenie szkolnych kół Caritas włączą się dyrektorzy szkół, wszyscy nauczyciele i katecheci.
W niedzielę rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia Caritas w naszej parafii przygotowała Chleb św. Antoniego. Piekarnia EPI ze Starego Sącza wypiekła 800 symbolicznych bochenków chleba, które po uroczystym poświęceniu były rozdawane naszym parafianom.
Chleb ten ma nam przypominać, że wokół nas są ludzie głodni i opuszczeni, którym powinniśmy pomagać. Dla tych, którym tego chleba powszedniego nie brakuje - jest wyrazem wdzięczności Bogu za ten wspaniały dar. Jest również zaproszeniem do pomocy ludziom, którym tego chleba często brakuje.
Nasza akcja spotkała sięz dużym zrozumieniem wśród naszych parafian.
Otrzymane przy tej okazji ofiary do puszek w całosci zostaną przeznaczone dla potrzebujących w naszej parafii.10.09.2006 - Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii co 10 lat. Jest ona czasem sprawdzania, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2034).
W niedzielę 10 września bieżącego roku w ramach wizytacji kanonicznej parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Budzik - Wikariusz Generalny Diecezji Tarnowskiej.

     Przed kościołem, przybyłego z Tarnowa Księdza Biskupa powitał z relikwią św. Antoniego Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. Po pokropieniu obecnych woda święconą Jego Ekscelencja w uroczystej procesji został wprowadzony do kościoła.

     Tutaj miała miejsce dalsza część powitania przez przedstawicieli naszej parafii. Przybycie Dostojnego Gościa poprzedzone zostało przygotowaniem modlitewnym. W jego ramach o godz. 6.20 odśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Odprawioną po nich Mszę św. zakończyło spotkanie Ks. Biskupa z działającymi w parafii: Akcją Katolicką i Caritas oraz członkami ponad dwudziestu Róż Żywego Różańca.

     Po Mszy św. o godz. 9.00 równie ważne, przebiegające w ciepłej atmosferze spotkanie miało miejsce na plebanii, gdzie Jego Ekscelencja z zainteresowaniem rozmawiał z osobami wchodzącymi w skład Rady parafialnej i Rady Budowy Kościoła, Dyrektorami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie oraz Gimnazjum w Gołkowicach, a także Szafarzami Komunii świętej. Ks. Biskup żywo interesował się problemami naszej parafii zwłaszcza tymi dotyczącymi budowy nowej świątyni. Na zakończenie spotkania przedstawiciel zebranych, zastępca przewodniczącego Rady Parafialnej, pan Jan Szewczyk wyraził wielką wdzięczność naszej parafialnej rodziny wobec Księdza Biskupa za Jego posługę w czasie wizytacji, zwłaszcza za słowa przestrogi przed niebezpieczeństwami jakie zagrażają dziś Kościołowi, parafii i wierzącym oraz za słowa zachęty do pogłębienia wiary.

     Msza św. o godz. 10.30 zgromadziła dzieci. Szczególnym zainteresowaniem Jego Ekscelencja Ks. Biskup obdarzył dbających o oprawę naszych parafialnych nabożeństw ministrantów, lektorów, grupę młodzieżową, schole oraz nowo powstałą grupę misyjną. Dostojny Gość z radością spotkał się także z najmłodszymi członkami naszej społeczności parafialnej to znaczy dziećmi z przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i Niepublicznego Przedszkola "Skrzat".
     W słowie skierowanym do każdego z nas podczas Mszy św. Ks. Biskup wyjaśniał, iż dzisiaj spotykamy różnego rodzaju głuchotę, wiele osób nie słyszy Bożego zaproszenia, Bożego słowa. Zachęcał byśmy "otworzyli się" - Effatha (słowo, które wypowiada Chrystus do głuchoniemego) na Boga oraz na drugiego człowieka.

     Najważniejszym momentem wizytacji była koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa odprawiona o godz. 12.00. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Stary Sącz Ks. Prałat Alfred Kurek, Ks. Kazimierz Koszyk, Ks. Kanonik Stefan tokarz i Ksiądz Antoni Lorczyk - przedstawiciel rodaków. Podczas tej uroczystej Eucharystii Ks. Biskup Stanisław Budzik udzielił Sakramentu Bierzmowania 74 absolwentom klas trzecich Gimnazjum w Gołkowicach.
     Zwracając się do młodzieży zachęcał, by odkryła ona swoje powołanie i z pomocą łaski Bożej je realizowała. Bądźcie świadkami, rycerzami i apostołami Chrystusa, - mówił Biskup - korzystajcie z natchnień Ducha świętego. "Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę." Zechciejcie -prosił dalej - zdumiewać się Chrystusem. Uroczystość ta zakończyła oficjalną część wizytacji.

     Po południu Dostojny Gość złożył niezbędne podpisy a następnie odbył zwyczajowe wizyty u księży pracujących w parafii: Ks.Kanonika Stefana Tokarza i Ks.Katechety Krzysztofa Migacza, w rodzinie Ks. Antoniego Lorczyka, gdzie nawiedził chorą i cierpiącą mamę Ks. Antoniego oraz w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.


5.09.2006 - Zaproszenie do czestnictwa w wizytacj kanonicznej

Niedziela 10 września będzie szczególnym dniem dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.
W ramach wizytacji kanonicznej parafię odwiedzi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Budzik - sufragan Diecezji Tarnowskiej.

Program zaplanowanej wizytacji jest następujący:

 • godz. 6.20 - Godzinki o NMP w kościele
 • godz. 6.50 - Powitanie Ks. Biskupa przed kościołem

 •     Procesja, wprowadzenie, powitanie przez przedstawicieli parafii i Msza Święta.
      Po Mszy Św. w kościele spotkanie z Akcja Katolicką, Caritas, Różami Różańcowymi.

 • godz. 9.00 - Msza Św.

 •     Po Mszy Św. spotkanie na plebanii z Radą Parafialną, Radą Budowy Kościoła,
     dyrektorami Szkoły Podstawowej w Gołkowicach i Skrudzinie oraz Gimnazjum w    Gołkowicach, a także szafarzami Komunii św.

 • godz. 10.30 - Msza Św. dla dzieci

 •     Po Mszy Św. w kościele spotkanie z ministrantami, lektorami, grupa misyjną, grupą
     młodzieżową, scholą, dziećmi z przedszkoli Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i    "Skrzat".

 • godz.12.00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa

 •     Na tej Mszy udzielony zostanie Sakrament Bierzmowania - będą obecni również kapłani    z parafii na terenie dekanatu.

  Po Mszy Św. oficjalne zakończenie wizytacji w kościele.

       Wczesne godziny popołudniowe poświęconę bedą na krótki odpoczynek oraz podpisanie koniecznych dokumentów.

  Program przewiduje także zwyczajowe odwiedziny w kilku domach - w naszej Parafii zaplanowano:

 • Wizyta u księży: Ks. Kanonik Stefan Tokarz i Ks. Katecheta Krzysztof Migacz,
 • Wizyta w rodzinie kapłańskiej (u Ks. Antoniego Lorczyka),
 • Wizyta w domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.


 • Zakończenie wizytacji i pożegnanie Ks. Biskupa nastąpi w późnych godzinach popołudniowych.

  Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w uroczystościach.


  25.06.2006 - Wielki Festyn Parafialny

       Wielkim wspólnym wysiłkiem wielu ludzi, którym droga jest idea budowy nowego kocioła w Gołkowicach oraz integracji społeczności naszej parafii, w pierwszą wakacyjną niedzielę 25 czerwca 2006 r. udało się przeprowadzić imprezę jaką był I Festyn Parafialny połączony z pozyskiwaniem funduszy na szczytny cel. Imprezę swoim patronatem otoczyli Starosta Nowosądecki Jan Golonka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz Marian Cycoń. Inicjatorem festynu, który odbył się na boisku sportowym, był ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk a przy organizacji współdziałały: Firma "Raj" Andrzeja Stawiarskiego, Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Parafialny oddział Caritas.

  Imprezie przyświecały tak ważne cele jak:

 • integracja wspólnoty parafialnej,
 • poznawanie kultury i tradycji własnej orazinnych narodów,
 • propagowanie dobrej zabawy
 • gromadzenie funduszy na budowę nowego kościoła.


 • Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji sportowych i kulturalnych.

       Wielkie otwarcie stanowił mecz piłki nożnej rozegrany o godz. 14.00 pomiędzy członkami Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej a Ochotniczą Strażą Pożarną. Zawodnikom obu drużyn nie przeszkadzał czerwcowy upał ani kontuzje. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla członków organizacji kościelnych. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia piłkarski Marian Kuczaj - Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

       Program artystyczny wypełniony był wieloma atrakcjami - do udziału zaproszono nie tylko miejscowych artystów lecz również zespoły zagraniczne. Dzięki pomocy Pana Burmistrza wystąpił węgierski zespół folklorystyczny z Dunakeszi. Szczególne zainteresowanie wzbudził taniec dziewcząt z butelkami wina - wymagający wielkich umiejętnoci. Folklor słowacki zaprezentowali uczniowie z Jarbiny - wieloletniego partnera szkoły w Skrudzinie. Licznych widzów zgromadziły występy sądeckich grup artystycznych - "Lachów" oraz dziecięcego zespołu "Promyczki", a także budzący podziw akrobatycznymi umiejętnościami zespół breake - dance z Młodzieżowego Domu Kultury. Ogromnym zainteresowaniem - zwłaszcza rodzin - cieszyły się występy najmłodszych artystów z naszej parafii. Uczniowie Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II zaprezentowali taniec narodowy "Polonez" oraz taniec nowoczesny. Równie interesujące były występy uczniów ze Szkoły Podsatwowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

  Na gości imprezy czekało jeszcze wiele innych atrakcji i niespodzianek: plac zabaw dla dzieci, przejażdżka konna, obficie zaopatrzony bufet, stoiska reklamowe różnych firm oraz wieczorna zabawa taneczna. Licznymi nagrodami przyciągała loteria fantowa. Kupony z rozprowadzanych podczas festynu cegiełek na budowę kocioła brały udział w losowaniu cennych nagród, jak np. komputer, rower, komoda. Największą niespodzianką była niewątpliwie aukcja dzieł sztuki miejscowych artystów.

       Należy mieć nadzieję, że taka impreza - ciesząca się wielkim zainteresowaniem mieszkańców oraz przybyłych gości stanie się w parafii tradycją.


  15.06.2006 - Uroczystość Bożego Ciała

  Manifestując swoją wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie liczni parafianie wzięli udział w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. Jak co roku wiodła ona drogami parafii do czterech ołtarzy przygotowanych przez poszczególne wsie oraz służbę liturgiczną. Procesję uświetniały dzieci i młodzież dzwoniąc, sypiąc kwiaty, niosąc figury oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Figurę przedstawiającą postać patrona parafii Świętego Antoniego nieśli sołtysi wsi wchodzących w skład parafii.


  13.06.2006 - Odpust Parafialny

  Święto Patrona naszej parafii Świętego Antoniego, jak co roku było dla wszystkich szczególnym dniem. Uroczystości odpustowe wzbogacił wyjątkowy jubileusz Księdza Grzegorza Szewczyka wywodzącego się z Parafii Gołkowice.

       Uroczystą mszę św. w tym dniu uświetnił występ chóru ze Staszkówki, parafii Księdza Adama Chmiela, dawnego wikariusza naszej parafii.


  13.06.2006 - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

  W dniu 17 maja 2006 roku wywodzący się z parafii Gołkowice Ksiądz Grzegorz Szewczyk obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

       Ks. Kanonik Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w krakowskim Borku Fałęckim urodził się 13.04.1953 r. w Skrudzinie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę fizyczną jako tokarz-mechanik w Krakowie, w dawnej Hucie im. Lenina. Po trzech latach pracy wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 17 maja 1981 roku w Katedrze Wawelskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Na Papieskiej Akademii Teologicznej obronił pracę magisterską z zakresu teologii moralnej z zakresu spowiednictwa. Jako nowo wyświęcony kapłan został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Oświęcimiu. Po podziale tejże parafii został wikariuszem w nowej parafii św. Maksymiliana, gdzie jako duszpasterz uczestniczył także w budowie nowego kościoła - Pomnika Męczeństwa Narodów pod wezwaniem św. Maksymiliana Męczennika. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Oświęcimiu został przeniesiony na wikariusza do Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Do Borku Fałęckiego skierowany został przez Ks. Kardynała Macharskiego w dniu 10 lutego 1996 jako wikariusz z poleceniem organizowania budowy kościoła na oś. Kliny Borkowskie. Od 26 czerwca Ks. Grzegorz Szewczyk jest proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Od 2002 roku pełni także funkcje Dziekana w dekanacie Kraków- Podgórze. W 2005 roku został mianowany przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Prezesem Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

  W dniu 17 maja 2006 roku Ksiądz Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie obchodził doniosły Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Dziś w dniu odpustu ku czci Św. Antoniego w Gołkowicach Ks. Grzegorz przeżywa swój piękny jubileusz w rodzinnej parafii.
  Z tej okazji życzymy Księdzu Rodakowi wiele zdrowia, łask Bożych i siły w sprawowaniu trudnych obowiązków kapłańskich.

  Ks. Proboszcz, Kapłani pracujący w parafii,
  Siostry zakonne i wszyscy Parafianie


  3.06.2006 - Święcenia naszego parafianina

  3 czerwca 2006 roku w Diecezji Tarnowskiej klerycy Tarnowskiego Seminarium Duchownego przyjęli święcenia diakonatu. Odbywały się one w trzech parafiach naszej diecezji tj. Tarnowie, Pustyni i Łącku. W tym ostatnim święceń udzielał Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Swoją obecnością w tej parafii podkreślił on znaczenie, jakie dla kościoła ma wielka liczba powołań w naszym regionie.

  Dla naszej parafii ta uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ święcenia przyjmował nasz, od niedawna, parafianin Tomasz Góra.
  Z okazji osiągnięcia tak ważnego etapu na drodze do kapłaństwa życzymy diakonowi Tomaszowi wielu łask Bożych


  27 - 28.05.2006 - Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

  Jako parafia uczestniczyliśmy w niezwykły wydarzeniu, którym była pielgrzymka Papieża Benedykta XVI śladami Jana Pawła II. Jedna z grup pielgrzymkowych zorganizowana przez Akcję Katolicką naszej parafii powitała następcę Świętego Piotra w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie modliła się z Nim i za Niego, a także w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Polaka. Po odjeździe Benedykta XVI uczestnicy pielgrzymki wspólnie odprawili Drogę Krzyżową idąc „Dróżkami Pana Jezusa”, a prowadzącym, jak i odpowiedzialnym za całość pielgrzymki był prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pan Jan Gomółka.
  Chcieliśmy także być z Ojcem Świętym podczas mszy świętej odprawionej na historycznym miejscu jakim są Krakowskie Błonia. Mimo trudów tej pielgrzymki uczestniczyła w niej liczna grupa parafian z Siostrami Karmelitankami. Udział w liturgii dostarczył uczestnikom niezwykłego przeżycia wspólnoty z milionową rzeszą wiernych zgromadzonych przy nowym Piotrze – Benedykcie XVI.


  23.05.2006 r. - Pielgrzymka dzieci komunijnych

  Dzieci komunijne z naszej parafii pielgrzymowały w tym roku, podobnie jak w ubiegłym śladami Jana Pawła II. Odbyły one wraz z rodzicami pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Krakowa – Łagiewnik. W ten sposób dziękczynienie za łaskę Pierwszej Komunii Świętej połączyły z możliwością lepszego poznania największego Polaka Sługi Bożego Jana Pawła II, zarazem Patrona Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.


  21.05.2006 - Majowa pielgrzymka do Skrudziny

  Już tradycyjnie w maju z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyła się pielgrzymka do będącej w budowie kaplicy w Skrudzinie. Modlitewnej drodze towarzyszyły tak żywe w naszym nabożeństwie do Matki Zbawiciela pieśni maryjne, a u celu pielgrzymi odśpiewali wspólnie Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Składając hołd uwielbienia Bogarodzicielce z koncertem pieśni i piosenek Jej poświęconych wystąpiły schole i zespoły działające w parafii.


  21.05.2006 r. - Apel o pomoc dla Mateusza

  Kilka tygodni temu Caritas przeprowadziła akcję zbierania funduszy na leczenie dla Mateusza Dąbrowskiego. Udało się zgromadzić ponad 2 tysiące złotych. Pieniądze te zostały przekazane przez Ks. Proboszcza rodzicom Mateusza z przeznaczeniem na jego leczenie. Chłopiec jest bardzo chory i wymaga nieustannej opieki medycznej. W ostatnim czasie pojawił się bardzo drogi lek, który daje duże szanse na poprawę zdrowia dziecka. Niestety choroba Mateusza jest bardzo rzadka i nie figuruje w wykazie chorób w naszym kraju, dlatego lek ten nie podlega refundacji. Rodzice w najbliższych miesiącach muszą zgromadzić dużą kwotę pieniędzy na ten lek we własnym zakresie.

  W imieniu rodziców Mateusza dziękujemy Wam drodzy parafianie za szczere ofiary składane na ten cel. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty w miarę możliwości na konto założone specjalnie dla Mateusza.

  Bogusława Niesporek

  DO WSZYSTKICH LUDZI
  „WIELKIEGO” SERCA

  OFIARUJ SWÓJ GROSZ NA LECZENIE
  MATEUSZA DĄBROWSKIEGO
  Wpłaty prosimy kierować na konto:
  Wanda Dąbrowska, Gołkowice Dolne 130
  nr 20 8816 0001 2001 0013 7807 0001
  z dopiskiem: pomoc dla Mateusza


  14.05.2006 - Uroczystość I Komunii Świętej

  Jak co roku w maju dzieci klas drugich naszej parafii po raz pierwszy uczestniczyły w pełni w ofierze Mszy Świętej. Pierwszą Komunię Świętą w bieżącym roku przyjęło 60 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Gołkowicach i Skrudzinie.

  W doniosłej uroczystości towarzyszyli dzieciom najbliżsi. Rozpoczęła się ona na zewnątrz kościoła błogosławieństwem rodziców. Koleżanki i koledzy drugoklasistów działający w scholi uświetnili tę ważną Mszę Świętą swoim śpiewem.

  Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały, jak to jest w zwyczaju pamiątkowe obrazki. Mogły także wziąć do domu specjalnie przygotowany i poświęcony przy tej okazji chleb, aby spożyć go wspólnie z najbliższymi.


  28.04.2006 r. - Program pomocy żywnościowej PEAD w naszej Parafii

  Parafialny oddział Caritas wraz Akcją Katolicką widząc potrzebę pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu, nawiązały współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie.

  Bank ten jest Stowarzyszeniem mającym na celu przede wszystkim racjonalne wykorzystanie żywności pochodzącej z nadwyżek unijnych. W 2004 roku Komisja Europejska we współpracy z Agencją Rynku Rolnego rozpoczęła program pod nazwą PEAD mający na celu regularne wsparcie osób najbardziej potrzebujących.

  Aby otrzymać żywność należało przygotować i opracować rzetelną dokumentację oraz zebrać wnioski od osób zainteresowanych i kwalifikujących się do takiej pomocą. Udało się spełnić postawione przed nami wymagania formalne – w efekcie czego Prezes Akcji Katolickiej Pan Jan Gomółka podpisał umowę z Bankiem na dostawę produktów żywnościowych przez okres 10 miesięcy. Programem tym zostało objętych 78 rodzin co daje w sumie 375 osób. Pierwszą partię produktów otrzymaliśmy w kwietniu b.r.; następna partia będzie wydawana 26 maja 2006 roku - zgodnie z harmonogramem, który przekazany został zainteresowanym przy pierwszej dostawie. Szczegółowe informacje dotyczące wydawania żywności zostaną również podane w kościele i wywieszone w gablotach.

  Serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Klimkowi za bezpłatny przywóz żywności z Krakowa w kwietniu oraz Panom: Andrzejowi Zych i Waldemarowi Wideł, którzy zobowiązali się do użyczenia transportu w kolejnych miesiącach.

  Danuta Rams  13 - 16.04.2006 - Triduum Paschalne oraz Niedziela Zmartwychwstania

  Jak co roku, uroczystości Triduum Paschalnego rozpoczęły nabożeństwa Wielkiego Czwartku. Integralną ich częścią jest przeniesienie, a następnie adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
  Odmiennie niż w poprzednich latach, symboliczna ciemnica została w tym roku urządzona z wielkim rozmachem. Kontemplacji cierpień Jezusa umęczonego w Wielki Czwartek przez rzymskich żołnierzy na rozkaz Piłata sprzyjała niezwykle sugestywna kompozycja barw. Ich ciemna tonacja połączona z fioletem tła wpływała na tworzenie nastroju smutku i zadumy. Obraz przedstawiający Chrystusa, skała, skrwawiony świętą krwią Zbawiciela słup oraz dwa słowa „zmiażdżony cierpieniem” dopełniały wrażenia bólu i męki, także za nasze winy

  Bogate w treści nabożeństwa Wielkiego Piątku wieńczy złożenie Pana Jezusa w grobie. Grób Pański w naszej parafii, jak i w innych jest przedmiotem szczególnej troski twórców, którzy często starają się zawrzeć w nim wiele symbolicznych treści.
  Motto tegorocznego Grobu Pańskiego stanowiły słowa „Błogosławiona, któraś uwierzyła”, a elementem mającym w związku wzmocnić oddziaływanie tego tekstu był wizerunek Matki Zbawiciela. Cierpienie Maryi, tak mocno związane z cierpieniem Syna symbolizowała korona cierniowa w Jej dłoni.
  Tradycyjnie straż przy Grobie Pana Jezusa pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach. Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa małych członków dziecięcej drużyny strażackiej.

  Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się w naszej parafii o godzinie 21.00. Uroczystości związane ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa obejmowały:
  • obrzęd światła,
  • bogatą liturgię słowa,
  • liturgię eucharystyczną,
  • liturgię chrzcielną,
  • procesję rezurekcyjną, będącą uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa.
  W procesji, jak i w obrzędzie światła wierni uczestniczyli z zapalonymi świecami. Odbywająca się po raz pierwszy wieczorem procesja miała szczególny nastrój i bogatą oprawę.

  W Niedzielę Wielkanocną, świętując tak ważne wydarzenie, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej, która ubogaciła pierwszą w tym dniu Mszę Świętą.


  9.04.2006 - Niedziela Palmowa

  Tradycyjnie Niedziela Palmowa była w naszej parafii dniem procesji z palmami. Jak wszędzie przypomnieniem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dniem triumfu i radości. W tym roku przygotowano wiele palm, lecz tylko kilka z nich konkurowało między sobą pod względem wysokości. Wszystkie palmy, przygotowane z wielkim zaangażowaniem zostały nagrodzone choćby symbolicznymi nagrodami.

  I miejsce (najwyższa, o wysokości 17,5 metra, pięknie ozdobiona, zachowująca cechy stylu naszego regionu) – Jan Janik wraz z synem Aleksandrem i wnukami Łukaszem i Damianem z Gołkowic Górnych;
  II miejsce (niższa, starannie zdobiona elementami w stylu naszego regionu) – Jan Janik wraz z synami Bartoszem i Błażejem z Gabonia Praczki;
  III miejsce – Paweł i Krzysztof Krzak z Gołkowic Górnych;
  IV miejsce – Mieczysław i Szymon Banach z Gołkowic Górnych;
  V miejsce – Paweł i Szymon Krupa z Gołkowic Górnych;
  VI miejsce – Zbigniew i Jarosław Olszowscy z Gołkowic Górnych;
  VII miejsce – Tomasz Babeł z Gołkowic Dolnych;
  VIII miejsce – Przemysław Koszut z Gołkowic Dolnych;
  IX miejsce – Mateusz Klag z Gołkowic Górnych;
  X miejsce – Dawid Kurowski ze Skrudziny;
  XI miejsce – Wiesław i Arkadiusz Zarabscy z Gołkowic Górnych;
  XII miejsce – Iwona i Renata Sajdak z Gołkowic Dolnych.


  26.03.2006 - 2.04.2006 - Misje Parafialne

  W okresie Wielkiego Postu nasza Rodzina Parafialna przeżywała Misje parafialne,które maja na celu pogłebienie naszej świadomosci wiary poprzez osobiste przyjecie Jezusa Chrystusa, który jest naszym Jedynym Panem i Zbawicielem. Z jej duchowych owoców będziemy czerpać bardzo długo. Teraz serdecznie dziękuję Wam Drodzy Parafianie, za liczną obecność w czasie spotkań misyjnych, za piękny i budujący udział wszystkich grup naszej społeczności parafialnej, aktywne włączenie się w formowanie swojej wiary.

       Szczególne podziękowania od nas wszystkich należą się tym, którzy kierowali nas we właściwą stronę tj. Ojców Rekolekcjonistów: ojca Andrzeja Bałuka i ojca Marcina Listwona i wspomagających ich kleryków: Macieja i Stanisława.

       Wszyscy zaś wspólnie dziękujmy Bogu za to, że tak ważne dzieło odnowy życia duchowego naszej parafii udało się owocnie zrealizować i to w tak znaczącym okresie, jakim jest Wielki Post.

  Ksiądz Proboszcz

  Kolejne dni misji przebiegały pod znaczącymi hasłami:

  Bóg jest Miłością
  Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie
  Wiara i nawrócenie
  Jezus Chrystus jest Panem
  Duch Święty obietnicą Ojca
  „Oto Matka Twoja”
  Powołani do miłości
  Bądźcie mi świadkami

  Szczególne znaczenie miały: misyjna uroczystość pojednania, uroczystość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, modlitwa o dary Ducha Świętego, uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich.

  W przeznaczonych dla siebie nabożeństwach mogły uczestniczyć poszczególne stany, osoby chore, dzieci i matki w stanie błogosławionym, wdowcy.

  Mieszkańcy parafii licznie wzięli udział w codziennych wieczornych apelach maryjnych, również wieczornej Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii, podczas której specjalnie przygotowany krzyż niosły rozmaite grupy mieszkańców, oraz uroczystym zakończeniu misji z postawieniem krzyża misyjnego.


  8.04.2006 - Obchody I Rocznicy Powrotu Jana Pawła II do Domu Ojca

  Rozpoczęła je w dniu 31 marca Szkoła Podstawowa nosząca imię Papieża – Polaka. Społeczność szkolna uczciła swojego Patrona udziałem we mszy św. w intencji Jego rychłej beatyfikacji. Wszyscy uczniowie w strojach galowych, z symbolicznymi białymi kokardkami obejrzeli program poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w którym między innymi zostały przedstawione słowa znanych osób na temat ich spotkań z Janem Pawłem II.

  2 kwietnia, w rocznicę odejścia Jana Pawła II do Pana ukazał się specjalny, jubileuszowy numer Biuletynu Parafialnego „Echo” w całości poświęcony największemu Polakowi wszechczasów.

  W rocznicę uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie w intencji naszego Ojca Świętego przygotowanej przez członków Akcji Katolickiej oraz młodzież.

  Po mszy świętej mogliśmy wysłuchać i obejrzeć historię Karola Wojtyły i przypomnieć sobie czego nas uczył i uczy nadal. W prezentacji zostały wykorzystane między innymi teksty poetyckie Karola Wojtyły oraz teksty Jego przyjaciela Księdza Mieczysława Malińskiego, a także tak bardzo lubiana przez Jana Pawła II piosenka oazowa „Barka”.

  Na zakończenie wszyscy złożyli znicze pod krzyżem misyjnym na dziedzińcu kościelnym. Ułożone w kształt serca miały wyrażać nasze uczucia do Jana Pawła II.


  24.03.2006 - Oczyszczenie placu przykościelnego ze starych drzew

  W miesiącu marcu w wyniku decyzji specjalnej komisji kurialnej oraz pozwolenia wydanego przez urząd gminny na placu przykościelnym zostały wycięte stare drzewa. Ich stan zagrażał bezpieczeństwu wiernych przychodzących do kościoła i uczestniczących w nabożeństwach, jak i samej świątyni. Wycinki dokonali parafianie posiadający niezbędne umiejętności: Józef Mężyk, Piotr Mężyk, Jan Waligóra, Edward Sajdak.


  23.03.2006 - I Diecezjalne Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej

  Zgodnie z propozycją Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Księdza Biskupa Zygmunta Zimowskiego Duszpasterza Ogólnopolskiej Rodziny Szkół dotyczącą skupienia działalności Rodziny Szkół w ramach diecezji, 23 marca 2006 roku w Gródku nad Dunajcem odbyło się I Diecezjalne Spotkanie Szkół Diecezji Tarnowskiej noszących imię Jana Pawła II. Aktywny patronat nad tym spotkaniem objął Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc.

  W spotkaniu uczestniczyła grupa około 120 osób, którym droga jest idea wychowania młodych pokoleń w duchu wartości reprezentowanych przez Wielkiego Patrona Jana Pawła II. Do Diecezjalnego Centrum Rekolekcyjno – Formacyjnego ARKA w Gródku nad Dunajcem zaproszeni zostali dyrektorzy 54 szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej oraz Proboszczowie Parafii, na terenie których znajdują się te szkoły.

  Organizatorami byli:
  Pani Halina Węgrzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu,
  Pani Zofia Korona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach,
  Pan Robert Wadycki – Dyrektor Zespółu Szkół w Skrzyszowie,
  Pan Krzysztof Groń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podolu – Górowej,
  oraz:
  Ks. Kazimierz Markowicz – Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu,
  Ks. Kazimierz Koszyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach,
  Ks. Kanonik Wizytator Zdzisław Gniewek – Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Skrzyszowie,
  Ks. Adam Urbański – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Podolu.

  Wszystkie szkoły będące organizatorami spotkania zaprezentowały zaproszonym swoje działania dydaktyczno – wychowawcze i osiągnięcia związane z postacią i nauczaniem Patrona. Prezentacji naszej szkoły dokonały Panie: wicedyrektor Gabriela Szewczyk i nauczyciel – bibliotekarz Jadwiga Witowska.

  Motto spotkania stanowiły słowa Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 14 czerwca 1999r. w Łowiczu : "Zawierzamy wielkie dzieło wychowania Chrystusowi"
  Wśród gości przybyłych na spotkanie znaleźli się:

  Ksiądz Biskup Władysław Bobowski, który odczytał słowo Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Księdza Biskupa Wiktora Skworca do uczestników zjazdu,
  Ksiądz Profesor Bogusław Połeć Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej,
  Ksiądz Tadeusz Sajdak Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu,
  Ksiądz Artur Ważny – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży,
  Pan Stanisław Kaim – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza,
  Pan Marian Cycoń – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz,
  Pan Stefan Wolak – Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem,
  Pan Józef Gądek – Wójt Gminy Skrzyszów,
  Pan Józef Gryźlak – Radny Miasta Nowego Sącza,
  Pani Marta Sarota – Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,
  Pan Józef Klimek – Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,
  Pani Wiesława Ziemian - Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

  Zgodnie z przyjętym przez organizatorów i zaakceptowanym przez Ks. Biskupa Ordynariusza programem, spotkanie rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, który także wygłosił homilię skierowaną do zgromadzonych a poruszającą sprawy związane z wagą wychowania.

  Historię Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz zadania ukonstytuowanej 8 stycznia 2005 roku w Radomiu Społecznej Rady Rodziny przedstawił mgr Grzegorz Gorczowski - członek Rady Rodziny – sekretarz Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

  Bardzo znaczące dla wszystkich członków Rodziny Szkół im. Jana Pawła II treści zaprezentowała w swym wystąpieniu mgr Zofia Korona – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, omawiając wpływ działań szkoły związanych z Postacią Patrona na współpracę z innymi, często bardzo odległymi, placówkami. Szczególnie zaakcentowała ona rolę „rodzinnych” pielgrzymek do Częstochowy, konkursów, a przede wszystkim spotkań z Patronem.

  Postać każdego patrona, a takiego Patrona w szczególności, jest zobowiązaniem dla szkół noszących Jego imię. Związane z Jego postacią działania dydaktyczne i wychowawcze powinny być prowadzone w sposób przemyślany i zaplanowany. Przykład tego typu działań w postaci ścieżki edukacyjnej przedstawiły nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu – mgr Iwona Hebenstreit-Kudlik i mgr Agata Ruchała.

  Zaproszone do współpracy szkoły zostały zapoznane z proponowanym programem i planem wspólnych działań szkół im. Jana Pawła II w Diecezji Tarnowskiej. Mgr Halina Węgrzyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu zwróciła uwagę na to, że podstawowym celem współpracy jest „nawiązanie kontaktu ze wszystkimi szkołami noszącymi imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej, propagowanie nauki patrona i szerzenie kultu świętego Papieża, a wszystkie podejmowane działania szkół powinny zmierzać do stałego podnoszenia poziomu wychowania uczniów”. Istotnymi punktami przyjętego planu będą między innymi regularne spotkania dyrektorów, nauczycieli i katechetów naszych placówek oraz proboszczów parafii, na terenie których szkoły się mieszczą, spotkania dzieci i młodzieży w diecezjalnych sanktuariach maryjnych, spotkania związane z obchodami rocznicy pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu, organizacja konkursów plastycznych i konkursów wiedzy o Janie Pawle II, turniejów sportowych, przeglądów teatralnych.

  Punktem, wokół którego skupiały się pozostałe elementy spotkania była dyskusja panelowa na temat „Zawierzamy dzieło wychowania Chrystusowi” z udziałem księdza profesora Bogusława Połecia, starszego wizytatora KO Marty Saroty, księdza Kazimierza Markowicza proboszcza parafii MBN w Nowym Sączu, księdza Tadeusza Sajdaka Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, księdza Artura Ważnego Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Dyskusję prowadził mgr Robert Wadycki Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

  Ciekawą i konstruktywną teorię dotyczącą wychowania przedstawił ks. Artur Ważny. Przekazując myśli na temat pracy wychowawczej radził on „zacząć od siebie” tzn. osoby wychowawcy, która powinna cechować się umiejętnościami, wiążącymi się z następującymi terminami:
 • uwaga (zauważyć młodego w jego wyjątkowości, odrębności, zatrzymać się, pochylić);
 • powaga (umysłowa, moralna, duchowa, aby wiedzieć, czego się chce);
 • rozwaga (rzeczywista ocena sytuacji, bez porywczości, branie pod uwagę całego    kontekstu historii życia, rozumienie, słuchanie, umiejętność czekania, cierpliwość);
 • odwaga (bycie sobą zawsze i wszędzie, umiejętność wyrażania swych opinii jasno i    konkretnie, przyznawanie się do błędów).


 • Aby ją zrealizować należy wg autora przede wszystkim:
  -poznać, aby pomagać,
  -rozmawiać, a nie pouczać,
  -ukazywać, a nie nakazywać,
  -dawać świadectwo.
  Wymownym zakończeniem spotkania był wspólny udział w Drodze Krzyżowej, prowadzonej przez Księdza Adama Urbańskiego proboszcza parafii Podole. Rozważania, modlitwy i pieśni podczas kolejnych stacji Drogi Krzyżowej przygotowali i poprowadzili nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Podolu – Górowej wraz z Dyrektorem Panem Krzysztofem Groniem.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele mediów – RDN Małopolska, Gościa Niedzielnego, Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej.

  Anna i Grzegorz Gorczowscy

  POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
   Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
  Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76